Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • 2015 Workum - Toren Gertrudis verl
 • 2015 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 IJlst - Toren Hervormde kerk
 • 2015 Witmarsum - Lintje voor molena
 • 2015 Witmarsum - Koren- en pelmolen
 • 2015 Workum - Fondsenwerving Vuurto
 • 2015 Hartwerd - Amerikaanse windmot
 • 2015 Workum - Vuurtoren: goed nieuw
 • 2015 Witmarsum - Restauratie Koren-
 • 2015 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2016 Vuurtoren - Restauratie binnen
 • 2016 Bolsward Broerekerk - Huurtari
 • 2016 Nijland - Nieuwe vlaggenmast v
 • 2016 Actie glazen dak Broerekerk Bo
 • 2016 Workum Vuurtoren - Start en vo
 • 2016 Excursie vrijwilligers en best
 • 2016 Workum Vuurtoren - Werkbezoek
 • 2016 Workum Vuurtoren - Voortgang i
 • 2016 Koudum - Herstel en schilderbe
 • 2016 Workum Vuurtoren - Asbestsaner
 • 2016 Ferwoude - Dakruiter hervormde
 • 2016 Workum Vuurtoren - Bezoek vert
 • 2016 Ferwoude Dakruiter - Voortgang
 • 2016 Workum Vuurtoren - Alle hens a
 • 2016 Koudum - Opknapbeurt buitenkan
 • 2016 Workum Vuurtoren - De laatst
 • 2016 Ferwoude - Afronding restaurat
 • 2016 Workum - Vuurtoren en Omrop Fr
 • 2016 Ferwoude - Restauratie dakruit
 • 2016 Workum - Restauratie vuurtoren
 • 2016 Workum - Vuurtoren: feestelijk
 • 2017 Broerekerk Bolsward - Actie gl
 • 2017 Sfeervol trouwen in de Broerek
 • 2017 Bolsward - Financiering herste
 • 2017 Parrega - Start groot onderhou
 • 2017 Excursie 15 juli - Vrijwillige
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud ker
 • 2017 Bolsward - Broerekerk: Herstel
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud kerk
 • 2017 Molenaarsambacht Werelderfgoe
 • 2018 Natte tijden - Droge voeten.
 • 2018 Op de rol voor 2018
 • 2018 Bolsward: Archeologie op het
 • 2018 Zaterdag 21 april - Friese Mo
 • 2018 Zaterdag 12 mei - Nationale M
 • 2018 - 12 Mei Nationale Molendag op
 • 2018 18 mei - Kletterdei in de Fri
 • 2018 De Vleermuis van Bolsward spu
 • 2018 Vrijwilligersexcursie 7 juli
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Wiekenrad
 • 2018 Werkbezoek wethouder Stella v
 • 2018 Toren Workum - Start restaura
 • 2018 IJlst - torenhaan Mauritius k
 • 2018 Jousterp Windmotor: Likje ver
 • 2018 Warns: Tufstenen toren Johann
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Windrad e
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Workum Toren Gertrudis: Resta
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Nijland Kerktoren: Reparaties
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Concert
 • 2019 Reisgids Watersteden en Broer
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Jaarlijkse excursie vrijwilli
 • 2019 Workum Toren Gertrudiskerk: P
 • 2019 Witmarsum - De Onderneming: O
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Herstel
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Wereldli
 • 2020 IJlst Toren Mauritius: Activit
 • 2020 Beleidsplan 2020-2024
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdin
 • 2020 IJlst: Hoogwerker bij de Mauri
 • 2020 IJlst Klokken Mauritius luiden
 • 2020 IJlst: De Mauritius in de pers
 • 2020 Skarl Klokkenstoel: Restaurati
 • 2020 Iens en Easterwierrum: Kerktor
 • 2020 Workum: Klokken Toren Gertrudi
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Projec
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdi
 • 2020 Skarl Start restauratie klokk
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Geart
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Klok
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Na 33
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Omrop
 • 2020 Gauw Kerktoren - Dakgoot tege
 • 2020 Bolsward - Buitgemaakte Balke
 • 2020 Hindeloopen - Excursie Vrijw
 • 2020 Ypecolsga - Klokkenstoel onde
 • 2020 Skarl - Restauratie klokkenst
 • 2020 Workum - Klok Geartrui uit ha
 • 2020 Witmarsum - Beschuit met Roze
 • 2020 Klokkenstoel Skarl - Geduldig
 • 2020 Workum moet nog even op Geart
 • 2020 Reid de Jong - bewoner van It
 • 2021 Bolsward - Kleurrijk glas-in-
 • 2021 Bolsward - Informatiepanelen B
 • 2021 Bijzonder gezelschap voor de
 • 2021 Nationale Molendag op 8 en 9
 • 2021 Pingjum - Twee nieuwe ladders
 • 2021 IJlst - Drylster Kypmantsje e
 • 2021 Ypecolsga - Afronding restaur
 • 2021 Skarl - Afronding restauratie
 • 2021 Workum - Kunst- en vliegwerk
 • 2021 Smallebrugge - Verfbeurt voor
 • 2021 Bolsward – Kleurrijk koorra
 • 2021 Workum - Klok Geartrui veilig
 • 2021 Aanbieding Jubileummagazine 2
 • 2021 Workum - CdK Arno Brok laat k
 • 2021 Tussendoortjes Broerekerk Bol
 • 2021 Zonovergoten vrijwilligersexc
 • 2021 Afscheid van twee bestuursled
 • 2021 Witmarsum - Onderhoudsbeurt k
 • 2021 Roel Sluiter nieuwe voorzitte
 • 2022 Parrega - Klok uit toren getak
 • 2022 Toren Parrega - Kapotte pannen
 • 2022 Vrijwilliger Gosse de Jong ge
 • 2022 Hindeloopen – Werkzaamheden
 • 2022 Broerekerk Bolsward - Project
 • 2022 Klok toren Parrega tijdelijk
 • 2022 Ferwoude - Onderhoudsbeurt vo
 • 2022 Pingjum - Toren Victoriustsjer
 • 2022 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2022 Bolsward - Evensong in de Bro
 • 2022 Werkbezoek wethouder Cultuur
 • 2022 Koudum - Schilderwerk Toren n
 • 2022 Toren Parrega - Nieuwe kroon
 • 2022 Witmarsum - Klein onderhoud m
 • 2022 Toren Parrega - Restauratie e
 • 2022 Iens - Restauratie toren
 • 2022 Toren Parrega – Klok Johann
 • 2022 Toren Parrega – Klokken wee
 • 2022 Vrijwilligersexcursie Harlinge
 • 2023 Iens - Restauratie toren afger
 • 2023 IJlster Salvatorklok wordt ger
 • 2023 Nieuw logo voor Prins Bernhar
 • 2023 Molen Witmarsum - Het lekkers
 • 2023 Folsgare - Nieuwe vlaggenmast
 • 2023 Bedankje inwoners Folsgare
 • 2023 Gaast – Verfbeurt dakruiter
 • 2023 Nijland - Herstel leibedekking
 • 2023 Hartwerd – Schilderbeurt Ame
 • 2023 IJlst - Schilderwerk toren
 • 2023 Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed
 • 2023 IJlst – Restauratie Salvator
 • 2023 Bolsward en Mondriaan - Tentoo
 • 2023 IJlst – Salvatorklok terug i
 • 2023 Witmarsum - Schilderwerk De On
 • 2023 Indijk - Helmdakje klokkenstoe
 • 2023 IJlst – Salvatorklok officie
 • 2023 Vrijwilligersuitje door de Sne
 • 2023 IJlst - Afscheid van een bevlo
 • 2023 het Cultuurfonds - de nieuwe n
 • 2023 Workum Toren Gertrudis - Schad
 • 2024 Workum - Toren Gertrudis: Scha
 • 2024 Workum – Toren Gertrudis: Pr
 • 2024 Warns - Herstel klokkenstoel J
 • 2024 Bolsward Broerekerk – Herste
 • 2024 Begroting 2024
 • 2024 Januariwintertje in Witmarsum
 • 2024 Bolsward - Beeld Stille Strijd
 • 2024 - Wijzerplaat kerktoren Gauw w
 • 2024 Workum – Restauratie glas-in

 • 2024 Workum - Restauratie glas-in-l
 • 2023 Vrijwilligersuitje door de Sneeker grachten


  Traditiegetrouw was er ook dit jaar weer een excursiemiddag voor vrijwilligers en bestuur van onze stichting. Deze keer stond Elfstedenstad Sneek op het programma. Rode draad vormde de rijke geschiedenis van deze bijzondere watersportstad.

  Stadsplattegrond van Sneek in ‘Beschrijvinge end Chronijck vande Heerlickheydt van Frieslandt etc.' door Bernardus Schotanus à Sterringa, uitgegeven te Bolsward in 1664. 
  De mooi ingekleurde plattegrond geeft een goed beeld van de in 1664 nog geheel omwalde stad met haar poorten, waterlopen en bebouwing. Opvallend is het toen nog nagenoeg lege gebied buiten de wallen. Bovenaan de kaart een panoramisch gezicht op de belangrijkste gebouwen van Sneek: verschillende kerken, waaronder de in aanleg 11de eeuwse Martinikerk met haar toen nog drie romaanse torens, de stadspoorten, enkele molens en natuurlijk de Waterpoort of Hoogendster Pijp uit omstreeks 1492. Zijn huidige uiterlijk dankt de in oorsprong middeleeuwse Waterpoort hoofdzakelijk aan de verbouwing tot sierpoort in 1613. Van de oorspronkelijk vijf waterpoorten en twee landpoorten is alleen de Waterpoort bewaard gebleven. 

  Inleiding op de vaartocht door mevrouw Alice Booij
  Punt van samenkomst was het Fries Scheepvaart Museum aan Kleinzand nr. 16. Vrijwilligers en bestuursleden werden daar gastvrij ontvangen met koffie en – hoe kan het anders - Oranjekoek. Voor een rondleiding door het museum ontbrak de tijd, maar van de enkeling van het gezelschap die het museum nog niet kende is door de kennismaking de interesse beslist gewekt. Nieuwsgierig geworden naar het museum? Klik op Fries Scheepvaart Museum 

  Ter inleiding op de vaartocht door de Sneeker grachten schetste historicus mevrouw Alice Booij – kenner bij uitstek van de geschiedenis van Sneek – aan de hand van oude kaarten en foto’s een zeer levendig beeld van de stad door de eeuwen heen. Zo voerde zij ons in woord en beeld enthousiast langs reeds lang geleden afgebroken bolwerken of de povere restanten daarvan, langs poorten, torens, statige grachtenpanden en andere bijzondere bouwwerken. Natuurlijk kreeg ook Theater Sneek met zijn 23 meter hoge toneeltoren en zeer markante vormgeving de nodige aandacht. Het gebouw, dat in 2012 officieel werd geopend, is een ontwerp van het Amsterdamse architectenbureau Alberts en Van Huut.

   

  Vaartocht door de Sneeker grachten
  Na de inleiding door mevrouw Booij ging het gezelschap aan boord van twee pramen van Grachtenrondvaart Sneek. De beide kapiteins fristen onderweg de nét vergaarde kennis nog eens op. Als herinnering aan de vaartocht maakte één van de schippers een foto van het gezelschap - natuurlijk met de onvolprezen Waterpoort op de achtergrond.


  Foto afkomstig van site 11 Fountains

  Aan de stadskant van de zwaaikom staat de Fontein van Fortuna. Het is één van de 11 fonteinen die zijn gerealiseerd in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 (Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa). De fontein - in de vorm van een man met een waterspuwende Hoorn de Overvloeds - is ontworpen door de Duitse beeldhouwer Stephan Balkenhol. Ze verwijst naar de Romeinse godin Fortuna. Omdat je nooit zeker weet wat zij als godin van zowel het geluk als het lot voor je in petto heeft, draait de ‘fonteinman’ onafgebroken rond op zijn gouden bol. Zo komt het water steeds op een andere plek terecht: Fortuna kan mét je zijn, maar ook tégen je!

  Meer lezen over de 11 Fonteinen? Klik op Info 11 Fountains.

  Na de ‘fotosessie’ werd de grachtentocht vervolgd om, via een stukje ‘open’ water (Houkesleat) richting het Sneekermeer, terug te keren naar de opstapplaats bij het Scheepvaartmuseum. Daar werd na een prachige middag onder het genot van een hapje en een drankje nog even nagepraat.

  Groot- en Kleinzand en de Sont
  Misschien aardig om nog even te vermelden dat Klein- en Grootzand het laatste deel van hun naam danken aan de verbastering van het woord zaan of sont – wat staat voor een relatief nauwe doorgang tussen brede(re) wateren. Denk bijvoorbeeld aan de Sont - de nauwe doorgang die het Kattegat (en daarmee de Noordzee) verbindt met de Oostzee.
  Het Sneeker Grootzand is de bredere uitvoering van het vrij smalle Kleinzand. In tegenstelling tot het Kleinzand is het Grootzand nu afgesloten voor boten. Tot het einde van de vorige eeuw was het Grootzand bevaarbaar. Gelukkig ligt het unieke Fries Scheepvaartmuseum aan het nog steeds goed bevaarbare Kleinzand. Handig voor de combinatie museumbezoek en vaartocht!

  Wie meer wil weten over de geschiedenis van Sneek kan te rade gaan bij het rijk geïllustreerde boek SNEEK van veenterp tot waterpoortstad. Het is geschreven door Meindert Schroor en medeauteurs [Leeuwarden, 2011].

  Bericht geplaatst op 23 oktober 2023  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl