Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • De Stichting
 • Bestuur
 • Toekomst
 • Geschiedenis
 • Magazine Jubileum 2010-2020
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Beleidsplan 2013-2016
 • Jaarverslag 2012
 • Jaarverslag 2013
 • Jaarverslag 2014
 • Jaarverslag 2015
 • Jaarverslag 2016
 • Jaarverslag 2017
 • Jaarverslag 2018
 • Jaarverslag 2019
 • Jaarverslag 2020
 • Jaarverslag 2021
 • Jaarverslag 2022
 • Begroting 2015
 • Begroting 2016
 • Begroting 2017
 • Begroting 2018
 • Begroting 2019
 • Begroting 2020
 • Begroting 2021
 • Begroting 2022
 • Begroting 2023
 • Begroting 2024
 • ANBI-gegevens en BANKnummer
 • Privacyverklaring
 • links
 • Toekomst

  Begon de Stichting in 2010 met een 15-tal monumenten, intussen zijn dat er 25. Eind 2012 droeg de gemeente Súdwest-Fryslân 7 monumenten aan onze Stichting over, waarmee de teller op 22 kwam. Sinds 6 oktober 2014 is de vuurtoren te Workum als 23ste monument aan ons bezit toegevoegd en in de loop van 2020 de kerktorens van Iens en Easterwierrum. Dat betekent dat wij voldoen aan de voorwaarden om een aanvraag te mogen indienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het verkrijgen van de status 'Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud'. Dit POM-predicaat verschaft ons de weg naar o.a. vereenvoudiging van subsidieaanvragen en naar een voorrangspositie bij de verdeling van de zogenoemde Brim-subsidies. Wij zijn bezig met de voorbereidingen voor het indienen van deze aanvraag.

  Gesteund door de gemeente Súdwest-Fryslân en de Provinsje Frylân bouwen wij gestaag mee aan de cultuurhistorische identiteit van een in veel opzichten uniek deel van Friesland. 
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl