Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • De Stichting
 • Bestuur
 • Toekomst
 • Geschiedenis
 • Magazine Jubileum 2010-2020
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Beleidsplan 2013-2016
 • Jaarverslag 2012
 • Jaarverslag 2013
 • Jaarverslag 2014
 • Jaarverslag 2015
 • Jaarverslag 2016
 • Jaarverslag 2017
 • Jaarverslag 2018
 • Jaarverslag 2019
 • Jaarverslag 2020
 • Jaarverslag 2021
 • Jaarverslag 2022
 • Jaarverslag 2023
 • Begroting 2015
 • Begroting 2016
 • Begroting 2017
 • Begroting 2018
 • Begroting 2019
 • Begroting 2020
 • Begroting 2021
 • Begroting 2022
 • Begroting 2023
 • Begroting 2024
 • ANBI-gegevens en BANKnummer
 • Privacyverklaring
 • links
 • Geschiedenis

  De Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân is eind 2010 ontstaan uit het samengaan van een drietal monumentenstichtingen. Te weten de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Bolsward, de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Nijefurd en de de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Wûnseradiel. De besturen besloten al hun activa en passiva over te dragen aan een door hen gezamenlijk nieuw op te richten stichting, te noemen: Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân. Aanleiding vormde de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2011 en het daarmee opgaan van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. In de loop van 2018 is daar een deel van de voormalige gemeente Littenseradiel aan toegevoegd.

  De gemeente Súdwest-Fryslân telt 586 rijksmonumenten. Daarvan beheert onze stichting er intussen (2020) 25. Bij de overdracht in 2011 waren dat er 15. Wij zien het het als onze taak om dit monumentale erfgoed mede met financiële hulp van derden (overheden, stichtingen en fondsen) zo goed en verantwoord mogelijk in stand te houden. 

  In 2020 bestond de stichting 10 jaar. Als gevolg van de coronacrisis kon het jubileum pas in de herfst van 2021 worden gevierd. In de tussentijd is hard gewerkt aan een mooi jubileummagazine: 25 PARELS in Súdwest-Fryslân.
  Het is door Marleen Pennewaard van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân samengesteld.
  Op 22 september 2021 is het eerste exemplaar tijdens een feestelijke plechtigheid in onze Broerekerk in Bolsward aangeboden aan mevrouw Mirjam Bakker, wethouder van o.a. Cultuur en Kunst, inclusief erfgoed van de gemeente Súdwest-Fryslân.
  Klik op 25 PARELS in Súdwest-Fryslân.pdf om het magazine te lezen.
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl