Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • Workum - Toren Gertrudis verlicht
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward: Archeologie op het Broere
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Va
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • IJlst - torenhaan Mauritius kan wee
 • Jousterp Windmotor: Likje verf voor
 • Warns: Tufstenen toren Johannes de
 • Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerende
 • Workum Toren Gertrudis: Restauratie
 • Warns: Toren Johannes de Doperkerk
 • Warns Toren Johannes de Doperkerk:
 • Nijland Kerktoren: Reparaties en Sc
 • Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerend g
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Workum Toren Gertrudiskerk: Project
 • Witmarsum - De Onderneming: Oerbôl
 • Bolsward Broerekerk: Herstel voegwe
 • Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjes
 • IJlst Toren Mauritius: Laat de IJls
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiust
 • IJlst: Klokken Mauritius luiden wee
 • IJlst: De Mauritius in de pers
 • Skarl Klokkenstoel: Restauratie gep
 • Iens en Easterwierrum: Kerktorens o
 • Workum: Klokken Toren Gertrudis lui
 • Workum Toren Gertrudis: Project Der
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • Skarl: Start restauratie klokkensto
 • Workum Toren Gertrudis: Geartrui is
 • Workum Toren Gertrudis: Klok Geartr
 • Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar
 • Workum Toren Gertrudis: Omrop Frysl
 • Gauw Kerktoren: Dakgoot tegen water
 • Bolsward: Buitgemaakte Balken in Br
 • Hindeloopen: Excursie Vrijwilligers
 • Ypecolsga - Klokkenstoel onder het
 • Skarl - Restauratie klokkenstoel
 • Workum - Klok Geartrui uit haar mal
 • Witmarsum - Beschuit met Roze muisj
 • Klokkenstoel Skarl - Geduldig wacht
 • Workum moet nog even op Geartrui wa
 • Reid de Jong - bewoner van It Toarn
 • Kleurrijk glas-in-loodraam voor de
 • Informatiepanelen Broerekerk
 • Bijzonder gezelschap voor de torenh
 • Nationale Molendag op 8 en 9 mei: d
 • Twee nieuwe ladders voor toren Ping
 • Drylster Kypmantsje en Salvatorklok
 • Ypecolsga - Afronding restauratie k
 • Skarl - Afronding restauratie klokk
 • Kunst- en vliegwerk bij schilderwer
 • Smallebrugge - Verfbeurt voor klokk
 • Bolsward – Kleurrijk koorraam Bro
 • Klok Geartrui veilig in Workum aang
 • Aanbieding Jubileummagazine 25 Pare
 • CdK Arno Brok laat klok Geartrui vo
 • Tussendoortjes Broerekerk Bolsward:
 • Zonovergoten vrijwilligersexcursie
 • Afscheid van twee bestuursleden van
 • Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilie
 • Roel Sluiter nieuwe voorzitter van
 • Parrega - Klok uit toren getakeld v

 • Toren Parrega - Kapotte pannen en v

 • Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd
 • Hindeloopen – Werkzaamheden aan e
 • Broerekerk Bolsward - Project Gaia
 • Johannesklok Parrega tijdelijk zond
 • Dakruiter kerk Ferwoude weer strak
 • Toren Victoriustsjerke Pingjum in r
 • Van Oergraan tot Mennobrood


 • Evensong in de Broerekerk op zondag
 • Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwe
 • Schilderwerk Toren Koudum - najaar
 • 2022 Nieuwe kroon voor middeleeuw
 • Klein onderhoud molen De Ondernemin
 • 2022 Parrega - restauratie en uitb
 • 2022 - Restauratie toren Iens
 • Skarl Klokkenstoel: Restauratie gepland voor medio augustus


  Een van de monumenten die dit jaar aan de beurt zijn voor restauratie is de klokkenstoel van Skarl/Scharl. Omdat dit soort bijzondere grotendeels houten objecten jaar in jaar uit in weer en wind staat, is geregeld onderhoud van het grootste belang. 

  Ondanks alle goede zorgen is het onvermijdelijk dat er water in de houtverbindingen loopt.
  Dat gebeurt vooral op de plekken waar in de zomer droogscheuren ontstaan - met inwateren, houtrot en zwam als gevolg. 
  De grote verschillen tussen de zeer droge zomer van vorig jaar en de overvloedige regenval
  begin dit jaar hebben nog een extra wissel op de conditie van de klokkenstoel getrokken.

  Werkzaamheden 2020
  De werkzaamheden staan gepland voor ná de bouwvak - dus rond half augustus. De grootste klus is het herstel van het houtwerk. Daarna volgt een schilderbeurt. Hiervoor zal eerst een verftechnisch advies worden gevraagd. Verder staan op de begroting een post ‘ontroesten van het ijzerwerk van de klokophanging en de luidas e.d.’, het nalopen van de solderingen van de dakbedekking en, mocht dat nodig zijn, herstel van het met zink beklede helmdak.

  Helmdak (met in het vaantje het jaartal 1923), klok (1903) en grafzerken worden uiteraard beschermd om ze voor verfspatten e.d. te behoeden. Rond de klokkenstoel wordt een steiger geplaatst en er komen bouwhekken rond klokkenstoel en steiger te staan.

  Restauratie 2007
  In 2007 is de klokkenstoel voor het laatst gerestaureerd. Dat was nog onder auspiciën van de Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Nijefurd, waartoe Scharl tot 2011 behoorde. Na de samenvoeging met de gemeente Súdwest-Fryslân in dat jaar is de klokkenstoel overgedragen aan onze Monumentenstichting. 
  De conserverende werkzaamheden van 2007 bestonden uit herstel van het sterk aangetaste houtwerk van stoel en luidbalk en het aanbrengen van een nieuwe zinken afdekking. De kosten bedroegen € 25.000. De intussen opgeheven Stichting Hulpfonds Restauratie Klokkenstoelen zorgde voor een nieuwe klepel.
  Sinds 2012 heeft onze stichting de zorg voor geregeld onderhoud en restauratie.

  Kosten restauratie 2020
  Het werk is begroot op € 33.940.00.
  Als altijd hebben wij ook voor deze restauratie bij verschillende overheden, stichtingen en fondsen subsidie aangevraagd. Intussen zijn er toezeggingen binnen van: Stichting Jonkvrouwe Bas Backer; dr. Hendrick Muller’s Vaderlandsch Fonds; Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân; Van Heloma Stichting en Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Wij spreken hiervoor onze grote dank uit.

  Op onze verzoeken om subsidie voor deze restauratie hebben wij tot nu toe één afwijzing gekregen. Wij zijn nog in afwachting van een reactie op onze aanvraag bij de Stichting Bouwcultuurfonds Friesland, de Stichting Haubois Bootsma en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. Wij hopen natuurlijk op een positieve uitslag.

  Op dit moment is er nog een tekort van € 19.291,--  Elke extra gift is van harte welkom! 
  IBAN NL23RABO 0325 569 568 t.n.v. Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdw
  est Fryslân, gevestigd in Sneek.


  Wij houden u op de hoogte.

  Meer lezen over de klokkenstoel?
  Ga dan naar de rubriek Monumenten bovenaan deze pagina en klik op Skarl.

  Bericht geplaatst op 11 mei 2020

  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl