Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • De Stichting
 • Bestuur
 • Toekomst
 • Geschiedenis
 • Beleidsplan 2013-2016
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Jaarverslag 2012
 • Jaarverslag 2013
 • Jaarverslag 2014
 • Jaarverslag 2015
 • Jaarverslag 2016
 • Jaarverslag 2017
 • Jaarverslag 2018
 • Jaarverslag 2019
 • Jaarverslag 2020
 • Begroting 2015
 • Begroting 2016
 • Begroting 2017
 • Begroting 2018
 • Begroting 2019
 • Begroting 2020
 • Begroting 2021
 • ANBI-gegevens en BANKnummer
 • links
 • Privacyverklaring
 • Geschiedenis

  De Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân is eind 2010 ontstaan uit het samengaan van een drietal monumentenstichtingen. Te weten de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Bolsward, de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Nijefurd en de de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Wûnseradiel. De besturen besloten al hun activa en passiva over te dragen aan een door hen gezamenlijk nieuw op te richten stichting, te noemen: Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân. Aanleiding vormde de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2011 en het daarmee opgaan van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. In de loop van 2018 is daar een deel van de voormalige gemeente Littenseradiel aan toegevoegd.

  De gemeente Súdwest-Fryslân telt 586 rijksmonumenten. Daarvan beheert onze stichting er intussen (2020) 25. Bij de overdracht in 2011 waren dat er 15. Wij zien het het als onze taak om dit monumentale erfgoed mede met financiële hulp van derden (overheden, stichtingen en fondsen) zo goed en verantwoord mogelijk in stand te houden. 
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl