Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Koudum - Kerktoren
 • Jousterp - Windmotor
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Werkbezoek Gedeputeerde
 • Jousterp - Windmotor
 • Molkwerum - Kerktoren
 • Pingjum - Klokkenstoel toren
 • Pingjum - Torenhaan
 • Ontvangst vrijwilligers 2014
 • Nijland - Torenuurwerk
 • Indijk - Begraafplaats
 • Witmarsum - Korenmolen
 • IJlst - Hervormde kerk
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Gaast - Dakruiter
 • Workum - Overdracht Vuurtoren
 • Ypecolsga - Klokkenstoel
 • Bolsward - Broerekerk
 • Burgwerd - Toren
 • Workum - Toren Gertrudis
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Vuurtoren - Goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Broerekerk Bolsward - Herstel glaze
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward - Archeologie op het Broer
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Roos windmotor Hartwerd bij Mannen
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • Torenhaan IJlst kan weer draaien
 • Likje verf voor windmotor Jousterp
 • Warns - Tufstenen toren in de steig
 • Hartwerd - Roos windmotor weer tipt
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerende
 • Workum - Restauratie klokkenstoel a
 • Warns - Toren hervormde kerk gerest
 • Warns - Kerkklokken gerestaureerd
 • Nijland - Kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerend
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Project Derde luidklok toren Gertru
 • Oerbôle werom yn Wytmarsum / Oerbr
 • Broerekerk Bolsward - herstel voegw
 • 8 december 19.00 uur - Wereldlichtj
 • Laat de IJlster klok weer luiden! B
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward - Broerekerk. Bevrijdingsc
 • IJlst - Hoogwerker bij de Mauritius
 • Klokken Mauritius IJlst luiden weer
 • De Mauritius in de pers
 • Klokkenstoel Skarl: restauratie gep
 • Kerktorens Iens en Easterwierrum ov
 • Warns - Tufstenen toren in de steigers


    

  Sinds begin november wordt er hard gewerkt aan de 12de-eeuwse tufstenen toren van Warns. Op het programma staan herstel van de toren (in- en uitwendig en spits), reparatie van de luidklok en het aanbrengen van een nieuwe luidmotor. De belangrijkste werkzaamheden staan beschreven in deze rubriek Nieuws onder het kopje Op de rol voor 2018/Kerktoren Warns (bijdrage 3 april 2018). 

  Vleermuizen?
  Het was onze bedoeling eerder te beginnen, maar omdat er eerst een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in de toren moest worden uitgevoerd, was daar het wachten op.
  Er bleken geen vleermuizen te wonen, zodat de steigers met een gerust hart geplaatst konden worden en het werk kon starten. Intussen het meeste slechte houtwerk vervangen en wordt er hard gewerkt aan de torenspits uit 1729 die van nieuwe leien, nieuw loodwerk en solide klimhaken wordt voorzien.

   

  Klok uit 1710 gescheurd
  Een tegenvaller was dat een van de twee klokken horizontaal gescheurd bleek te zijn.
  De kleine klok uit 1523 verkeert nog in goede staat. De luidklok rechts op de foto
  (in 1710 gegoten in Amsterdam door Claes Noorden en Jan Albert de Grave) is intussen
  in restauratie bij de Klokken- en Kunstgieterij Reiderland (Simon Laudy Finsterwolde.)

   

   

  Financiële steun
  Voor dit project van een kleine ton hebben wij bijdragen ontvangen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Juckema-Sideriusfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds,
  de Van Heloma Stichting, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, de Stichting TBI Fundatie
  en de Stichting Bouwcultuurfonds Friesland. Wij zijn alle geldgevers zeer erkentelijk voor hun financiële steun.  Scroll naar beneden voor meer foto's van de werkzaamheden. 
  Meer weten over de geplande werkzaamheden?
  Ga naar  Op de rol voor 2018/Kerktoren Warns in deze rubriek.

  Meer lezen over de toren van Warns?
  Ga naar de rubriek Monumenten op deze site.

  Bericht geplaatst op 11 december 2018

  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl