Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Koudum - Kerktoren
 • Jousterp - Windmotor
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Werkbezoek Gedeputeerde
 • Jousterp - Windmotor
 • Molkwerum - Kerktoren
 • Pingjum - Klokkenstoel toren
 • Pingjum - Torenhaan
 • Ontvangst vrijwilligers 2014
 • Nijland - Torenuurwerk
 • Indijk - Begraafplaats
 • Witmarsum - Korenmolen
 • IJlst - Hervormde kerk
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Gaast - Dakruiter
 • Workum - Overdracht Vuurtoren
 • Ypecolsga - Klokkenstoel
 • Bolsward - Broerekerk
 • Burgwerd - Toren
 • Workum - Toren Gertrudis
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Vuurtoren - Goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Broerekerk Bolsward - Herstel glaze
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward - Archeologie op het Broer
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Roos windmotor Hartwerd bij Mannen
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • Torenhaan IJlst kan weer draaien
 • Likje verf voor windmotor Jousterp
 • Warns - Tufstenen toren in de steig
 • Hartwerd - Roos windmotor weer tipt
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerende
 • Workum - Restauratie klokkenstoel a
 • Warns - Toren hervormde kerk gerest
 • Warns - Kerkklokken gerestaureerd
 • Nijland - Kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerend
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Project Derde luidklok toren Gertru
 • Oerbôle werom yn Wytmarsum / Oerbr
 • Broerekerk Bolsward - herstel voegw
 • 8 december 19.00 uur - Wereldlichtj
 • Laat de IJlster klok weer luiden! B
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward - Broerekerk. Bevrijdingsc
 • IJlst - Hoogwerker bij de Mauritius
 • Klokken Mauritius IJlst luiden weer
 • De Mauritius in de pers
 • Klokkenstoel Skarl: restauratie gep
 • Kerktorens Iens en Easterwierrum ov
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren


  FONDSVERWERVING 

  Onze Stichting is sinds de overdracht van It Toarntsje, begin oktober 2014druk bezig met fondsverwerving voor de restauratie van de vuurtoren en de aangebouwde woning. Intussen
  zijn er concrete toezeggingen gedaan door (in willekeurige volgorde), de Provinsje Fryslân,
  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het Bouwcultuurfonds Friesland, de Gravin
  van Bylandtstichting, het Juckema Sideriusfonds, de Meindersma Siebingastichting, de
  Rabobank, de P.W. Janssens Friesche Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds (i.c. het
  Van Enter-Westerman Holstijn Fonds), Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer.
  Met deze toezeggingen zijn we als Stichtingsbestuur natuurlijk zeer ingenomen. 

  MAAR: we zijn er nog niet helemaal. Op dit moment (tweede helft juni) ontbreekt er nog een bedrag van 15.000 euro. Deze restauratie, die dringend noodzakelijk is, kan niet eerder worden uitgevoerd dan wanneer de vereiste financiële middelen concreet gedekt zijn.
  Elke bijdrage is daarom méér dan welkom!

  Over It Toarntsje is meer informatie te vinden onder de kopjes Actueel: Workum - Overdracht Vuurtoren en Monumenten - Vuurtoren Workum.

  Bericht geplaatst: 23 juni 2015

   

  GOED NIEUWS! 

  De financiën voor de restauratie van de vuurtoren zijn rond. Daarom nog eens onze grote dank aan de in het bericht hierboven genoemde subsidiegevers, aan welke lijst de Gemeente Súdwest-Fryslân, het Dinamo Fonds (Dieren * Natuur * Monumenten) en de Van Heloma Stichting nog kunnen worden toegevoegd. De financiën voor de restauratie van de vuurtoren zijn nu rond. Dat betekent dat de aanbesteding komende winter kan plaatsvinden. De start van de restauratie staat in principe gepland voor maandag 4 april 2016. Eerder mogen wij niet met het werk beginnen. Dit omdat de vuurtoren op en ten dele in het dijklichaam staat en er vóór 1 april geen (graaf)werkzaamheden aan de dijk uitgevoerd mogen worden. Om technische én logistieke redenen willen wij echter beginnen met de fundering en dat betekent onvermijdelijk graafwerk. Tot de geplande werkzaamheden behoort o.a. ook asbestsanering.

  Bericht geplaatst: 24 september 2015; geactualiseerd 18 november 2015

   

   

     << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl