Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • 2015 Workum - Toren Gertrudis verl
 • 2015 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 IJlst - Toren Hervormde kerk
 • 2015 Witmarsum - Lintje voor molena
 • 2015 Witmarsum - Koren- en pelmolen
 • 2015 Workum - Fondsenwerving Vuurto
 • 2015 Hartwerd - Amerikaanse windmot
 • 2015 Workum - Vuurtoren: goed nieuw
 • 2015 Witmarsum - Restauratie Koren-
 • 2015 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2016 Vuurtoren - Restauratie binnen
 • 2016 Bolsward Broerekerk - Huurtari
 • 2016 Nijland - Nieuwe vlaggenmast v
 • 2016 Actie glazen dak Broerekerk Bo
 • 2016 Workum Vuurtoren - Start en vo
 • 2016 Excursie vrijwilligers en best
 • 2016 Workum Vuurtoren - Werkbezoek
 • 2016 Workum Vuurtoren - Voortgang i
 • 2016 Koudum - Herstel en schilderbe
 • 2016 Workum Vuurtoren - Asbestsaner
 • 2016 Ferwoude - Dakruiter hervormde
 • 2016 Workum Vuurtoren - Bezoek vert
 • 2016 Ferwoude Dakruiter - Voortgang
 • 2016 Workum Vuurtoren - Alle hens a
 • 2016 Koudum - Opknapbeurt buitenkan
 • 2016 Workum Vuurtoren - De laatst
 • 2016 Ferwoude - Afronding restaurat
 • 2016 Workum - Vuurtoren en Omrop Fr
 • 2016 Ferwoude - Restauratie dakruit
 • 2016 Workum - Restauratie vuurtoren
 • 2016 Workum - Vuurtoren: feestelijk
 • 2017 Broerekerk Bolsward - Actie gl
 • 2017 Sfeervol trouwen in de Broerek
 • 2017 Bolsward - Financiering herste
 • 2017 Parrega - Start groot onderhou
 • 2017 Excursie 15 juli - Vrijwillige
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud ker
 • 2017 Bolsward - Broerekerk: Herstel
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud kerk
 • 2017 Molenaarsambacht Werelderfgoe
 • 2018 Natte tijden - Droge voeten.
 • 2018 Op de rol voor 2018
 • 2018 Bolsward: Archeologie op het
 • 2018 Zaterdag 21 april - Friese Mo
 • 2018 Zaterdag 12 mei - Nationale M
 • 2018 - 12 Mei Nationale Molendag op
 • 2018 18 mei - Kletterdei in de Fri
 • 2018 De Vleermuis van Bolsward spu
 • 2018 Vrijwilligersexcursie 7 juli
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Wiekenrad
 • 2018 Werkbezoek wethouder Stella v
 • 2018 Toren Workum - Start restaura
 • 2018 IJlst - torenhaan Mauritius k
 • 2018 Jousterp Windmotor: Likje ver
 • 2018 Warns: Tufstenen toren Johann
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Windrad e
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Workum Toren Gertrudis: Resta
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Nijland Kerktoren: Reparaties
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Concert
 • 2019 Reisgids Watersteden en Broer
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Jaarlijkse excursie vrijwilli
 • 2019 Workum Toren Gertrudiskerk: P
 • 2019 Witmarsum - De Onderneming: O
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Herstel
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Wereldli
 • 2020 IJlst Toren Mauritius: Activit
 • 2020 Beleidsplan 2020-2024
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdin
 • 2020 IJlst: Hoogwerker bij de Mauri
 • 2020 IJlst Klokken Mauritius luiden
 • 2020 IJlst: De Mauritius in de pers
 • 2020 Skarl Klokkenstoel: Restaurati
 • 2020 Iens en Easterwierrum: Kerktor
 • 2020 Workum: Klokken Toren Gertrudi
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Projec
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdi
 • 2020 Skarl Start restauratie klokk
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Geart
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Klok
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Na 33
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Omrop
 • 2020 Gauw Kerktoren - Dakgoot tege
 • 2020 Bolsward - Buitgemaakte Balke
 • 2020 Hindeloopen - Excursie Vrijw
 • 2020 Ypecolsga - Klokkenstoel onde
 • 2020 Skarl - Restauratie klokkenst
 • 2020 Workum - Klok Geartrui uit ha
 • 2020 Witmarsum - Beschuit met Roze
 • 2020 Klokkenstoel Skarl - Geduldig
 • 2020 Workum moet nog even op Geart
 • 2020 Reid de Jong - bewoner van It
 • 2021 Bolsward - Kleurrijk glas-in-
 • 2021 Bolsward - Informatiepanelen B
 • 2021 Bijzonder gezelschap voor de
 • 2021 Nationale Molendag op 8 en 9
 • 2021 Pingjum - Twee nieuwe ladders
 • 2021 IJlst - Drylster Kypmantsje e
 • 2021 Ypecolsga - Afronding restaur
 • 2021 Skarl - Afronding restauratie
 • 2021 Workum - Kunst- en vliegwerk
 • 2021 Smallebrugge - Verfbeurt voor
 • 2021 Bolsward – Kleurrijk koorra
 • 2021 Workum - Klok Geartrui veilig
 • 2021 Aanbieding Jubileummagazine 2
 • 2021 Workum - CdK Arno Brok laat k
 • 2021 Tussendoortjes Broerekerk Bol
 • 2021 Zonovergoten vrijwilligersexc
 • 2021 Afscheid van twee bestuursled
 • 2021 Witmarsum - Onderhoudsbeurt k
 • 2021 Roel Sluiter nieuwe voorzitte
 • 2022 Parrega - Klok uit toren getak
 • 2022 Toren Parrega - Kapotte pannen
 • 2022 Vrijwilliger Gosse de Jong ge
 • 2022 Hindeloopen – Werkzaamheden
 • 2022 Broerekerk Bolsward - Project
 • 2022 Klok toren Parrega tijdelijk
 • 2022 Ferwoude - Onderhoudsbeurt vo
 • 2022 Pingjum - Toren Victoriustsjer
 • 2022 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2022 Bolsward - Evensong in de Bro
 • 2022 Werkbezoek wethouder Cultuur
 • 2022 Koudum - Schilderwerk Toren n
 • 2022 Toren Parrega - Nieuwe kroon
 • 2022 Witmarsum - Klein onderhoud m
 • 2022 Toren Parrega - Restauratie e
 • 2022 Iens - Restauratie toren
 • 2022 Toren Parrega – Klok Johann
 • 2022 Toren Parrega – Klokken wee
 • 2022 Vrijwilligersexcursie Harlinge
 • 2023 Iens - Restauratie toren afger
 • 2023 IJlster Salvatorklok wordt ger
 • 2023 Nieuw logo voor Prins Bernhar
 • 2023 Molen Witmarsum - Het lekkers
 • 2023 Folsgare - Nieuwe vlaggenmast
 • 2023 Bedankje inwoners Folsgare
 • 2023 Gaast – Verfbeurt dakruiter
 • 2023 Nijland - Herstel leibedekking
 • 2023 Hartwerd – Schilderbeurt Ame
 • 2023 IJlst - Schilderwerk toren
 • 2023 Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed
 • 2023 IJlst – Restauratie Salvator
 • 2023 Bolsward en Mondriaan - Tentoo
 • 2023 IJlst – Salvatorklok terug i
 • 2023 Witmarsum - Schilderwerk De On
 • 2023 Indijk - Helmdakje klokkenstoe
 • 2023 IJlst – Salvatorklok officie
 • 2023 Vrijwilligersuitje door de Sne
 • 2023 IJlst - Afscheid van een bevlo
 • 2023 het Cultuurfonds - de nieuwe n
 • 2023 Workum Toren Gertrudis - Schad
 • 2024 Workum - Toren Gertrudis: Scha
 • 2024 Workum – Toren Gertrudis: Pr
 • 2024 Warns - Herstel klokkenstoel J
 • 2024 Bolsward Broerekerk – Herste
 • 2024 Begroting 2024
 • 2024 Januariwintertje in Witmarsum
 • 2024 Bolsward - Beeld Stille Strijd
 • 2024 - Wijzerplaat kerktoren Gauw w
 • 2024 Workum – Restauratie glas-in
 • 2024 Workum - Restauratie glas-in-l
 • 2024 Koolzaad en Klokkenstoelen
 • 2024 Jaarverslag 2023
 • 2024 Workum – Restauratie glas-in
 • 2023 IJlst – Restauratie Salvatorklok toren Mauritiuskerk afgerond


  Bij de Koninklijke Eijsbouts in Asten (Noord-Brabant) is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de restauratie van de middeleeuwse Salvatorklok van IJlst. De klok werd in 1542 gegoten door de Kamper klokgieters Geert van Wou II en Johan ter Steghe.
  Intussen is de klok terug in IJlst en hangt zij op haar oude vertrouwde plekje in de toren van de Mauritiuskerk aan de Eegracht - naast de klok uit 1700 van de Friese klokgieter Petrus Overney.

  Voor restauratie naar Asten
  In februari van dit jaar is de klok vanuit het Stadsplantsoen van IJlst - waar zij jarenlang weer en wind heeft getrotseerd - voor restauratie naar het Brabantse Asten gebracht. Zie onze Nieuwsbijdrage IJlster Salvatorklok wordt gerestaureerd van 13 februari van dit jaar.

  Salvatorklok en klok Overney – geroofd tijdens WO II
  Voor we iets vertellen over de restauratie van de klok bespreken we de veelbewogen geschiedenis van de klokken tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Beide zijn tijdens de zogeheten Klokkenvordering (lees: klokkenroof) door de bezetter opgeëist en uit de toren gehaald. Via één van de opslagplaatsen zijn ze met talloze andere klokken naar Duitsland vervoerd om daar te worden omgesmolten tot oorlogstuig. Van dat omsmelten is het gelukkig niet gekomen want de Salvator is na de oorlog, samen met de klok van Overney en het klokje van het voormalige raadhuis van de elfstedenstad, naar IJlst teruggekomen.
  We hebben geen afbeelding kunnen vinden van het vorderingsbevel voor IJlst. Wel van een vergelijkbaar document voor het Gelderse Ede, gedateerd 18 juni 1941.

  Indeling in 5 categorieën klokken
  De kerkklokken waren ondergebracht in 4 categorieën: A, B, C en D. Klokken met de letter D waren van monumentale waarde en daarom ‘beschermd’; de waarde van de klokken met de letter C was 'twijfelachtig' en klokken met het merkteken A of B moesten onmiddellijk worden afgegeven. Stond er ook een P (van Prüfung) op de klok dan moest de waarde ervan nader worden onderzocht. De beide klokken van de Mauritiuskerk kregen, behalve een A, ook een P waarna ze ‘ter nadere beoordeling’ naar de opslagplaats in Meppel zijn gebracht. Van die nadere beoordeling is het niet gekomen want de loods bleek op een gegeven moment door de bezetter leeggeroofd te zijn. De klokken zijn uiteindelijk met talloze andere op het klokkenkerkhof van Hamburg-Vedel beland.

  Klokkenkerkhof Freihafen Hamburg-Vedel. [Foto's 1946 en 1947; Bundesarchiv Deutschland/Koblenz]

  Terugkeer van de IJlster klokken na de oorlog
  Na de oorlog is vastgesteld dat er rond de 5000 klokken verloren zijn gegaan (lees: omgesmolten) en dat er zo’n 4000 naar Nederland terug zijn gekomen. Daaronder de klok van Overney en, mét scheur en andere oorlogsverwondingen, de Salvatorklok. Beide klokken droegen de letter P van Prüfung, zo blijkt uit een artikel in de Leeuwarder Courant van november 1945, waarin de Rijksarchivaris van Friesland, dr. A. L. Heerma van Voss, een overzicht geeft van de bijna 300 Friese klokken die na de oorlog zijn teruggekomen uit Hamburg.
  Klik op Alde Fryske Tsjerken Nr. 23/2020 om op p. 5 het krantenartikel te lezen. De bijdrage van Hans Willems in bovengenoemde aflevering, getiteld Voer voor de Duitse oorlogsindustrie (p.1 e.v.), geeft een goed beeld van de klokkenroof. Datzelfde geldt voor de foto van het ‘klokkenkerkhof’ van Hamburg-Veddel dat vlakbij de haven lag. Daar lagen ook de drie IJlster klokken te wachten op hun lot: de Salvatorklok, de klok van Overney én het klokje van het oude raadhuis van IJlst.

  Hierboven en hieronder de Salvatorklok in de opslagplaats in Meppel. Op de mantel is nog een deel van het registratienummer 2/133 A te zien. De letter A stond voor onmiddellijk afgeven. Het gewicht van 1311 kg aan klokkenbrons heeft bij die 'waardering' misschien wel een rol gespeeld. Op de klok stond ook de letter P van Prüfung. [Foto's: Beeldbank RCE]Hieronder de klok van Petrus Overney (650 kg) uit 1700 met aanduiding 2/128 A en, nog net te lezen,
  de P van Prüfung. Let op de sierlijke aansluiting van de kroon op de klok. 
  [Foto: Beeldbank RCE]  


  Het klokje van het oude stadhuis aan de Galamagracht (ca. 1500?; gieter niet bekend; 30 kg).
  Het was gemerkt Gemeente IJlst 2/130 A. Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw hangt het in het Gemeentehuis 
  aan de Stadslaan. [Foto: Beeldbank RCE] 
   
  Gelukkig kwamen de drie IJlster klokken terug uit Duitsland - zij het de Salvator met een scheur en andere beschadigingen. De scheur werd na de oorlog gelast maar bij gebrek aan de juiste techniek ontstond later opnieuw een scheur. In 1970 werd daarom besloten om bij de klokkengieterij Eijsbouts in Asten een replica te laten gieten. De oude klok kreeg een plekje in het Stadsplantsoen. In IJlst is altijd de wens blijven bestaan om de Salvatorklok met behulp van de nieuwste technieken te laten restaureren en dat is nu na ruim een halve eeuw gelukt. Dankzij de vasthoudendheid van de IJlsters en met inzet van onze stichting én verschillende subsidiegevers. De klok uit 1970 zal worden verkocht en de opbrengst komt – natuurlijk - ten goede aan de restauratie van de Salvator.

  Wat is er de afgelopen maanden aan de klok gedaan?
  Beschadigde gedeelten van de mantel en barsten en scheuren binnenin de kelk zijn hersteld, slechte stukken van de  slagrand zijn uitgeslepen en, met gebruikmaking van het originele materiaal, zijn passende invullingen gegoten en ingelast.

  Voor het laswerk moest de klok worden beplakt met elektroden en zorgvuldig in isolatiemateriaal worden ingepakt om vervolgens langzaam tot zo’n 4 à 500 graden te worden verhit. Dit laatste komt heel precies want als de klok te snel wordt verhit of niet overal even heet wordt, ontstaan nieuwe scheuren en barsten.

  Ook is er, naar model van de oorspronkelijke kroon, een nieuwe kroon gegoten. De oude kroon kon niet meer worden gerestaureerd. Onderstaande foto geeft het prachtige resultaat van alle inspanningen van de afgelopen tijd. Linksboven de Salvator Mundi (Christus als Redder van de Wereld) zijn nog (blijvende) sporen van de oorlog te zien. Deze zijn niet meer van invloed op de klank van de klok.

   

  Het restauratiewerk is intussen afgerond, de klok is gestemd en sinds kort hangt zij weer op haar vertrouwde plekje - naast de klok van Petrus Overney. Over het terughangen van de klok berichten we in één van de komende Nieuwsbijdragen.

  Meer lezen over de Salvatorklok? Klik op: Drylster Kypmantsje en Salvatorklok IJlst (2021)
  Meer lezen over o.a. luidklokken? Klik op RCE-Brochure Luidklokken en Beiaarden

  Bericht geplaatst op 26 juli 2023

  Onderstaande fotoreportage geeft een mooi beeld van de restauratiewerkzaamheden.
  Henk van Blooijs van de Koninklijke Eijsbouts maakte de foto's - waarvoor veel dank!

  We zien:

  * het afslijpen van de oude kroon

  * de afgeslepen kroon

  * de nieuwgegoten kroon

  * schade aan de klok

  * voorbehandelde schadeplekken

  * de klok ingepakt en beplakt met elektroden

  * het precisielaswerk

   

     << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl