Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Koudum - Kerktoren
 • Jousterp - Windmotor
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Werkbezoek Gedeputeerde
 • Jousterp - Windmotor
 • Molkwerum - Kerktoren
 • Pingjum - Klokkenstoel toren
 • Pingjum - Torenhaan
 • Ontvangst vrijwilligers 2014
 • Nijland - Torenuurwerk
 • Indijk - Begraafplaats
 • Witmarsum - Korenmolen
 • IJlst - Hervormde kerk
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Gaast - Dakruiter
 • Workum - Overdracht Vuurtoren
 • Ypecolsga - Klokkenstoel
 • Bolsward - Broerekerk
 • Burgwerd - Toren
 • Workum - Toren Gertrudis
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Vuurtoren - Goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Broerekerk Bolsward - Herstel glaze
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward - Archeologie op het Broer
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Roos windmotor Hartwerd bij Mannen
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • Torenhaan IJlst kan weer draaien
 • Likje verf voor windmotor Jousterp
 • Warns - Tufstenen toren in de steig
 • Hartwerd - Roos windmotor weer tipt
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerende
 • Workum - Restauratie klokkenstoel a
 • Warns - Toren hervormde kerk gerest
 • Warns - Kerkklokken gerestaureerd
 • Nijland - Kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerend
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Project Derde luidklok toren Gertru
 • Oerbôle werom yn Wytmarsum / Oerbr
 • Broerekerk Bolsward - herstel voegw
 • 8 december 19.00 uur - Wereldlichtj
 • Laat de IJlster klok weer luiden! B
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward - Broerekerk. Bevrijdingsc
 • IJlst - Hoogwerker bij de Mauritius
 • Klokken Mauritius IJlst luiden weer
 • De Mauritius in de pers
 • Klokkenstoel Skarl: restauratie gep
 • Kerktorens Iens en Easterwierrum ov
 • Ontvangst vrijwilligers 2014


  Jaarlijks organiseert het bestuur in de eerste helft van het jaar een excursie met hapje en drankje na. Een van de monumenten in bezit van de stichting staat daarbij steeds centraal. In vorige jaren brachten we onder meer een bezoek aan Korenmolen de Onderneming te Witmarsum en de Hervormde Kerk van Parrega, waarvan de toren eigendom is van de stichting. Dit jaar (2014) stond op zaterdag 25 januari de Gertrudiskerk in Workum centraal.

   

  De kerk is eigendom van de protestantse gemeente Workum, de toren van de stichting (zie onder Monumenten op deze site.) De heer Aalt Landman, een van de rondleiders, wijdde ons in in de bouwhistorische- en restauratiegeschiedenis. Verder werden we gewezen op bijzonderheden als de rijk gesneden preekstoel uit 1718 van de hand van de Leeuwarder houtsnijder Gerbrandus van der Haven, de vroedschapsbank uit waarschijnlijk hetzelfde jaar, het koorhek, gemaakt in 1569 door Claes Thiebesz, de twee imposante rouwborden uit 1716 en 1719, de vele rijk bewerkte hardstenen liggende zerken op de vloer en niet te vergeten de acht bijzondere lijk- of gildenbaren. Zeven daarvan zijn beschilderd. Op een ervan is de toren van de Gertrudis te zien. De baren, waarvan er een afkomstig is uit Hindeloopen, dateren uit de periode 1693 tot 1806. Van jonger datum is het beeldhouwwerk van de Workumer beeldhouwer Tjipke Visser. Hij maakte bij gelegenheid van de restauratie van 1939-1951 het houtsnijwerk voor de koorbanken en het doopvont.

   

  Aparte aandacht was er voor de beide orgels: het grote Campsorgel uit 1697 dat door Jan Harmens Camps uit Berlikum voor de Gertrudis werd gebouwd en het kabinetorgel (in het koor) van de hand van orgelbouwer J.P. Künckel uit Rotterdam. Dit werd in 1784 gebouwd als huisorgel voor een Delftse notaris. Via Schiedam, Odijk en Hoorn is het in 2005 in de Gertrudis terechtgekomen.

  De heer Landman liet tot besluit beide orgels klinken met werk van Johann Sebastian Bach – diens Praeludium en Fuga, B.W.V. 555 en  Erbarm dich mein, o Herre Gott  en een Noors volkslied van Sunnmøre, getoonzet door de Noorse componist Knut Nystedt.

   

  Na afloop kon iedereen met een drankje en een lekker hapje napraten én opwarmen in gebouw Oer de Toer.

   

  Bericht geplaatst: 30 januari 2014

     << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl