Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Koudum - Kerktoren
 • Jousterp - Windmotor
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Werkbezoek Gedeputeerde
 • Jousterp - Windmotor
 • Molkwerum - Kerktoren
 • Pingjum - Klokkenstoel toren
 • Pingjum - Torenhaan
 • Ontvangst vrijwilligers 2014
 • Nijland - Torenuurwerk
 • Indijk - Begraafplaats
 • Witmarsum - Korenmolen
 • IJlst - Hervormde kerk
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Gaast - Dakruiter
 • Workum - Overdracht Vuurtoren
 • Ypecolsga - Klokkenstoel
 • Bolsward - Broerekerk
 • Burgwerd - Toren
 • Workum - Toren Gertrudis
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Vuurtoren - Goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Broerekerk Bolsward - Herstel glaze
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward - Archeologie op het Broer
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Roos windmotor Hartwerd bij Mannen
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • Torenhaan IJlst kan weer draaien
 • Likje verf voor windmotor Jousterp
 • Warns - Tufstenen toren in de steig
 • Hartwerd - Roos windmotor weer tipt
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerende
 • Workum - Restauratie klokkenstoel a
 • Warns - Toren hervormde kerk gerest
 • Warns - Kerkklokken gerestaureerd
 • Nijland - Kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerend
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Project Derde luidklok toren Gertru
 • Oerbôle werom yn Wytmarsum / Oerbr
 • Broerekerk Bolsward - herstel voegw
 • 8 december 19.00 uur - Wereldlichtj
 • Laat de IJlster klok weer luiden! B
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward - Broerekerk. Bevrijdingsc
 • IJlst - Hoogwerker bij de Mauritius
 • Klokken Mauritius IJlst luiden weer
 • De Mauritius in de pers
 • Klokkenstoel Skarl: restauratie gep
 • Kerktorens Iens en Easterwierrum ov
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke heropening


  Vorige week vrijdag 11 november 2016 is de vuurtoren van Workum door bewoners Reid en Cornelie officieel weer in gebruik genomen. Tijdens het grootste deel van de restauratie (april – november dit jaar) bivakkeerden zij elders op het terrein.  

  Onder toeziend oog van vele belangstellenden én een televisieploeg van de EO* verrichtte gedeputeerde Johannes Kramer (bij de Provinsje Fryslân o.a. verantwoordelijk voor de portefeuilles Monumentenzorg en Natuur en Milieu) de officiële opening. Met een fikse ruk aan een scheepstouw onthulde hij een mooie plaquette met onder meer de beeltenis van Reid de Jong – met onafscheidelijke pijp! Namens de gemeente SWFR was wethouder mevrouw Mirjam Bakker aanwezig (o.a. Cultureel Erfgoed en Kunst en Cultuur.)

  De bijzondere gedenkplaat is gemaakt door keramist Siete Koch uit Workum. Hij vervangt een ouder exemplaar en is een geschenk van aannemer Vallinga-de Jong Restaureren & Bouwen te Bolsward, de Stichting Tointsje Leech en onze Monumentenstichting. Behalve het portret van Reid zijn er verwijzingen te zien naar de jaarlijkse activiteiten die zijn verbonden met de historische zeilvaart en waaraan zijn naam verbonden is. O.a. de Strontrace, Beurtveer en Liereliet. De opening werd muzikaal omlijst door ’lierelietjes’, gezongen door Ankie van der Meer & Nanne Kalma. Meer hierover lezen? Ga naar www.zeilvracht.nl 

  Met nadruk wil het bestuur van de stichting op deze plaats alle subsidieverstrekkers nog eens van harte bedanken. Zonder uw financiële steun is het ons niet mogelijk dit soort restauraties uit te voeren. Het resultaat van deze behoudende restauratie mag er naar het oordeel van het bestuur wezen! Het werk is intensief en deskundig begeleid door Harm Haitsma, technisch adviseur van de stichting en Aannemer Vallinga-de Jong uit Bolsward heeft vakwerk afgeleverd.

  Na de feestelijke heringebruikneming kon iedereen in de avondzon nagenieten van een hapje en een drankje, van een rondleiding én van een kom verwarmende pompoensoep met een oosterse twist, gemaakt door Cornelie. Feestelijker kon het niet zijn!

  *Volgens informatie van de EO wordt het filmmateriaal gebruikt voor een uitzending op
  11 januari 2017 in de programmareeks Geloof, Hoop en Liefde. Die datum dus maar even
  in de gaten houden. 

  Ook de Leeuwarder Courant liet zich niet onbetuigd en wijdde een bijna paginagroot artikel aan
  de restauratie. Klik op de PDF om het goed te kunnen lezen. 

  Leeuwarder Courant.pdf Leeuwarder Courant.pdf

  Bericht geplaatst op 18 november 2016; bijgewerkt 23 november 2016  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl