Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Koudum - Kerktoren
 • Jousterp - Windmotor
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Werkbezoek Gedeputeerde
 • Jousterp - Windmotor
 • Molkwerum - Kerktoren
 • Pingjum - Klokkenstoel toren
 • Pingjum - Torenhaan
 • Ontvangst vrijwilligers 2014
 • Nijland - Torenuurwerk
 • Indijk - Begraafplaats
 • Witmarsum - Korenmolen
 • IJlst - Hervormde kerk
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Gaast - Dakruiter
 • Workum - Overdracht Vuurtoren
 • Ypecolsga - Klokkenstoel
 • Bolsward - Broerekerk
 • Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • Workum - Toren Gertrudis verlicht
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward: Archeologie op het Broere
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Va
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • IJlst - torenhaan Mauritius kan wee
 • Jousterp Windmotor: Likje verf voor
 • Warns: Tufstenen toren Johannes de
 • Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerende
 • Workum Toren Gertrudis: Restauratie
 • Warns: Toren Johannes de Doperkerk
 • Warns Toren Johannes de Doperkerk:
 • Nijland Kerktoren: Reparaties en Sc
 • Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerend g
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Workum Toren Gertrudiskerk: Project
 • Witmarsum - De Onderneming: Oerbôl
 • Bolsward Broerekerk: Herstel voegwe
 • Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjes
 • IJlst Toren Mauritius: Laat de IJls
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiust
 • IJlst: Klokken Mauritius luiden wee
 • IJlst: De Mauritius in de pers
 • Skarl Klokkenstoel: Restauratie gep
 • Iens en Easterwierrum: Kerktorens o
 • Workum: Klokken Toren Gertrudis lui
 • Workum Toren Gertrudis: Project Der
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • Skarl: Start restauratie klokkensto
 • Workum Toren Gertrudis: Geartrui is
 • Workum Toren Gertrudis: Klok Geartr
 • Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar
 • Workum Toren Gertrudis: Omrop Frysl
 • Gauw Kerktoren: Dakgoot tegen water
 • Bolsward: Buitgemaakte Balken in Br
 • Hindeloopen: Excursie Vrijwilligers
 • Ypecolsga - Klokkenstoel onder het
 • Skarl - Restauratie klokkenstoel
 • Workum - Klok Geartrui uit haar mal
 • Witmarsum - Beschuit met Roze muisj
 • Klokkenstoel Skarl - Geduldig wacht
 • Workum moet nog even op Geartrui wa
 • Reid de Jong - bewoner van It Toarn
 • Kleurrijk glas-in-loodraam voor de
 • Informatiepanelen Broerekerk
 • Bijzonder gezelschap voor de torenh
 • Nationale Molendag op 8 en 9 mei: d
 • Twee nieuwe ladders voor toren Ping
 • Drylster Kypmantsje en Salvatorklok
 • Ypecolsga - Afronding restauratie k
 • Skarl - Afronding restauratie klokk
 • Kunst- en vliegwerk bij schilderwer
 • Smallebrugge - Verfbeurt voor klokk
 • Bolsward – Kleurrijk koorraam Bro
 • Klok Geartrui veilig in Workum aang
 • Aanbieding Jubileummagazine 25 Pare
 • CdK Arno Brok laat klok Geartrui vo
 • Tussendoortjes Broerekerk Bolsward:
 • Zonovergoten vrijwilligersexcursie
 • Afscheid van twee bestuursleden van
 • Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilie
 • Roel Sluiter nieuwe voorzitter van
 • Parrega - Klok uit toren getakeld v

 • Toren Parrega - Kapotte pannen en v

 • Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd
 • Hindeloopen – Werkzaamheden aan e
 • Broerekerk Bolsward - Project Gaia
 • Johannesklok Parrega tijdelijk zond
 • Dakruiter kerk Ferwoude weer strak
 • Toren Victoriustsjerke Pingjum in r
 • Van Oergraan tot Mennobrood


 • Evensong in de Broerekerk op zondag
 • Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwe
 • Schilderwerk Toren Koudum - najaar
 • Actueel

  In deze rubriek houden wij u aan de hand van tekst en foto's
  op de hoogte van restauratie- en andere activiteiten van onze stichting.

  Nieuwsbijdragen: Ypie Attema.
  Foto's Harm Haitsma & Ypie Attema, tenzij anders vermeld.

  Wij doen ons uiterste best om bij foto's van derden naam van de maker
  en/of de 
  herkomst te achterhalen en te vermelden. Hetzelfde geldt voor het
  gebruik van foto's afkomstig uit archieven.
  Bezwaar? Dan graag een bericht naar 
  info@monumentenstichtingswf.nl 
  Wij verwijderen dan de foto('s) in kwestie.

  De site is voor het laatst bijgewerkt op 17, 14 en 22 september 2022


  Schilderwerk Toren Koudum - najaar 2022 Schilderwerk Toren Koudum - najaar 2022    Lees verder

  Evensong in de Broerekerk op zondag 18 september 19.00 uur Evensong in de Broerekerk op zondag 18 september 19.00 uur    Lees verder

  Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwest-Frylân Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwest-Frylân    Lees verder

  Van Oergraan tot Mennobrood Van Oergraan tot Mennobrood    Lees verder

  Toren Victoriustsjerke Pingjum in restauratie Toren Victoriustsjerke Pingjum in restauratie    Lees verder

  Dakruiter kerk Ferwoude weer strak in de lak Dakruiter kerk Ferwoude weer strak in de lak    Lees verder

  Johannesklok Parrega tijdelijk zonder kroon Johannesklok Parrega tijdelijk zonder kroon    Lees verder

  Broerekerk Bolsward - Project Gaia Broerekerk Bolsward - Project Gaia    Lees verder

  Hindeloopen – Werkzaamheden aan en in de toren Hindeloopen – Werkzaamheden aan en in de toren    Lees verder

  Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd door Oorlogsgravenstichting Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd door Oorlogsgravenstichting    Lees verder

  Parrega - Klok uit toren getakeld voor restauratie Parrega - Klok uit toren getakeld voor restauratie    Lees verder

  Toren Parrega - Kapotte pannen en verbogen uurwerkwijzers Toren Parrega - Kapotte pannen en verbogen uurwerkwijzers    Lees verder

  Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilier molen De Onderneming Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilier molen De Onderneming    Lees verder

  Roel Sluiter nieuwe voorzitter van de stichting Roel Sluiter nieuwe voorzitter van de stichting    Lees verder

  Afscheid van twee bestuursleden van het eerste uur Afscheid van twee bestuursleden van het eerste uur    Lees verder

  Zonovergoten vrijwilligersexcursie met De Simmermoarn Zonovergoten vrijwilligersexcursie met De Simmermoarn    Lees verder

  Tussendoortjes Broerekerk Bolsward: herstel voegwerk raam westgevel  en lakbeurt deuren noord- en zuidgevel Tussendoortjes Broerekerk Bolsward: herstel voegwerk raam westgevel en lakbeurt deuren noord- en zuidgevel    Lees verder

  CdK Arno Brok laat klok Geartrui voor het eerst officieel klinken CdK Arno Brok laat klok Geartrui voor het eerst officieel klinken    Lees verder

  Aanbieding Jubileummagazine 25 Parels in Súdwest-Fryslân Aanbieding Jubileummagazine 25 Parels in Súdwest-Fryslân    Lees verder

  Klok Geartrui veilig in Workum aangekomen! Klok Geartrui veilig in Workum aangekomen!    Lees verder

  Smallebrugge - Verfbeurt voor klokkenstoel en hekwerk Bumagraf Smallebrugge - Verfbeurt voor klokkenstoel en hekwerk Bumagraf    Lees verder

  Bolsward – Kleurrijk koorraam Broerekerk feestelijk overgedragen Bolsward – Kleurrijk koorraam Broerekerk feestelijk overgedragen    Lees verder

  Kunst- en vliegwerk bij schilderwerk toren Gertrudis Workum Kunst- en vliegwerk bij schilderwerk toren Gertrudis Workum    Lees verder

  Ypecolsga - Afronding restauratie klokkenstoel Ypecolsga - Afronding restauratie klokkenstoel    Lees verder

  Skarl - Afronding restauratie klokkenstoel Skarl - Afronding restauratie klokkenstoel    Lees verder

  Drylster Kypmantsje en Salvatorklok Mauritiuskerk IJlst Drylster Kypmantsje en Salvatorklok Mauritiuskerk IJlst    Lees verder

  Twee nieuwe ladders voor toren Pingjum Twee nieuwe ladders voor toren Pingjum    Lees verder

  Nationale Molendag op 8 en 9 mei: dit jaar online! Nationale Molendag op 8 en 9 mei: dit jaar online!    Lees verder

  Bijzonder gezelschap voor de torenhaan van Gauw Bijzonder gezelschap voor de torenhaan van Gauw    Lees verder

  Informatiepanelen Broerekerk Informatiepanelen Broerekerk    Lees verder

  Kleurrijk glas-in-loodraam voor de Broerekerk Kleurrijk glas-in-loodraam voor de Broerekerk    Lees verder

  Reid de Jong - bewoner van It Toarntsje overleden Reid de Jong - bewoner van It Toarntsje overleden    Lees verder

  Workum moet nog even op Geartrui wachten Workum moet nog even op Geartrui wachten    Lees verder

  Klokkenstoel Skarl - Geduldig wachten op het voorjaar Klokkenstoel Skarl - Geduldig wachten op het voorjaar    Lees verder

  Workum - Klok Geartrui uit haar mal bevrijd Workum - Klok Geartrui uit haar mal bevrijd    Lees verder

  Witmarsum - Beschuit met Roze muisjes op ‘De Onderneming’ Witmarsum - Beschuit met Roze muisjes op ‘De Onderneming’    Lees verder

  Skarl - Restauratie klokkenstoel Skarl - Restauratie klokkenstoel    Lees verder

  Ypecolsga - Klokkenstoel onder het mes Ypecolsga - Klokkenstoel onder het mes    Lees verder

  Hindeloopen: Excursie Vrijwilligers en Bestuur Hindeloopen: Excursie Vrijwilligers en Bestuur    Lees verder

  Gauw Kerktoren: Dakgoot tegen wateroverlast Gauw Kerktoren: Dakgoot tegen wateroverlast    Lees verder

  Bolsward: Buitgemaakte Balken in Broerekerk Bolsward: Buitgemaakte Balken in Broerekerk    Lees verder

  Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar wachten.... LC 9 september 2020 Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar wachten.... LC 9 september 2020    Lees verder

  Workum Toren Gertrudis: Omrop Fryslân - Warkum krijt neie tsjerkeklok Workum Toren Gertrudis: Omrop Fryslân - Warkum krijt neie tsjerkeklok    Lees verder

  Workum Toren Gertrudis: Klok Geartrui is gegoten! Workum Toren Gertrudis: Klok Geartrui is gegoten!    Lees verder

  Workum Toren Gertrudis: Geartrui is myn namme/Geertrui is mijn naam Workum Toren Gertrudis: Geartrui is myn namme/Geertrui is mijn naam    Lees verder

  Skarl: Start restauratie klokkenstoel Skarl: Start restauratie klokkenstoel    Lees verder

  Bolsward Broerekerk: Bevrijdingsconcert op 21 en 23 augustus Bolsward Broerekerk: Bevrijdingsconcert op 21 en 23 augustus    Lees verder

  Workum Toren Gertrudis: Project Derde Luidklok Workum Toren Gertrudis: Project Derde Luidklok    Lees verder

  Workum: Klokken Toren Gertrudis luiden weer! Workum: Klokken Toren Gertrudis luiden weer!    Lees verder

  Iens en Easterwierrum: Kerktorens overgedragen aan onze stichting Iens en Easterwierrum: Kerktorens overgedragen aan onze stichting    Lees verder

  Skarl Klokkenstoel: Restauratie gepland voor medio augustus Skarl Klokkenstoel: Restauratie gepland voor medio augustus    Lees verder

  IJlst: Klokken Mauritius luiden weer! IJlst: Klokken Mauritius luiden weer!    Lees verder

  IJlst: De Mauritius in de pers IJlst: De Mauritius in de pers    Lees verder

  IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiustoren IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiustoren    Lees verder

  Bolsward Broerekerk: Bevrijdingsconcert TIID op 21 en 23 augustus a.s. Bolsward Broerekerk: Bevrijdingsconcert TIID op 21 en 23 augustus a.s.    Lees verder

  IJlst Toren Mauritius: Laat de IJlster klok weer luiden! Benefietconcert op 28 februari en torenbeklimming op 29 februari a.s. IJlst Toren Mauritius: Laat de IJlster klok weer luiden! Benefietconcert op 28 februari en torenbeklimming op 29 februari a.s.    Lees verder

  Beleidsplan 2020-2024 Beleidsplan 2020-2024    Lees verder

  Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjesdag 8 december 19.00 uur Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjesdag 8 december 19.00 uur    Lees verder

  Bolsward Broerekerk: Herstel voegwerk Bolsward Broerekerk: Herstel voegwerk    Lees verder

  Witmarsum - De Onderneming: Oerbôle werom yn Wytmarsum Witmarsum - De Onderneming: Oerbôle werom yn Wytmarsum    Lees verder

  Workum Toren Gertrudiskerk: Project Derde Luidklok Workum Toren Gertrudiskerk: Project Derde Luidklok    Lees verder

  Jaarlijkse excursie vrijwilligers en bestuur Jaarlijkse excursie vrijwilligers en bestuur    Lees verder

  Bolsward Broerekerk: Geluidwerend glas aangebracht Bolsward Broerekerk: Geluidwerend glas aangebracht    Lees verder

  Reisgids Watersteden en Broerekerk Bolsward Reisgids Watersteden en Broerekerk Bolsward    Lees verder

  Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE op 6 en 7 juli Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE op 6 en 7 juli    Lees verder

  Nijland Kerktoren: Reparaties en Schilderwerk Nijland Kerktoren: Reparaties en Schilderwerk    Lees verder

  Warns Toren Johannes de Doperkerk: Klokken gerestaureerd Warns Toren Johannes de Doperkerk: Klokken gerestaureerd    Lees verder

  Warns: Toren Johannes de Doperkerk gerestaureerd Warns: Toren Johannes de Doperkerk gerestaureerd    Lees verder

  Workum Toren Gertrudis: Restauratie klokkenstoel afgerond Workum Toren Gertrudis: Restauratie klokkenstoel afgerond    Lees verder

  Bolsward Broerekerk: Geluidwerende maatregelen Bolsward Broerekerk: Geluidwerende maatregelen    Lees verder

  Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan weer tiptop in orde Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan weer tiptop in orde    Lees verder

  Warns: Tufstenen toren Johannes de Doperkerk in de steigers Warns: Tufstenen toren Johannes de Doperkerk in de steigers    Lees verder

  Jousterp Windmotor: Likje verf voor de onderbouw Jousterp Windmotor: Likje verf voor de onderbouw    Lees verder

  IJlst - torenhaan Mauritius kan weer draaien IJlst - torenhaan Mauritius kan weer draaien    Lees verder

  Toren Workum - Start restauratie klokkenstoel Toren Workum - Start restauratie klokkenstoel    Lees verder

  Werkbezoek wethouder Stella van Gent Werkbezoek wethouder Stella van Gent    Lees verder

  Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Vaan bij Mannen van Staal Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Vaan bij Mannen van Staal    Lees verder

  Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018 Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018    Lees verder

  De Vleermuis van Bolsward spuwt! De Vleermuis van Bolsward spuwt!    Lees verder

  Fotoverslag Open Dag 12 mei Fotoverslag Open Dag 12 mei    Lees verder

  Zaterdag 12 mei - Nationale Molendag op De Onderneming Zaterdag 12 mei - Nationale Molendag op De Onderneming    Lees verder

  18 mei - Kletterdei in de Friese Elfsteden! 18 mei - Kletterdei in de Friese Elfsteden!    Lees verder

  Zaterdag 21 april - Friese Molendag op De Onderneming Zaterdag 21 april - Friese Molendag op De Onderneming    Lees verder

  Bolsward: Archeologie op het Broereplein        Bolsward: Archeologie op het Broereplein    Lees verder

  Op de rol voor 2018 Op de rol voor 2018    Lees verder

  Natte tijden - droge voeten. Natte tijden - droge voeten.    Lees verder

  Molenaarsambacht Werelderfgoed! Molenaarsambacht Werelderfgoed!    Lees verder

  Parrega - Groot onderhoud kerktoren afgerond Parrega - Groot onderhoud kerktoren afgerond    Lees verder

  Bolsward - Broerekerk: Herstel glazen dak Bolsward - Broerekerk: Herstel glazen dak    Lees verder

  Parrega - Groot onderhoud kerktoren gestart Parrega - Groot onderhoud kerktoren gestart    Lees verder

  Excursie 2017 - Vrijwilligers en Bestuur Excursie 2017 - Vrijwilligers en Bestuur    Lees verder

  Parrega - Start groot onderhoud kerktoren na de bouwvak Parrega - Start groot onderhoud kerktoren na de bouwvak    Lees verder

  Financiering herstel glazen kap Broerekerk rond! Financiering herstel glazen kap Broerekerk rond!    Lees verder

  Sfeervol trouwen in de Broerekerk Sfeervol trouwen in de Broerekerk    Lees verder

  Broerekerk Bolsward - Actie glazen dak Broerekerk Bolsward - Actie glazen dak    Lees verder

  Workum - Vuurtoren: feestelijke heringebruikname na restauratie Workum - Vuurtoren: feestelijke heringebruikname na restauratie    Lees verder

  Workum - Restauratie vuurtoren afgerond Workum - Restauratie vuurtoren afgerond    Lees verder

  Ferwoude - Restauratie dakruiter afgerond Ferwoude - Restauratie dakruiter afgerond    Lees verder

  Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslân Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslân    Lees verder

  Koudum - Opknapbeurt buitenkant kerktoren afgerond Koudum - Opknapbeurt buitenkant kerktoren afgerond    Lees verder

  Workum Vuurtoren - De laatste loodjes Workum Vuurtoren - De laatste loodjes    Lees verder

  Ferwoude - Afronding restauratie dakruiter in zicht Ferwoude - Afronding restauratie dakruiter in zicht    Lees verder

  Ferwoude Dakruiter - Voortgang restauratie Ferwoude Dakruiter - Voortgang restauratie    Lees verder

  Workum Vuurtoren - Alle hens aan dek! Workum Vuurtoren - Alle hens aan dek!    Lees verder

  Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenwoordigers gemeente Súdwest-Fryslân Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenwoordigers gemeente Súdwest-Fryslân    Lees verder

  Workum Vuurtoren - Asbestsanering en voortgang restauratie Workum Vuurtoren - Asbestsanering en voortgang restauratie    Lees verder

  Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk in de steigers Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk in de steigers    Lees verder

  Koudum - Herstel en schilderbeurt ingangspartij toren Koudum - Herstel en schilderbeurt ingangspartij toren    Lees verder

  Workum Vuurtoren - Voortgang in beeld - 21 juli 2016 Workum Vuurtoren - Voortgang in beeld - 21 juli 2016    Lees verder

  Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestuur op 30 juni 2016 Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestuur op 30 juni 2016    Lees verder

  Excursie vrijwilligers en bestuur - 23 april 2016 Excursie vrijwilligers en bestuur - 23 april 2016    Lees verder

  Workum Vuurtoren - Start en voortgang restauratie Workum Vuurtoren - Start en voortgang restauratie    Lees verder

  Actie glazen dak Broerekerk Bolsward Actie glazen dak Broerekerk Bolsward    Lees verder

  Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor toren Nicolaaskerk Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor toren Nicolaaskerk    Lees verder

  Broerekerk Bolsward - Huurtarieven 2017 Broerekerk Bolsward - Huurtarieven 2017    Lees verder

  Vuurtoren - Restauratie binnenkort van start! Vuurtoren - Restauratie binnenkort van start!    Lees verder

  Witmarsum - 'De Onderneming' officieel weer in gebruik Witmarsum - 'De Onderneming' officieel weer in gebruik    Lees verder

  Witmarsum - Restauratie 'De Onderneming' voltooid Witmarsum - Restauratie 'De Onderneming' voltooid    Lees verder

  Workum - Vuurtoren: goed nieuws! Workum - Vuurtoren: goed nieuws!    Lees verder

  Hartwerd - Amerikaanse windmotor Hartwerd - Amerikaanse windmotor    Lees verder

  Workum - Fondsverwerving Vuurtoren Workum - Fondsverwerving Vuurtoren    Lees verder

  Witmarsum - 'De Onderneming' Witmarsum - 'De Onderneming'    Lees verder

  Witmarsum - Lintje voor molenaar L. Sierkstra Witmarsum - Lintje voor molenaar L. Sierkstra    Lees verder

  IJlst - Toren Hervormde kerk IJlst - Toren Hervormde kerk    Lees verder

  Bolsward - Broerekerk Bolsward - Broerekerk    Lees verder

  Workum - Toren Gertrudis verlicht Workum - Toren Gertrudis verlicht    Lees verder

  Burgwerd - Toren Johanneskerk Burgwerd - Toren Johanneskerk    Lees verder

  Bolsward - Broerekerk Bolsward - Broerekerk    Lees verder

  Ypecolsga - Klokkenstoel Ypecolsga - Klokkenstoel    Lees verder

  Workum - Overdracht Vuurtoren Workum - Overdracht Vuurtoren    Lees verder

  Gaast - Dakruiter Gaast - Dakruiter    Lees verder

  Hindeloopen - Kerktoren Hindeloopen - Kerktoren    Lees verder

  IJlst - Hervormde kerk IJlst - Hervormde kerk    Lees verder

  Witmarsum - Korenmolen Witmarsum - Korenmolen    Lees verder

  Indijk - Begraafplaats Indijk - Begraafplaats    Lees verder

  Nijland - Torenuurwerk Nijland - Torenuurwerk    Lees verder

  Ontvangst vrijwilligers 2014 Ontvangst vrijwilligers 2014    Lees verder

  Pingjum - Torenhaan Pingjum - Torenhaan    Lees verder

  Pingjum - Klokkenstoel toren Pingjum - Klokkenstoel toren    Lees verder

  Jousterp - Windmotor Jousterp - Windmotor    Lees verder

  Molkwerum - Kerktoren Molkwerum - Kerktoren    Lees verder

  Werkbezoek Gedeputeerde Werkbezoek Gedeputeerde    Lees verder

  Jousterp - Windmotor Jousterp - Windmotor    Lees verder

  Hindeloopen - Kerktoren Hindeloopen - Kerktoren    Lees verder

  Koudum - Kerktoren Koudum - Kerktoren    Lees verder

    Lees verder

    Lees verder

    Lees verder

    Lees verder
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl