Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • Workum - Toren Gertrudis verlicht
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward: Archeologie op het Broere
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Va
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • IJlst - torenhaan Mauritius kan wee
 • Jousterp Windmotor: Likje verf voor
 • Warns: Tufstenen toren Johannes de
 • Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerende
 • Workum Toren Gertrudis: Restauratie
 • Warns: Toren Johannes de Doperkerk
 • Warns Toren Johannes de Doperkerk:
 • Nijland Kerktoren: Reparaties en Sc
 • Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerend g
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Workum Toren Gertrudiskerk: Project
 • Witmarsum - De Onderneming: Oerbôl
 • Bolsward Broerekerk: Herstel voegwe
 • Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjes
 • IJlst Toren Mauritius: Laat de IJls
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiust
 • IJlst: Klokken Mauritius luiden wee
 • IJlst: De Mauritius in de pers
 • Skarl Klokkenstoel: Restauratie gep
 • Iens en Easterwierrum: Kerktorens o
 • Workum: Klokken Toren Gertrudis lui
 • Workum Toren Gertrudis: Project Der
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • Skarl: Start restauratie klokkensto
 • Workum Toren Gertrudis: Geartrui is
 • Workum Toren Gertrudis: Klok Geartr
 • Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar
 • Workum Toren Gertrudis: Omrop Frysl
 • Gauw Kerktoren: Dakgoot tegen water
 • Bolsward: Buitgemaakte Balken in Br
 • Hindeloopen: Excursie Vrijwilligers
 • Ypecolsga - Klokkenstoel onder het
 • Skarl - Restauratie klokkenstoel
 • Workum - Klok Geartrui uit haar mal
 • Witmarsum - Beschuit met Roze muisj
 • Klokkenstoel Skarl - Geduldig wacht
 • Workum moet nog even op Geartrui wa
 • Reid de Jong - bewoner van It Toarn
 • Kleurrijk glas-in-loodraam voor de
 • Informatiepanelen Broerekerk
 • Bijzonder gezelschap voor de torenh
 • Nationale Molendag op 8 en 9 mei: d
 • Twee nieuwe ladders voor toren Ping
 • Drylster Kypmantsje en Salvatorklok
 • Ypecolsga - Afronding restauratie k
 • Skarl - Afronding restauratie klokk
 • Kunst- en vliegwerk bij schilderwer
 • Smallebrugge - Verfbeurt voor klokk
 • Bolsward – Kleurrijk koorraam Bro
 • Klok Geartrui veilig in Workum aang
 • Aanbieding Jubileummagazine 25 Pare
 • CdK Arno Brok laat klok Geartrui vo
 • Tussendoortjes Broerekerk Bolsward:
 • Zonovergoten vrijwilligersexcursie
 • Afscheid van twee bestuursleden van
 • Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilie
 • Roel Sluiter nieuwe voorzitter van
 • Parrega - Klok uit toren getakeld v

 • Toren Parrega - Kapotte pannen en v

 • Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd
 • Hindeloopen – Werkzaamheden aan e
 • Broerekerk Bolsward - Project Gaia
 • Johannesklok Parrega tijdelijk zond
 • Dakruiter kerk Ferwoude weer strak
 • Toren Victoriustsjerke Pingjum in r
 • Van Oergraan tot Mennobrood


 • Evensong in de Broerekerk op zondag
 • Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwe
 • Schilderwerk Toren Koudum - najaar
 • 2022 Nieuwe kroon voor middeleeuw
 • Klein onderhoud molen De Ondernemin
 • 2022 Parrega - restauratie en uitb
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glazen dak


  Laatste gebarsten glasplaten vervangen
  In de afgelopen anderhalve week (11 tot 20 oktober) zijn 53 glasplaten van het dak van de Broerekerk in Bolsward vervangen door nieuwe. De glasplaten van het eerste uur (2006) bleken door een fout in het productieproces niet bestand tegen spanningen als gevolg van koude en warmte in combinatie met het feit dat ze gebogen zijn. Met als gevolg dat een deel van de platen is gebarsten (gecraqueleerd). Al tijdens de bouw van de glazen kap zijn verschillende glasplaten vervangen door platen van een betere kwaliteit. Dat gebeurde in de afgelopen 10 jaar nog twee keer. Nu zijn de laatste 53 platen uit 2006 vervangen door platen van recente makelei. Als het goed is ontsaan er geen barsten meer als gevolg van wisselende weersomstandigheden.

  Een ton
  Aan deze operatie is een bedrag verbonden van een ton. Een bedrag dat de stichting niet zomaar voorhanden heeft. Reden voor het bestuur om - onder de altijd inspirerende en optimistische leiding van voorzitter Hans Boekhoven - te proberen dat bedrag via fondsverwerving bijeen te sprokkelen. Van die actie hebben wij u in eerdere berichten geregeld op de hoogte gehouden. De actie Glazen kap Broerekerk Bolsward startte winter 2016 en dankzij genereuze toezeggingen van verschillende instanties, fondsen en stichtingen hadden wij afgelopen voorjaar het volledige bedrag bij elkaar! Aansluitend kon de opdracht tot vervanging worden verstrekt aan de firma Octatube Services BV uit Delft.  

  Montage een 'omzichtig' werkje
  De nieuwe glazen zijn de afgelopen anderhalve week met succes door Octatube gemonteerd. Het weghalen van de oude was een bijzondere klus omdat het glas in een dikke kitrand is gevat. Al deze kitranden moesten worden los gesneden. Bovendien was het uittakelen van de grote en zware glaspanelen een omzichtig 'werkje'. De glazen zijn met behulp van zuignappen door een grote kraan opgetild. De gescheurde glazen moesten daarnaast ook nog met sjorbanden worden vast gemaakt om er zeker van te zijn dat ze niet naar beneden zouden vallen. En los van dit alles gelden er uiteraard allerlei veiligheidsmaatregelen voor degenen die op hoogte werken. Al met al een project dat op alle fronten om grote zorgvuldigheid vraagt. De verwachting is dat de werkzaamheden tot  begin november zullen duren. Alle glazen moeten immers ook weer worden gekit aan zowel binnen- als buitenzijde en ook dat is een secuur werkje, want ze moeten kurkdroog zijn voordat de kit kan worden aangebracht. Er wacht dus nog een arbeidsintensieve klus. Voor de komende tijd maar hopen op rustig en droog weer! 

  Aandacht van de pers
  De start van de werkzaamheden heeft ruime aandacht gekregen van de regionale schrijvende pers, o.a. in het Bolswards Nieuwsblad van 11 oktober jl., op de site van SchildersVAK.nl en in een uitzending met foto’s, filmpjes en interviews van Omrop Fryslân op diezelfde dag. Kijk op Omrop Fryslân Glasplaten Broerekerk worden vervangen of klik op http://omrop.fr/Jxu9

  Tige tank
  Tot slot bedanken wij nog eens alle instanties die de stichting hebben gesteund bij dit bijzondere project: Iepen Mienskipsfûns Fryslân, Gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Het Weeshuis Bolsward, Sint Anthony Gasthuis Bolsward, Hendrick Nannes en Cathrijn Epes-Stichting Bolsward, Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Bouwcultuurfonds Friesland, Bouwfonds Cultuurfonds, TVM foundation, PW Janssen’s Friesche Stichting, Meindersma-Sybenga Stichting. Zonder hun/uw steun hadden wij als stichting dit project beslist niet kunnen realiseren. Onze unieke Broerekerk, die voor veel verschillende doeleinden wordt gebruikt en die daarnaast als ‘moderne’ ruïne ook een bijzondere aantrekkingskracht heeft op toeristen en andere bezoekers, kan zo hopelijk weer jaren mee.

  Bijdrage geplaatst op 20 oktober 2017

  Update 26 oktober 2017: in de afgelopen week zijn de glazen aan de buitenzijde gekit. Maar de naden moeten beslist goed droog zijn om het kitwerk aan de binnenzijde uit te kunnen voeren. Dat werk staat in principe gepland voor vrijdag 27 en maandag 30 oktober a.s. Zolang de hoogwerker in de kerk staat kunnen er geen belangstellenden en toeristen naar binnen. Ook fotoshoots binnen zijn niet mogelijk. Het ziet er naar uit dat de Broerekerk op 4 november a.s. weer openbaar toegankelijk zal zijn. Wilt u er zeker van zijn, ga dan naar Verhuur Broerekerk/Agenda op deze site.

   

   

   

     << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl