Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • De Stichting
 • Bestuur
 • Toekomst
 • Geschiedenis
 • Magazine Jubileum 2010-2020
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Beleidsplan 2013-2016
 • Jaarverslag 2012
 • Jaarverslag 2013
 • Jaarverslag 2014
 • Jaarverslag 2015
 • Jaarverslag 2016
 • Jaarverslag 2017
 • Jaarverslag 2018
 • Jaarverslag 2019
 • Jaarverslag 2020
 • Jaarverslag 2021
 • Jaarverslag 2022
 • Begroting 2015
 • Begroting 2016
 • Begroting 2017
 • Begroting 2018
 • Begroting 2019
 • Begroting 2020
 • Begroting 2021
 • Begroting 2022
 • Begroting 2023
 • ANBI-gegevens en BANKnummer
 • links
 • Privacyverklaring
 • Doel van de Stichting

  Het doel van de Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân is:

  1. Het bevorderen van de instandhouding van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 en of de gemeentelijke Erfgoedverordening, voor zover gelegen binnen de grenzen van de gemeente Súdwest-Fryslân;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het genoemde onder 1. in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn;
  3. Het beheren van de monumenten.

  De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het in juridische eigendom verwerven van monumenten als hiervoor omschreven;
  2. Het (doen) restaureren en onderhouden van de verworven monumenten;
  3. Nauw contact te onderhouden met de verantwoordelijke gemeentebestuurders van de gemeente Súdwest-Fryslân;
  4. Het vergroten van het draagvlak onder de bevolking voor de monumenten;
  5. De verwerving van geldmiddelen;
  6. Alle andere wettige middelen te gebruiken die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

  De geldmiddelen van de Stichting zullen bestaan uit:

  1. Inkomsten uit verhuur van de eigendommen van de Stichting;
  2. Opgenomen leningen van gelden;
  3. Subsidies en donaties; Banknummer van de stichting: IBAN NL23RABO 0325 569 568
  4. Alle middelen die de Stichting door erfstelling, legaat, schenking of iedere andere wijze verkrijgt;
  5. Alle andere verkrijgingen en baten.

   

  Hieronder een foto van een evenement gehouden in de Broerekerk in Bolsward.

   
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl