Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Koudum - Kerktoren
 • Jousterp - Windmotor
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Werkbezoek Gedeputeerde
 • Jousterp - Windmotor
 • Molkwerum - Kerktoren
 • Pingjum - Klokkenstoel toren
 • Pingjum - Torenhaan
 • Ontvangst vrijwilligers 2014
 • Nijland - Torenuurwerk
 • Indijk - Begraafplaats
 • Witmarsum - Korenmolen
 • IJlst - Hervormde kerk
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Gaast - Dakruiter
 • Workum - Overdracht Vuurtoren
 • Ypecolsga - Klokkenstoel
 • Bolsward - Broerekerk
 • Burgwerd - Toren
 • Workum - Toren Gertrudis
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Vuurtoren - Goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Broerekerk Bolsward - Herstel glaze
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward - Archeologie op het Broer
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Roos windmotor Hartwerd bij Mannen
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • Torenhaan IJlst kan weer draaien
 • Likje verf voor windmotor Jousterp
 • Warns - Tufstenen toren in de steig
 • Hartwerd - Roos windmotor weer tipt
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerende
 • Workum - Restauratie klokkenstoel a
 • Warns - Toren hervormde kerk gerest
 • Warns - Kerkklokken gerestaureerd
 • Nijland - Kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerend
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Project Derde luidklok toren Gertru
 • Oerbôle werom yn Wytmarsum / Oerbr
 • Broerekerk Bolsward - herstel voegw
 • 8 december 19.00 uur - Wereldlichtj
 • Laat de IJlster klok weer luiden! B
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward - Broerekerk. Bevrijdingsc
 • IJlst - Hoogwerker bij de Mauritius
 • Klokken Mauritius IJlst luiden weer
 • De Mauritius in de pers
 • Klokkenstoel Skarl: restauratie gep
 • Kerktorens Iens en Easterwierrum ov
 • Witmarsum - 'De Onderneming' officieel weer in gebruik


  Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 13 november 2015 is koren- en pelmolen ‘De Onderneming’ te Witmarsum weer officieel in gebruik genomen. Op 28 mei van dit jaar werd begonnen met de restauratie van kap en wiekenkruis en op 1 oktober jl. werden de zorgvuldig én deskundig gerestaureerde onderdelen weer teruggeplaatst. Met financiële steun van trouwe subsidiegevers en sponsoren kon deze bijzondere klus in vier maanden worden geklaard.

  Onze grote dank gaat uit naar: Provinsje Fryslân, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Koninklijke Smilde BV, de Meindersma-Sybenga Stichting, de Stichting Juckema-Sideriusfonds, de Helomastichting, het Waddenfonds, Stichting de Jonge Arnoldus, de Gravin van Bylandt Stichting, de Bankgiro Loterij, het Prins Bernard Cultuurfonds en de P.W. Janssens Friesche Stichting.

  De (her)openingshandeling werd verricht door twee molenkenners bij uitstek: de heer L.J. Sierkstra, molenaar op ‘De Onderneming’ sinds 1971 en de heer L.M. Endedijk, directeur van Vereniging de Hollandsche Molen. Samen onthulden zij een herinneringsplaquette. De feestelijkheden werden natuurlijk omlijst door een hapje en een drankje, onder het genot waarvan door de aanwezigen nog ruimschoots van gedachten kon worden gewisseld.
  Molenaar Sierkstra kan met zijn prachtmolen én met een gerust hart de komende jaren weer eersteklas graan malen voor Bakkerij Elsinga te Harlingen!

  Meer lezen over ‘De Onderneming’? Bekijk ook onze eerdere berichten in de rubriek Actueel en de informatie over de molen onder het kopje Monumenten op onze website.
  Bezoek voor o.a. oude foto’s van de ‘De Onderneming’ de website van Vereniging De Hollandsche Molen.
  Benieuwd naar de activiteiten van het Prins Bernhard Cultuurfonds? Ga naar www.cultuurfonds.nl
  Meer weten over de genoemde subsidiegevers en fondsen? Bezoek de websites.

  Bericht geplaatst: 19 november 2015  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl