Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • 2015 Workum - Toren Gertrudis verl
 • 2015 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 IJlst - Toren Hervormde kerk
 • 2015 Witmarsum - Lintje voor molena
 • 2015 Witmarsum - Koren- en pelmolen
 • 2015 Workum - Fondsenwerving Vuurto
 • 2015 Hartwerd - Amerikaanse windmot
 • 2015 Workum - Vuurtoren: goed nieuw
 • 2015 Witmarsum - Restauratie Koren-
 • 2015 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2016 Vuurtoren - Restauratie binnen
 • 2016 Bolsward Broerekerk - Huurtari
 • 2016 Nijland - Nieuwe vlaggenmast v
 • 2016 Actie glazen dak Broerekerk Bo
 • 2016 Workum Vuurtoren - Start en vo
 • 2016 Excursie vrijwilligers en best
 • 2016 Workum Vuurtoren - Werkbezoek
 • 2016 Workum Vuurtoren - Voortgang i
 • 2016 Koudum - Herstel en schilderbe
 • 2016 Workum Vuurtoren - Asbestsaner
 • 2016 Ferwoude - Dakruiter hervormde
 • 2016 Workum Vuurtoren - Bezoek vert
 • 2016 Ferwoude Dakruiter - Voortgang
 • 2016 Workum Vuurtoren - Alle hens a
 • 2016 Koudum - Opknapbeurt buitenkan
 • 2016 Workum Vuurtoren - De laatst
 • 2016 Ferwoude - Afronding restaurat
 • 2016 Workum - Vuurtoren en Omrop Fr
 • 2016 Ferwoude - Restauratie dakruit
 • 2016 Workum - Restauratie vuurtoren
 • 2016 Workum - Vuurtoren: feestelijk
 • 2017 Broerekerk Bolsward - Actie gl
 • 2017 Sfeervol trouwen in de Broerek
 • 2017 Bolsward - Financiering herste
 • 2017 Parrega - Start groot onderhou
 • 2017 Excursie 15 juli - Vrijwillige
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud ker
 • 2017 Bolsward - Broerekerk: Herstel
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud kerk
 • 2017 Molenaarsambacht Werelderfgoe
 • 2018 Natte tijden - Droge voeten.
 • 2018 Op de rol voor 2018
 • 2018 Bolsward: Archeologie op het
 • 2018 Zaterdag 21 april - Friese Mo
 • 2018 Zaterdag 12 mei - Nationale M
 • 2018 - 12 Mei Nationale Molendag op
 • 2018 18 mei - Kletterdei in de Fri
 • 2018 De Vleermuis van Bolsward spu
 • 2018 Vrijwilligersexcursie 7 juli
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Wiekenrad
 • 2018 Werkbezoek wethouder Stella v
 • 2018 Toren Workum - Start restaura
 • 2018 IJlst - torenhaan Mauritius k
 • 2018 Jousterp Windmotor: Likje ver
 • 2018 Warns: Tufstenen toren Johann
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Windrad e
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Workum Toren Gertrudis: Resta
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Nijland Kerktoren: Reparaties
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Concert
 • 2019 Reisgids Watersteden en Broer
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Jaarlijkse excursie vrijwilli
 • 2019 Workum Toren Gertrudiskerk: P
 • 2019 Witmarsum - De Onderneming: O
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Herstel
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Wereldli
 • 2020 IJlst Toren Mauritius: Activit
 • 2020 Beleidsplan 2020-2024
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdin
 • 2020 IJlst: Hoogwerker bij de Mauri
 • 2020 IJlst Klokken Mauritius luiden
 • 2020 IJlst: De Mauritius in de pers
 • 2020 Skarl Klokkenstoel: Restaurati
 • 2020 Iens en Easterwierrum: Kerktor
 • 2020 Workum: Klokken Toren Gertrudi
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Projec
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdi
 • 2020 Skarl Start restauratie klokk
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Geart
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Klok
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Na 33
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Omrop
 • 2020 Gauw Kerktoren - Dakgoot tege
 • 2020 Bolsward - Buitgemaakte Balke
 • 2020 Hindeloopen - Excursie Vrijw
 • 2020 Ypecolsga - Klokkenstoel onde
 • 2020 Skarl - Restauratie klokkenst
 • 2020 Workum - Klok Geartrui uit ha
 • 2020 Witmarsum - Beschuit met Roze
 • 2020 Klokkenstoel Skarl - Geduldig
 • 2020 Workum moet nog even op Geart
 • 2020 Reid de Jong - bewoner van It
 • 2021 Bolsward - Kleurrijk glas-in-
 • 2021 Bolsward - Informatiepanelen B
 • 2021 Bijzonder gezelschap voor de
 • 2021 Nationale Molendag op 8 en 9
 • 2021 Pingjum - Twee nieuwe ladders
 • 2021 IJlst - Drylster Kypmantsje e
 • 2021 Ypecolsga - Afronding restaur
 • 2021 Skarl - Afronding restauratie
 • 2021 Workum - Kunst- en vliegwerk
 • 2021 Smallebrugge - Verfbeurt voor
 • 2021 Bolsward – Kleurrijk koorra
 • 2021 Workum - Klok Geartrui veilig
 • 2021 Aanbieding Jubileummagazine 2
 • 2021 Workum - CdK Arno Brok laat k
 • 2021 Tussendoortjes Broerekerk Bol
 • 2021 Zonovergoten vrijwilligersexc
 • 2021 Afscheid van twee bestuursled
 • 2021 Witmarsum - Onderhoudsbeurt k
 • 2021 Roel Sluiter nieuwe voorzitte
 • 2022 Parrega - Klok uit toren getak
 • 2022 Toren Parrega - Kapotte pannen
 • 2022 Vrijwilliger Gosse de Jong ge
 • 2022 Hindeloopen – Werkzaamheden
 • 2022 Broerekerk Bolsward - Project
 • 2022 Klok toren Parrega tijdelijk
 • 2022 Ferwoude - Onderhoudsbeurt vo
 • 2022 Pingjum - Toren Victoriustsjer
 • 2022 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2022 Bolsward - Evensong in de Bro
 • 2022 Werkbezoek wethouder Cultuur
 • 2022 Koudum - Schilderwerk Toren n
 • 2022 Toren Parrega - Nieuwe kroon
 • 2022 Witmarsum - Klein onderhoud m
 • 2022 Toren Parrega - Restauratie e
 • 2022 Iens - Restauratie toren
 • 2022 Toren Parrega – Klok Johann
 • 2022 Toren Parrega – Klokken wee
 • 2022 Vrijwilligersexcursie Harlinge
 • 2023 Iens - Restauratie toren afger
 • 2023 IJlster Salvatorklok wordt ger
 • 2023 Nieuw logo voor Prins Bernhar
 • 2023 Molen Witmarsum - Het lekkers
 • 2023 Folsgare - Nieuwe vlaggenmast
 • 2023 Bedankje inwoners Folsgare
 • 2023 Gaast – Verfbeurt dakruiter
 • 2023 Nijland - Herstel leibedekking
 • 2023 Hartwerd – Schilderbeurt Ame
 • 2023 IJlst - Schilderwerk toren
 • 2023 Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed
 • 2023 IJlst – Restauratie Salvator
 • 2023 Bolsward en Mondriaan - Tentoo
 • 2023 IJlst – Salvatorklok terug i
 • 2023 Witmarsum - Schilderwerk De On
 • 2023 Indijk - Helmdakje klokkenstoe
 • 2023 IJlst – Salvatorklok officie
 • 2023 Vrijwilligersuitje door de Sne
 • 2023 IJlst - Afscheid van een bevlo
 • 2023 het Cultuurfonds - de nieuwe n
 • 2023 Workum Toren Gertrudis - Schad
 • 2024 Workum - Toren Gertrudis: Scha
 • 2024 Workum – Toren Gertrudis: Pr
 • 2024 Warns - Herstel klokkenstoel J
 • 2024 Bolsward Broerekerk – Herste
 • 2024 Begroting 2024
 • 2024 Januariwintertje in Witmarsum
 • 2024 Bolsward - Beeld Stille Strijd
 • 2024 - Wijzerplaat kerktoren Gauw w
 • 2024 Workum – Restauratie glas-in
 • 2024 Workum - Restauratie glas-in-l
 • 2024 Koolzaad en Klokkenstoelen
 • 2024 Jaarverslag 2023
 • 2024 Workum – Restauratie glas-in
 • Actueel

  In deze rubriek houden wij u aan de hand van tekst en foto's
  op de hoogte van restauratie- en andere activiteiten van onze stichting.

  Nieuwsbijdragen: Ypie Attema.
  Foto's Harm Haitsma & Ypie Attema, tenzij anders vermeld.

  Wij doen ons uiterste best om bij foto's van derden naam van de maker
  en/of de 
  herkomst te achterhalen en te vermelden. Hetzelfde geldt voor het
  gebruik van foto's afkomstig uit archieven.
  Bezwaar? Dan graag een bericht naar 
  info@stichtingmonumentenswf.nl 
  Wij verwijderen dan de foto('s) in kwestie.

  Site voor het laatst bijgewerkt op 8 mei 2024

   


  2024 Workum – Restauratie glas-in-loodraam toren Gertrudis afgerond 2024 Workum – Restauratie glas-in-loodraam toren Gertrudis afgerond    Lees verder

  2024 Koolzaad en Klokkenstoelen 2024 Koolzaad en Klokkenstoelen    Lees verder

  2024 Jaarverslag 2023 2024 Jaarverslag 2023    Lees verder

  2024 Workum - Restauratie glas-in-loodraam (vervolg) 2024 Workum - Restauratie glas-in-loodraam (vervolg)    Lees verder

  2024 - Wijzerplaat kerktoren Gauw weer ‘up to the standards’ 2024 - Wijzerplaat kerktoren Gauw weer ‘up to the standards’    Lees verder

  2024 Workum – Restauratie glas-in-loodraam toren Gertrudis 2024 Workum – Restauratie glas-in-loodraam toren Gertrudis    Lees verder

  2024 Bolsward - Beeld Stille Strijd op Broereplein 2024 Bolsward - Beeld Stille Strijd op Broereplein    Lees verder

  2024 Januariwintertje in Witmarsum 2024 Januariwintertje in Witmarsum    Lees verder

  2024 Begroting 2024 2024 Begroting 2024    Lees verder

  2024 Bolsward Broerekerk – Herstel glas-in-loodraam voorgevel 2024 Bolsward Broerekerk – Herstel glas-in-loodraam voorgevel    Lees verder

  2024 Warns - Herstel klokkenstoel Johannes de Doperkerk 2024 Warns - Herstel klokkenstoel Johannes de Doperkerk    Lees verder

  2024 Workum - Toren Gertrudis: Schade bonte knaagkever hersteld 2024 Workum - Toren Gertrudis: Schade bonte knaagkever hersteld    Lees verder

  2024 Workum – Toren Gertrudis: Proefvakken buitenvoegwerk 2024 Workum – Toren Gertrudis: Proefvakken buitenvoegwerk    Lees verder

  2023 het Cultuurfonds - de nieuwe naam voor het PBC 2023 het Cultuurfonds - de nieuwe naam voor het PBC    Lees verder

  2023 Workum Toren Gertrudis - Schade bonte knaagkever 2023 Workum Toren Gertrudis - Schade bonte knaagkever    Lees verder

  2023 Vrijwilligersuitje door de Sneeker grachten 2023 Vrijwilligersuitje door de Sneeker grachten    Lees verder

  2023 IJlst - Afscheid van een bevlogen vrijwilliger 2023 IJlst - Afscheid van een bevlogen vrijwilliger    Lees verder

  2023 IJlst – Salvatorklok officieel ingeluid 2023 IJlst – Salvatorklok officieel ingeluid    Lees verder

  2023 Witmarsum - Schilderwerk De Onderneming afgerond 2023 Witmarsum - Schilderwerk De Onderneming afgerond    Lees verder

  2023 Indijk - Helmdakje klokkenstoel opnieuw in de verf 2023 Indijk - Helmdakje klokkenstoel opnieuw in de verf    Lees verder

  2023 IJlst – Salvatorklok terug in de toren 2023 IJlst – Salvatorklok terug in de toren    Lees verder

  2023 Bolsward en Mondriaan - Tentoonstelling in Museum De Tiid 2023 Bolsward en Mondriaan - Tentoonstelling in Museum De Tiid    Lees verder

  2023 IJlst – Restauratie Salvatorklok toren Mauritiuskerk afgerond 2023 IJlst – Restauratie Salvatorklok toren Mauritiuskerk afgerond    Lees verder

  2023 Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed in Súdwest-Fryslân 2023 Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed in Súdwest-Fryslân    Lees verder

  2023 IJlst - Schilderwerk toren 2023 IJlst - Schilderwerk toren    Lees verder

  2023 Hartwerd – Schilderbeurt Amerikaanse windmotor 2023 Hartwerd – Schilderbeurt Amerikaanse windmotor    Lees verder

  2023 Nijland - Herstel leibedekking toren Nicolaaskerk 2023 Nijland - Herstel leibedekking toren Nicolaaskerk    Lees verder

  2023 Gaast – Verfbeurt dakruiter 2023 Gaast – Verfbeurt dakruiter    Lees verder

  2023 Bedankje inwoners Folsgare 2023 Bedankje inwoners Folsgare    Lees verder

  2023 Folsgare - Nieuwe vlaggenmast voor toren Laurentiuskerk 2023 Folsgare - Nieuwe vlaggenmast voor toren Laurentiuskerk    Lees verder

  2023 Molen Witmarsum - Het lekkerste broodrecept van Mevrouw de Molenaar! 2023 Molen Witmarsum - Het lekkerste broodrecept van Mevrouw de Molenaar!    Lees verder

  2023 Nieuw logo voor Prins Bernhard Cultuurfonds 2023 Nieuw logo voor Prins Bernhard Cultuurfonds    Lees verder

  2023 IJlster Salvatorklok wordt gerestaureerd 2023 IJlster Salvatorklok wordt gerestaureerd    Lees verder

  2023 Iens - Restauratie toren afgerond 2023 Iens - Restauratie toren afgerond    Lees verder

  2022 Vrijwilligersexcursie Harlingen 8 oktober 2022 Vrijwilligersexcursie Harlingen 8 oktober    Lees verder

  2022 Toren Parrega – Klokken weer in de toren en ingeluid 2022 Toren Parrega – Klokken weer in de toren en ingeluid    Lees verder

  2022 Toren Parrega – Klok Johannes gegoten 2022 Toren Parrega – Klok Johannes gegoten    Lees verder

  2022 Iens - Restauratie toren 2022 Iens - Restauratie toren    Lees verder

  2022 Toren Parrega - Restauratie en uitbreiding klokkenstoel 2022 Toren Parrega - Restauratie en uitbreiding klokkenstoel    Lees verder

  2022  Toren Parrega - Nieuwe kroon voor middeleeuwse klok 2022 Toren Parrega - Nieuwe kroon voor middeleeuwse klok    Lees verder

  2022 Witmarsum - Klein onderhoud molen De Onderneming 2022 Witmarsum - Klein onderhoud molen De Onderneming    Lees verder

  2022 Koudum - Schilderwerk Toren najaar 2022 2022 Koudum - Schilderwerk Toren najaar 2022    Lees verder

  2022 Bolsward - Evensong in de Broerekerk op zondag 18 september 19.00 uur 2022 Bolsward - Evensong in de Broerekerk op zondag 18 september 19.00 uur    Lees verder

  2022 Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwest-Fryslân 2022 Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwest-Fryslân    Lees verder

  2022 Witmarsum - Molen De Onderneming: Van Oergraan tot Mennobrood 2022 Witmarsum - Molen De Onderneming: Van Oergraan tot Mennobrood    Lees verder

  2022 Pingjum - Toren Victoriustsjerke in restauratie 2022 Pingjum - Toren Victoriustsjerke in restauratie    Lees verder

  2022 Ferwoude - Onderhoudsbeurt voor dakruiter kerk 2022 Ferwoude - Onderhoudsbeurt voor dakruiter kerk    Lees verder

  2022 Klok toren Parrega tijdelijk zonder kroon 2022 Klok toren Parrega tijdelijk zonder kroon    Lees verder

  2022 Broerekerk Bolsward - Project Gaia 2022 Broerekerk Bolsward - Project Gaia    Lees verder

  2022 Hindeloopen – Werkzaamheden aan en in de toren 2022 Hindeloopen – Werkzaamheden aan en in de toren    Lees verder

  2022 Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd door Oorlogsgravenstichting 2022 Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd door Oorlogsgravenstichting    Lees verder

  2022 Parrega - Klok uit toren getakeld voor restauratie 2022 Parrega - Klok uit toren getakeld voor restauratie    Lees verder

  2022 Toren Parrega - Kapotte pannen en verbogen uurwerkwijzers 2022 Toren Parrega - Kapotte pannen en verbogen uurwerkwijzers    Lees verder

  2021 Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilier molen De Onderneming 2021 Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilier molen De Onderneming    Lees verder

  2021 Roel Sluiter nieuwe voorzitter van de stichting 2021 Roel Sluiter nieuwe voorzitter van de stichting    Lees verder

  2021 Afscheid van twee bestuursleden van het eerste uur 2021 Afscheid van twee bestuursleden van het eerste uur    Lees verder

  2021 Zonovergoten vrijwilligersexcursie met De Simmermoarn 2021 Zonovergoten vrijwilligersexcursie met De Simmermoarn    Lees verder

  2021 Tussendoortjes Broerekerk Bolsward: herstel voegwerk raam westgevel  en lakbeurt deuren noord- en zuidgevel 2021 Tussendoortjes Broerekerk Bolsward: herstel voegwerk raam westgevel en lakbeurt deuren noord- en zuidgevel    Lees verder

  2021 Workum - CdK Arno Brok laat klok Geartrui voor het eerst officieel klinken 2021 Workum - CdK Arno Brok laat klok Geartrui voor het eerst officieel klinken    Lees verder

  2021 Aanbieding Jubileummagazine 25 Parels in Súdwest-Fryslân 2021 Aanbieding Jubileummagazine 25 Parels in Súdwest-Fryslân    Lees verder

  2021 Workum - Klok Geartrui veilig aangekomen! 2021 Workum - Klok Geartrui veilig aangekomen!    Lees verder

  2021 Smallebrugge - Verfbeurt voor klokkenstoel en hekwerk Bumagraf 2021 Smallebrugge - Verfbeurt voor klokkenstoel en hekwerk Bumagraf    Lees verder

  2021 Bolsward – Kleurrijk koorraam Broerekerk feestelijk overgedragen 2021 Bolsward – Kleurrijk koorraam Broerekerk feestelijk overgedragen    Lees verder

  2021 Workum - Kunst- en vliegwerk bij schilderwerk toren 2021 Workum - Kunst- en vliegwerk bij schilderwerk toren    Lees verder

  2021 Ypecolsga - Afronding restauratie klokkenstoel 2021 Ypecolsga - Afronding restauratie klokkenstoel    Lees verder

  2021 Skarl - Afronding restauratie klokkenstoel 2021 Skarl - Afronding restauratie klokkenstoel    Lees verder

  2021 IJlst - Drylster Kypmantsje en Salvatorklok Mauritiuskerk 2021 IJlst - Drylster Kypmantsje en Salvatorklok Mauritiuskerk    Lees verder

  2021 Pingjum - Twee nieuwe ladders voor de toren 2021 Pingjum - Twee nieuwe ladders voor de toren    Lees verder

  2021 Nationale Molendag op 8 en 9 mei: dit jaar online! 2021 Nationale Molendag op 8 en 9 mei: dit jaar online!    Lees verder

  2021 Bijzonder gezelschap voor de torenhaan van Gauw 2021 Bijzonder gezelschap voor de torenhaan van Gauw    Lees verder

  2021 Bolsward - Informatiepanelen Broerekerk 2021 Bolsward - Informatiepanelen Broerekerk    Lees verder

  2021 Bolsward - Kleurrijk glas-in-loodraam voor de Broerekerk 2021 Bolsward - Kleurrijk glas-in-loodraam voor de Broerekerk    Lees verder

  2020 Reid de Jong - bewoner van It Toarntsje van Workum overleden 2020 Reid de Jong - bewoner van It Toarntsje van Workum overleden    Lees verder

  2020 Workum moet nog even op Geartrui wachten 2020 Workum moet nog even op Geartrui wachten    Lees verder

  2020 Klokkenstoel Skarl - Geduldig wachten op het voorjaar 2020 Klokkenstoel Skarl - Geduldig wachten op het voorjaar    Lees verder

  2020 Workum - Klok Geartrui uit haar mal bevrijd 2020 Workum - Klok Geartrui uit haar mal bevrijd    Lees verder

  2020 Witmarsum - Beschuit met Roze muisjes op ‘De Onderneming’ 2020 Witmarsum - Beschuit met Roze muisjes op ‘De Onderneming’    Lees verder

  2020 Skarl - Restauratie klokkenstoel 2020 Skarl - Restauratie klokkenstoel    Lees verder

  2020 Ypecolsga - Klokkenstoel onder het mes 2020 Ypecolsga - Klokkenstoel onder het mes    Lees verder

  2020 Hindeloopen - Excursie Vrijwilligers en Bestuur 2020 Hindeloopen - Excursie Vrijwilligers en Bestuur    Lees verder

  2020 Gauw Kerktoren - Dakgoot tegen wateroverlast 2020 Gauw Kerktoren - Dakgoot tegen wateroverlast    Lees verder

  2020 Bolsward - Buitgemaakte Balken in Broerekerk 2020 Bolsward - Buitgemaakte Balken in Broerekerk    Lees verder

  2020 Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar wachten.... LC 9 september 2020 2020 Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar wachten.... LC 9 september 2020    Lees verder

  2020 Workum Toren Gertrudis: Omrop Fryslân - Warkum krijt neie tsjerkeklok 2020 Workum Toren Gertrudis: Omrop Fryslân - Warkum krijt neie tsjerkeklok    Lees verder

  2020 Workum Toren Gertrudis: Klok Geartrui is gegoten! 2020 Workum Toren Gertrudis: Klok Geartrui is gegoten!    Lees verder

  2020 Workum Toren Gertrudis: Geartrui is myn namme/Geertrui is mijn naam 2020 Workum Toren Gertrudis: Geartrui is myn namme/Geertrui is mijn naam    Lees verder

  2020 Skarl Start restauratie klokkenstoel 2020 Skarl Start restauratie klokkenstoel    Lees verder

  2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdingsconcert op 21 en 23 augustus 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdingsconcert op 21 en 23 augustus    Lees verder

  2020 Workum Toren Gertrudis: Project Derde Luidklok 2020 Workum Toren Gertrudis: Project Derde Luidklok    Lees verder

  2020 Workum: Klokken Toren Gertrudis luiden weer! 2020 Workum: Klokken Toren Gertrudis luiden weer!    Lees verder

  2020 Iens en Easterwierrum: Kerktorens overgedragen aan onze stichting 2020 Iens en Easterwierrum: Kerktorens overgedragen aan onze stichting    Lees verder

  2020 Skarl Klokkenstoel: Restauratie gepland voor medio augustus 2020 Skarl Klokkenstoel: Restauratie gepland voor medio augustus    Lees verder

  2020 IJlst Klokken Mauritius luiden weer! 2020 IJlst Klokken Mauritius luiden weer!    Lees verder

  2020 IJlst: De Mauritius in de pers 2020 IJlst: De Mauritius in de pers    Lees verder

  2020 IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiustoren 2020 IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiustoren    Lees verder

  2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdingsconcert TIID op 21 en 23 augustus a.s. 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdingsconcert TIID op 21 en 23 augustus a.s.    Lees verder

  2020 IJlst Toren Mauritius: Activiteiten rond Laat de IJlster klok weer luiden! 2020 IJlst Toren Mauritius: Activiteiten rond Laat de IJlster klok weer luiden!    Lees verder

  2020 Beleidsplan 2020-2024 2020 Beleidsplan 2020-2024    Lees verder

  2019 Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjesdag 8 december 19.00 uur 2019 Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjesdag 8 december 19.00 uur    Lees verder

  2019 Bolsward Broerekerk: Herstel voegwerk 2019 Bolsward Broerekerk: Herstel voegwerk    Lees verder

  2019 Witmarsum - De Onderneming: Oerbôle werom yn Wytmarsum 2019 Witmarsum - De Onderneming: Oerbôle werom yn Wytmarsum    Lees verder

  2019 Workum Toren Gertrudiskerk: Project Derde Luidklok 2019 Workum Toren Gertrudiskerk: Project Derde Luidklok    Lees verder

  2019 Jaarlijkse excursie vrijwilligers en bestuur 2019 Jaarlijkse excursie vrijwilligers en bestuur    Lees verder

  2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwerend glas aangebracht 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwerend glas aangebracht    Lees verder

  2019 Reisgids Watersteden en Broerekerk Bolsward 2019 Reisgids Watersteden en Broerekerk Bolsward    Lees verder

  2019 Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE op 6 en 7 juli 2019 Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE op 6 en 7 juli    Lees verder

  2019 Nijland Kerktoren: Reparaties en Schilderwerk 2019 Nijland Kerktoren: Reparaties en Schilderwerk    Lees verder

  2019 Warns: Toren Johannes de Doperkerk: Klokken gerestaureerd 2019 Warns: Toren Johannes de Doperkerk: Klokken gerestaureerd    Lees verder

  2019 Warns: Toren Johannes de Doperkerk gerestaureerd 2019 Warns: Toren Johannes de Doperkerk gerestaureerd    Lees verder

  2019 Workum Toren Gertrudis: Restauratie klokkenstoel afgerond 2019 Workum Toren Gertrudis: Restauratie klokkenstoel afgerond    Lees verder

  2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwerende maatregelen 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwerende maatregelen    Lees verder

  2018 Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan weer tiptop in orde 2018 Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan weer tiptop in orde    Lees verder

  2018 Warns: Tufstenen toren Johannes de Doperkerk in de steigers 2018 Warns: Tufstenen toren Johannes de Doperkerk in de steigers    Lees verder

  2018 Jousterp Windmotor: Likje verf voor de onderbouw 2018 Jousterp Windmotor: Likje verf voor de onderbouw    Lees verder

  2018 IJlst - torenhaan Mauritius kan weer draaien 2018 IJlst - torenhaan Mauritius kan weer draaien    Lees verder

  2018 Toren Workum - Start restauratie klokkenstoel 2018 Toren Workum - Start restauratie klokkenstoel    Lees verder

  2018 Werkbezoek wethouder Stella van Gent 2018 Werkbezoek wethouder Stella van Gent    Lees verder

  2018 Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Vaan bij Mannen van Staal 2018 Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Vaan bij Mannen van Staal    Lees verder

  2018 Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018 Vrijwilligersexcursie 7 juli    Lees verder

  2018 De Vleermuis van Bolsward spuwt! 2018 De Vleermuis van Bolsward spuwt!    Lees verder

  2018 - 12 Mei Nationale Molendag op De Onderneming te Witmarsum 2018 - 12 Mei Nationale Molendag op De Onderneming te Witmarsum    Lees verder

  2018 Zaterdag 12 mei - Nationale Molendag op De Onderneming 2018 Zaterdag 12 mei - Nationale Molendag op De Onderneming    Lees verder

  2018 18 mei - Kletterdei in de Friese Elfsteden! 2018 18 mei - Kletterdei in de Friese Elfsteden!    Lees verder

  2018 Zaterdag 21 april - Friese Molendag op De Onderneming 2018 Zaterdag 21 april - Friese Molendag op De Onderneming    Lees verder

  2018 Bolsward: Archeologie op het Broereplein        2018 Bolsward: Archeologie op het Broereplein    Lees verder

  2018 Op de rol voor 2018 2018 Op de rol voor 2018    Lees verder

  2018 Natte tijden - Droge voeten. 2018 Natte tijden - Droge voeten.    Lees verder

  2017 Molenaarsambacht Werelderfgoed! 2017 Molenaarsambacht Werelderfgoed!    Lees verder

  2017 Parrega - Groot onderhoud kerktoren afgerond 2017 Parrega - Groot onderhoud kerktoren afgerond    Lees verder

  2017 Bolsward - Broerekerk: Herstel glazen dak 2017 Bolsward - Broerekerk: Herstel glazen dak    Lees verder

  2017 Parrega - Groot onderhoud kerktoren gestart 2017 Parrega - Groot onderhoud kerktoren gestart    Lees verder

  2017 Excursie 15 juli - Vrijwilligers en Bestuur 2017 Excursie 15 juli - Vrijwilligers en Bestuur    Lees verder

  2017 Parrega - Start groot onderhoud kerktoren na de bouwvak 2017 Parrega - Start groot onderhoud kerktoren na de bouwvak    Lees verder

  2017 Bolsward - Financiering herstel glazen kap Broerekerk rond! 2017 Bolsward - Financiering herstel glazen kap Broerekerk rond!    Lees verder

  2017 Sfeervol trouwen in de Broerekerk 2017 Sfeervol trouwen in de Broerekerk    Lees verder

  2017 Broerekerk Bolsward - Actie glazen dak 2017 Broerekerk Bolsward - Actie glazen dak    Lees verder

  2016 Workum - Vuurtoren: feestelijke afronding restauratie 2016 Workum - Vuurtoren: feestelijke afronding restauratie    Lees verder

  2016 Workum - Restauratie vuurtoren afgerond 2016 Workum - Restauratie vuurtoren afgerond    Lees verder

  2016 Ferwoude - Restauratie dakruiter afgerond 2016 Ferwoude - Restauratie dakruiter afgerond    Lees verder

  2016 Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslân 2016 Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslân    Lees verder

  2016 Koudum - Opknapbeurt buitenkant kerktoren afgerond 2016 Koudum - Opknapbeurt buitenkant kerktoren afgerond    Lees verder

  2016 Workum Vuurtoren - De laatste loodjes 2016 Workum Vuurtoren - De laatste loodjes    Lees verder

  2016 Ferwoude - Afronding restauratie dakruiter in zicht 2016 Ferwoude - Afronding restauratie dakruiter in zicht    Lees verder

  2016 Ferwoude Dakruiter - Voortgang restauratie 2016 Ferwoude Dakruiter - Voortgang restauratie    Lees verder

  2016 Workum Vuurtoren - Alle hens aan dek! 2016 Workum Vuurtoren - Alle hens aan dek!    Lees verder

  2016 Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenwoordigers gemeente Súdwest-Fryslân 2016 Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenwoordigers gemeente Súdwest-Fryslân    Lees verder

  2016 Workum Vuurtoren - Asbestsanering en voortgang restauratie 2016 Workum Vuurtoren - Asbestsanering en voortgang restauratie    Lees verder

  2016 Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk in de steigers 2016 Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk in de steigers    Lees verder

  2016 Koudum - Herstel en schilderbeurt ingangspartij toren 2016 Koudum - Herstel en schilderbeurt ingangspartij toren    Lees verder

  2016 Workum Vuurtoren - Voortgang in beeld - 21 juli 2016 2016 Workum Vuurtoren - Voortgang in beeld - 21 juli 2016    Lees verder

  2016 Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestuur op 30 juni 2016 2016 Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestuur op 30 juni 2016    Lees verder

  2016 Excursie vrijwilligers en bestuur - 23 april 2016 2016 Excursie vrijwilligers en bestuur - 23 april 2016    Lees verder

  2016 Workum Vuurtoren - Start en voortgang restauratie 2016 Workum Vuurtoren - Start en voortgang restauratie    Lees verder

  2016 Actie glazen dak Broerekerk Bolsward 2016 Actie glazen dak Broerekerk Bolsward    Lees verder

  2016 Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor toren Nicolaaskerk 2016 Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor toren Nicolaaskerk    Lees verder

  2016 Bolsward Broerekerk - Huurtarieven 2017 2016 Bolsward Broerekerk - Huurtarieven 2017    Lees verder

  2016 Vuurtoren - Restauratie binnenkort van start! 2016 Vuurtoren - Restauratie binnenkort van start!    Lees verder

  2015 Witmarsum - Molen De Onderneming officieel weer in gebruik 2015 Witmarsum - Molen De Onderneming officieel weer in gebruik    Lees verder

  2015 Witmarsum - Restauratie Koren- en pelmolen De Onderneming afgerond 2015 Witmarsum - Restauratie Koren- en pelmolen De Onderneming afgerond    Lees verder

  2015 Workum - Vuurtoren: goed nieuws! 2015 Workum - Vuurtoren: goed nieuws!    Lees verder

  2015 Hartwerd - Amerikaanse windmotor 2015 Hartwerd - Amerikaanse windmotor    Lees verder

  2015 Workum - Fondsenwerving Vuurtoren 2015 Workum - Fondsenwerving Vuurtoren    Lees verder

  2015 Witmarsum - Koren- en pelmolen De Onderneming 2015 Witmarsum - Koren- en pelmolen De Onderneming    Lees verder

  2015 Witmarsum - Lintje voor molenaar L. Sierkstra 2015 Witmarsum - Lintje voor molenaar L. Sierkstra    Lees verder

  2015 IJlst - Toren Hervormde kerk 2015 IJlst - Toren Hervormde kerk    Lees verder

  2015 Bolsward - Broerekerk 2015 Bolsward - Broerekerk    Lees verder

  2015 Workum - Toren Gertrudis verlicht 2015 Workum - Toren Gertrudis verlicht    Lees verder

  2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk    Lees verder

  2014 Bolsward - Broerekerk 2014 Bolsward - Broerekerk    Lees verder

  2014 Ypecolsga - Klokkenstoel 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel    Lees verder

  2014 Workum - Overdracht Vuurtoren 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren    Lees verder

  2014 Gaast - Dakruiter 2014 Gaast - Dakruiter    Lees verder

  2014 Hindeloopen - Kerktoren 2014 Hindeloopen - Kerktoren    Lees verder

  2014 IJlst - Hervormde kerk 2014 IJlst - Hervormde kerk    Lees verder

  2014 Witmarsum - Korenmolen 2014 Witmarsum - Korenmolen    Lees verder

  2014 Indijk - Begraafplaats 2014 Indijk - Begraafplaats    Lees verder

  2014 Nijland - Torenuurwerk 2014 Nijland - Torenuurwerk    Lees verder

  2014 Vrijwilligersexcursie Workum 2014 Vrijwilligersexcursie Workum    Lees verder

  2013 Pingjum - Torenhaan 2013 Pingjum - Torenhaan    Lees verder

  2013 Pingjum - Klokkenstoel toren 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren    Lees verder

  2013 Jousterp - Windmotor 2013 Jousterp - Windmotor    Lees verder

  2013 Molkwerum - Kerktoren 2013 Molkwerum - Kerktoren    Lees verder

  2013  Werkbezoek Gedeputeerde 2013 Werkbezoek Gedeputeerde    Lees verder

  2012 Jousterp - Windmotor 2012 Jousterp - Windmotor    Lees verder

  2012 Hindeloopen - Kerktoren 2012 Hindeloopen - Kerktoren    Lees verder

  2012 Koudum - Kerktoren 2012 Koudum - Kerktoren    Lees verder
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl