Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • 2015 Workum - Toren Gertrudis verl
 • 2015 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 IJlst - Toren Hervormde kerk
 • 2015 Witmarsum - Lintje voor molena
 • 2015 Witmarsum - Koren- en pelmolen
 • 2015 Workum - Fondsenwerving Vuurto
 • 2015 Hartwerd - Amerikaanse windmot
 • 2015 Workum - Vuurtoren: goed nieuw
 • 2015 Witmarsum - Restauratie Koren-
 • 2015 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2016 Vuurtoren - Restauratie binnen
 • 2016 Bolsward Broerekerk - Huurtari
 • 2016 Nijland - Nieuwe vlaggenmast v
 • 2016 Actie glazen dak Broerekerk Bo
 • 2016 Workum Vuurtoren - Start en vo
 • 2016 Excursie vrijwilligers en best
 • 2016 Workum Vuurtoren - Werkbezoek
 • 2016 Workum Vuurtoren - Voortgang i
 • 2016 Koudum - Herstel en schilderbe
 • 2016 Workum Vuurtoren - Asbestsaner
 • 2016 Ferwoude - Dakruiter hervormde
 • 2016 Workum Vuurtoren - Bezoek vert
 • 2016 Ferwoude Dakruiter - Voortgang
 • 2016 Workum Vuurtoren - Alle hens a
 • 2016 Koudum - Opknapbeurt buitenkan
 • 2016 Workum Vuurtoren - De laatst
 • 2016 Ferwoude - Afronding restaurat
 • 2016 Workum - Vuurtoren en Omrop Fr
 • 2016 Ferwoude - Restauratie dakruit
 • 2016 Workum - Restauratie vuurtoren
 • 2016 Workum - Vuurtoren: feestelijk
 • 2017 Broerekerk Bolsward - Actie gl
 • 2017 Sfeervol trouwen in de Broerek
 • 2017 Bolsward - Financiering herste
 • 2017 Parrega - Start groot onderhou
 • 2017 Excursie 15 juli - Vrijwillige
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud ker
 • 2017 Bolsward - Broerekerk: Herstel
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud kerk
 • 2017 Molenaarsambacht Werelderfgoe
 • 2018 Natte tijden - Droge voeten.
 • 2018 Op de rol voor 2018
 • 2018 Bolsward: Archeologie op het
 • 2018 Zaterdag 21 april - Friese Mo
 • 2018 Zaterdag 12 mei - Nationale M
 • 2018 - 12 Mei Nationale Molendag op
 • 2018 18 mei - Kletterdei in de Fri
 • 2018 De Vleermuis van Bolsward spu
 • 2018 Vrijwilligersexcursie 7 juli
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Wiekenrad
 • 2018 Werkbezoek wethouder Stella v
 • 2018 Toren Workum - Start restaura
 • 2018 IJlst - torenhaan Mauritius k
 • 2018 Jousterp Windmotor: Likje ver
 • 2018 Warns: Tufstenen toren Johann
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Windrad e
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Workum Toren Gertrudis: Resta
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Nijland Kerktoren: Reparaties
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Concert
 • 2019 Reisgids Watersteden en Broer
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Jaarlijkse excursie vrijwilli
 • 2019 Workum Toren Gertrudiskerk: P
 • 2019 Witmarsum - De Onderneming: O
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Herstel
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Wereldli
 • 2020 IJlst Toren Mauritius: Activit
 • 2020 Beleidsplan 2020-2024
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdin
 • 2020 IJlst: Hoogwerker bij de Mauri
 • 2020 IJlst Klokken Mauritius luiden
 • 2020 IJlst: De Mauritius in de pers
 • 2020 Skarl Klokkenstoel: Restaurati
 • 2020 Iens en Easterwierrum: Kerktor
 • 2020 Workum: Klokken Toren Gertrudi
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Projec
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdi
 • 2020 Skarl Start restauratie klokk
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Geart
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Klok
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Na 33
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Omrop
 • 2020 Gauw Kerktoren - Dakgoot tege
 • 2020 Bolsward - Buitgemaakte Balke
 • 2020 Hindeloopen - Excursie Vrijw
 • 2020 Ypecolsga - Klokkenstoel onde
 • 2020 Skarl - Restauratie klokkenst
 • 2020 Workum - Klok Geartrui uit ha
 • 2020 Witmarsum - Beschuit met Roze
 • 2020 Klokkenstoel Skarl - Geduldig
 • 2020 Workum moet nog even op Geart
 • 2020 Reid de Jong - bewoner van It
 • 2021 Bolsward - Kleurrijk glas-in-
 • 2021 Bolsward - Informatiepanelen B
 • 2021 Bijzonder gezelschap voor de
 • 2021 Nationale Molendag op 8 en 9
 • 2021 Pingjum - Twee nieuwe ladders
 • 2021 IJlst - Drylster Kypmantsje e
 • 2021 Ypecolsga - Afronding restaur
 • 2021 Skarl - Afronding restauratie
 • 2021 Workum - Kunst- en vliegwerk
 • 2021 Smallebrugge - Verfbeurt voor
 • 2021 Bolsward – Kleurrijk koorra
 • 2021 Workum - Klok Geartrui veilig
 • 2021 Aanbieding Jubileummagazine 2
 • 2021 Workum - CdK Arno Brok laat k
 • 2021 Tussendoortjes Broerekerk Bol
 • 2021 Zonovergoten vrijwilligersexc
 • 2021 Afscheid van twee bestuursled
 • 2021 Witmarsum - Onderhoudsbeurt k
 • 2021 Roel Sluiter nieuwe voorzitte
 • 2022 Parrega - Klok uit toren getak
 • 2022 Toren Parrega - Kapotte pannen
 • 2022 Vrijwilliger Gosse de Jong ge
 • 2022 Hindeloopen – Werkzaamheden
 • 2022 Broerekerk Bolsward - Project
 • 2022 Klok toren Parrega tijdelijk
 • 2022 Ferwoude - Onderhoudsbeurt vo
 • 2022 Pingjum - Toren Victoriustsjer
 • 2022 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2022 Bolsward - Evensong in de Bro
 • 2022 Werkbezoek wethouder Cultuur
 • 2022 Koudum - Schilderwerk Toren n
 • 2022 Toren Parrega - Nieuwe kroon
 • 2022 Witmarsum - Klein onderhoud m
 • 2022 Toren Parrega - Restauratie e
 • 2022 Iens - Restauratie toren
 • 2022 Toren Parrega – Klok Johann
 • 2022 Toren Parrega – Klokken wee
 • 2022 Vrijwilligersexcursie Harlinge
 • 2023 Iens - Restauratie toren afger
 • 2023 IJlster Salvatorklok wordt ger
 • 2023 Nieuw logo voor Prins Bernhar
 • 2023 Molen Witmarsum - Het lekkers
 • 2023 Folsgare - Nieuwe vlaggenmast
 • 2023 Bedankje inwoners Folsgare
 • 2023 Gaast – Verfbeurt dakruiter
 • 2023 Nijland - Herstel leibedekking
 • 2023 Hartwerd – Schilderbeurt Ame
 • 2023 IJlst - Schilderwerk toren
 • 2023 Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed
 • 2023 IJlst – Restauratie Salvator
 • 2023 Bolsward en Mondriaan - Tentoo
 • 2023 IJlst – Salvatorklok terug i
 • 2023 Witmarsum - Schilderwerk De On
 • 2023 Indijk - Helmdakje klokkenstoe
 • 2023 IJlst – Salvatorklok officie
 • 2023 Vrijwilligersuitje door de Sne
 • 2023 IJlst - Afscheid van een bevlo
 • 2023 het Cultuurfonds - de nieuwe n
 • 2023 Workum Toren Gertrudis - Schad
 • 2024 Workum - Toren Gertrudis: Scha
 • 2024 Workum – Toren Gertrudis: Pr
 • 2024 Warns - Herstel klokkenstoel J
 • 2024 Bolsward Broerekerk – Herste
 • 2024 Begroting 2024
 • 2024 Januariwintertje in Witmarsum
 • 2024 Bolsward - Beeld Stille Strijd
 • 2024 - Wijzerplaat kerktoren Gauw w
 • 2024 Workum – Restauratie glas-in
 • 2024 Workum - Restauratie glas-in-l
 • 2024 Koolzaad en Klokkenstoelen
 • 2024 Jaarverslag 2023
 • 2024 Workum – Restauratie glas-in
 • 2024 Broerekerk Bolsward: gastvrije
 • 2019 Jaarlijkse excursie vrijwilligers en bestuur


  Traditiegetrouw heeft het bestuur ook deze zomer een excursie georganiseerd voor de vrijwilligers, als dank voor hun trouwe inzet voor de monumenten van de stichting. Zo’n informele activiteit geeft de gelegenheid informatie uit te wisselen en elkaar wat beter te leren kennen. 

  Vrijwilligers belangrijk!
  Onze vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze stichting. Door het jaar heen vervullen zij uiteenlopende taken, zoals klokluiden, het opwinden van torenuurwerken en het laten draaien en goed lopende houden van onze molens. Ook fungeren zij vaak als aanspreekpunt en signaleren zij problemen waarop wij dan tijdig actie kunnen ondernemen.

  Middagje IJLst
  De excursie voert in principe naar een plaats met een of meer monumenten die in bezit zijn van de stichting. Daaromheen wordt dan een gevarieerd programma gemaakt met monumenten en cultuur als leidraad. Plaats van handeling was dit jaar IJlst. Een mooiere augustusdag konden we ons niet wensen: de zon scheen volop, de lucht was strakblauw en het was heerlijk warm!

  Onsterfelijke bloemen
  De excursie begon op het Dassenborchterrein waar zich, onder de rook van houtzaagmolen De Rat, het Museum Houtstad-IJlst én de kleurrijke fontein Onsterfelijke bloemen van de Japanse kunstenaar Shinji Ohmaki bevinden. Ohmaki verbindt in zijn bloemen de oude Friese stinzenplanten met Ikebana - de traditionele Japanse vorm van bloemschikken. De fontein is onderdeel van het 11fountains- project/Leeuwarden Culturele Hoofstad van Europa 2018. 

  Wandeling door Elfstedenstad IJlst
  Onder leiding van stadsgidsen hebben we in twee groepen een mooie wandeling gemaakt door het van rijkswege beschermde stadsgezicht. IJlst kreeg in 1268 als vierde stad in Friesland stadsrechten, ná Stavoren, Hindeloopen en Harlingen.

  IJlst tussen 1575 en 1617 - Atlas Braun en HogenbergIJlst 1617 Braun en Hogenberg

   
  I649 - kaart Blaeu

  Kenmerkend voor IJlst is de Ee (Ie) die het hart van het stadje in tweeën deelt.
  De bebouwing langs Eegracht en Galamagracht is direct aan de straat gelegen.
  De overtuinen liggen tussen straat en Ee. Vroeger deden ze vaak dienst als bleek.
  Nu zijn het meest particuliere tuinen.


  Zicht op de Ee met Eegracht en Galamagracht
  Beurtschip Johanna Jacoba (1909)

  Van de drie kerken (hervormd, gereformeerd en doopsgezind) behoort de toren van de
  hervormde Mauritiuskerk aan de Eegracht tot het bezit van de stichting.

  Na afbraak van haar voorganger in 1828 ,werd de huidige kerk in 1830 gebouwd op het terrein van de voormalige stadskoemarkt. Het ontwerp is van J. Ankringa uit Sneek. De bouw was in handen van meester-timmerman Simon Hendriks Broersma uit IJlst. Oorspronkelijk was de kerk éénbeukig. In 1868 vond uitbreiding plaats met een dwarsbeuk aan de zuidzijde – toepasselijk het ‘neie ein’ genoemd.

  Andere bezienswaardigheden langs Ee- en Galamagracht zijn het stadhuis uit 1859 naar ontwerp van A. Breunissen Troost, enkele voormalige koemelkerijen en de van oorsprong 17de-, 18de- en 19de-eeuwse woonhuizen.
  Een deel van het gezelschap met stadsgids Edsko Hekman voor het huis 'De Messingklopper'. 
  Volgens de gevelsteen daterend van 1669.
  Foto: Loes van Heijningen.


  Nooitgedagt en Frisia
  Opvallend zijn de restanten van de vroegere gereedschappen- schaatsen- en speelgoedfabriek Nooitgedagt – die in 1865 werd opgericht door Jan Jarigs Nooitgedagt. Na veel ambtelijk geharrewar bleven van het hele complex uiteindelijke slechts het ‘gele steentjes’-gebouw uit 1910 en de fabrieksschoorsteen gespaard.De moderne bekroning uit 2007 bestaat uit een doorluchtig stalen skelet dat bij duisternis een helder licht uitstraalt.


  Stadsgids Rinke Schilstra geeft uitleg bij het 'gele steentjes' gebouw.

  Niet alleen de firma Nooitgedagt maakte schaatsen. Ook timmerman Klaas Eeltje de Vries uit IJlst maakte ze – voor derden - in zijn fabriekje aan Uilenburg dat hij rond 1880 liet bouwen. Dak en voorgevel van het huidige gebouw zijn het resultaat van een verbouwing uit ca 1922 toen De Vries senior met zijn zoon Willem de schaatsenfabriek ‘Frisia’ oprichtte. Nu huist er een pizzeria in het voormalige fabriekspand. 

  Vanaf de brug naast ‘Frisia’ is er een prachtig uitzicht richting Ruterpolder.

  Vaartochtje naar Houtzaagmolen De Rat.
  De rondwandeling eindigde ter hoogte van de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
  Vandaar werd het gezelschap per praam met fluistermotor via de Tsjerkesleat naar houtzaagmolen De Rat aan de Geeuw gevaren. Daar wachtte nog een interessante rondleiding door een van de vrijwilligers van de molen. Dankzij een paar vlaagjes wind kon er - zij het mondjesmaat - zo nu en dan gezaagd worden. 

  De Rat - met zaagloodsen en sleephelling - is afkomstig uit de Zaanstreek. De molen werd in 1683 gebouwd als balkenzager. Hij heette toentertijd 'De Walrot' (waterrat). Vandaar ook de huidige naam - zij het in verkorte vorm.

  Sinds 1828 staat de molen in zijn huidige vorm aan de Geeuw. Vanaf 1918 werd er elektrisch gezaagd. De kap werd toen verwijderd. Tot 1950 werd er bedrijfsmatig gezaagd. De gemeente heeft op enig moment de molen voor sloop behoed. Rond 1968 is de molen gerestaureerd. Daaarbij is gebruik gemaakt van onderdelen van andere molens.

  Wie nog een beetje puf had kon naar boven klimmen om te genieten van het weidse uitzicht.
  De excursie eindigde rond een uur of 5 in De Stadsherberg - voor een hapje en een drankje.

   Bericht geplaatst op 22 oktober 2019

  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl