Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • 2015 Workum - Toren Gertrudis verl
 • 2015 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 IJlst - Toren Hervormde kerk
 • 2015 Witmarsum - Lintje voor molena
 • 2015 Witmarsum - Koren- en pelmolen
 • 2015 Workum - Fondsenwerving Vuurto
 • 2015 Hartwerd - Amerikaanse windmot
 • 2015 Workum - Vuurtoren: goed nieuw
 • 2015 Witmarsum - Restauratie Koren-
 • 2015 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2016 Vuurtoren - Restauratie binnen
 • 2016 Bolsward Broerekerk - Huurtari
 • 2016 Nijland - Nieuwe vlaggenmast v
 • 2016 Actie glazen dak Broerekerk Bo
 • 2016 Workum Vuurtoren - Start en vo
 • 2016 Excursie vrijwilligers en best
 • 2016 Workum Vuurtoren - Werkbezoek
 • 2016 Workum Vuurtoren - Voortgang i
 • 2016 Koudum - Herstel en schilderbe
 • 2016 Workum Vuurtoren - Asbestsaner
 • 2016 Ferwoude - Dakruiter hervormde
 • 2016 Workum Vuurtoren - Bezoek vert
 • 2016 Ferwoude Dakruiter - Voortgang
 • 2016 Workum Vuurtoren - Alle hens a
 • 2016 Koudum - Opknapbeurt buitenkan
 • 2016 Workum Vuurtoren - De laatst
 • 2016 Ferwoude - Afronding restaurat
 • 2016 Workum - Vuurtoren en Omrop Fr
 • 2016 Ferwoude - Restauratie dakruit
 • 2016 Workum - Restauratie vuurtoren
 • 2016 Workum - Vuurtoren: feestelijk
 • 2017 Broerekerk Bolsward - Actie gl
 • 2017 Sfeervol trouwen in de Broerek
 • 2017 Bolsward - Financiering herste
 • 2017 Parrega - Start groot onderhou
 • 2017 Excursie 15 juli - Vrijwillige
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud ker
 • 2017 Bolsward - Broerekerk: Herstel
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud kerk
 • 2017 Molenaarsambacht Werelderfgoe
 • 2018 Natte tijden - Droge voeten.
 • 2018 Op de rol voor 2018
 • 2018 Bolsward: Archeologie op het
 • 2018 Zaterdag 21 april - Friese Mo
 • 2018 Zaterdag 12 mei - Nationale M
 • 2018 - 12 Mei Nationale Molendag op
 • 2018 18 mei - Kletterdei in de Fri
 • 2018 De Vleermuis van Bolsward spu
 • 2018 Vrijwilligersexcursie 7 juli
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Wiekenrad
 • 2018 Werkbezoek wethouder Stella v
 • 2018 Toren Workum - Start restaura
 • 2018 IJlst - torenhaan Mauritius k
 • 2018 Jousterp Windmotor: Likje ver
 • 2018 Warns: Tufstenen toren Johann
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Windrad e
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Workum Toren Gertrudis: Resta
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Nijland Kerktoren: Reparaties
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Concert
 • 2019 Reisgids Watersteden en Broer
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Jaarlijkse excursie vrijwilli
 • 2019 Workum Toren Gertrudiskerk: P
 • 2019 Witmarsum - De Onderneming: O
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Herstel
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Wereldli
 • 2020 IJlst Toren Mauritius: Activit
 • 2020 Beleidsplan 2020-2024
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdin
 • 2020 IJlst: Hoogwerker bij de Mauri
 • 2020 IJlst Klokken Mauritius luiden
 • 2020 IJlst: De Mauritius in de pers
 • 2020 Skarl Klokkenstoel: Restaurati
 • 2020 Iens en Easterwierrum: Kerktor
 • 2020 Workum: Klokken Toren Gertrudi
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Projec
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdi
 • 2020 Skarl Start restauratie klokk
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Geart
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Klok
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Na 33
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Omrop
 • 2020 Gauw Kerktoren - Dakgoot tege
 • 2020 Bolsward - Buitgemaakte Balke
 • 2020 Hindeloopen - Excursie Vrijw
 • 2020 Ypecolsga - Klokkenstoel onde
 • 2020 Skarl - Restauratie klokkenst
 • 2020 Workum - Klok Geartrui uit ha
 • 2020 Witmarsum - Beschuit met Roze
 • 2020 Klokkenstoel Skarl - Geduldig
 • 2020 Workum moet nog even op Geart
 • 2020 Reid de Jong - bewoner van It
 • 2021 Bolsward - Kleurrijk glas-in-
 • 2021 Bolsward - Informatiepanelen B
 • 2021 Bijzonder gezelschap voor de
 • 2021 Nationale Molendag op 8 en 9
 • 2021 Pingjum - Twee nieuwe ladders
 • 2021 IJlst - Drylster Kypmantsje e
 • 2021 Ypecolsga - Afronding restaur
 • 2021 Skarl - Afronding restauratie
 • 2021 Workum - Kunst- en vliegwerk
 • 2021 Smallebrugge - Verfbeurt voor
 • 2021 Bolsward – Kleurrijk koorra
 • 2021 Workum - Klok Geartrui veilig
 • 2021 Aanbieding Jubileummagazine 2
 • 2021 Workum - CdK Arno Brok laat k
 • 2021 Tussendoortjes Broerekerk Bol
 • 2021 Zonovergoten vrijwilligersexc
 • 2021 Afscheid van twee bestuursled
 • 2021 Witmarsum - Onderhoudsbeurt k
 • 2021 Roel Sluiter nieuwe voorzitte
 • 2022 Parrega - Klok uit toren getak
 • 2022 Toren Parrega - Kapotte pannen
 • 2022 Vrijwilliger Gosse de Jong ge
 • 2022 Hindeloopen – Werkzaamheden
 • 2022 Broerekerk Bolsward - Project
 • 2022 Klok toren Parrega tijdelijk
 • 2022 Ferwoude - Onderhoudsbeurt vo
 • 2022 Pingjum - Toren Victoriustsjer
 • 2022 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2022 Bolsward - Evensong in de Bro
 • 2022 Werkbezoek wethouder Cultuur
 • 2022 Koudum - Schilderwerk Toren n
 • 2022 Toren Parrega - Nieuwe kroon
 • 2022 Witmarsum - Klein onderhoud m
 • 2022 Toren Parrega - Restauratie e
 • 2022 Iens - Restauratie toren
 • 2022 Toren Parrega – Klok Johann
 • 2022 Toren Parrega – Klokken wee
 • 2022 Vrijwilligersexcursie Harlinge
 • 2023 Iens - Restauratie toren afger
 • 2023 IJlster Salvatorklok wordt ger
 • 2023 Nieuw logo voor Prins Bernhar
 • 2023 Molen Witmarsum - Het lekkers
 • 2023 Folsgare - Nieuwe vlaggenmast
 • 2023 Bedankje inwoners Folsgare
 • 2023 Gaast – Verfbeurt dakruiter
 • 2023 Nijland - Herstel leibedekking
 • 2023 Hartwerd – Schilderbeurt Ame
 • 2023 IJlst - Schilderwerk toren
 • 2023 Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed
 • 2023 IJlst – Restauratie Salvator
 • 2023 Bolsward en Mondriaan - Tentoo
 • 2023 IJlst – Salvatorklok terug i
 • 2023 Witmarsum - Schilderwerk De On
 • 2023 Indijk - Helmdakje klokkenstoe
 • 2023 IJlst – Salvatorklok officie
 • 2023 Vrijwilligersuitje door de Sne
 • 2023 IJlst - Afscheid van een bevlo
 • 2023 het Cultuurfonds - de nieuwe n
 • 2023 Workum Toren Gertrudis - Schad
 • 2024 Workum - Toren Gertrudis: Scha
 • 2024 Workum – Toren Gertrudis: Pr
 • 2024 Warns - Herstel klokkenstoel J
 • 2024 Bolsward Broerekerk – Herste
 • 2024 Begroting 2024
 • 2024 Januariwintertje in Witmarsum
 • 2024 Bolsward - Beeld Stille Strijd
 • 2024 - Wijzerplaat kerktoren Gauw w
 • 2024 Workum – Restauratie glas-in
 • 2024 Workum - Restauratie glas-in-l
 • 2024 Koolzaad en Klokkenstoelen
 • 2024 Jaarverslag 2023
 • 2024 Workum – Restauratie glas-in
 • 2018 Vrijwilligersexcursie 7 juli


   

  Op 7 juli, nét voor het zomerreces, hebben vrijwilligers en bestuur genoten van een
  zonovergoten excursie. De middag bood 'twee koekjes van eigen deeg'.

  Om half twee werden we op onze eigen koren- en pelmolen ‘De Onderneming’ in Witmarsum ontvangen door molenaar-in-opleiding Christa Bruggenkamp. In de tuin konden we onder het
  genot van koffie of thee met door Christa gebakken overheerlijke taart ontspannen uitwisselen over alle activiteiten van het afgelopen jaar.

  RONDLEIDING. Na koek en koffie wachtte ons de rondleiding door Christa en molenaar/leermeester Dick Sandberg. Zij wezen ons op alle bijzonderheden én geheimen van de molen. Ons bezoek aan 'De Onderneming' droeg een bijzonder tintje omdat het ambacht van molenaar april dit jaar is toegevoegd aan de wereldwijde lijst van Immaterieel Erfgoed. Een grote eer voor alle molenaars van Nederland en in het bijzonder voor die van onze Onderneming. Op deze plek vermelden we daarom graag nog eens de naam van oud-molenaar Lourens Sierkstra.
  Hij was meer dan 60 jaar mûnder op ‘De Onderneming’ en in die hoedanigheid vrijwilliger van onze stichting. Voor zijn grote inzet voor de molen is hij in mei 2015 zeer verdiend met een lintje vereerd.  RESTAURATIES. Met financiële hulp van verschillende overheden, stichtingen en fondsen heeft onze stichting de afgelopen jaren de noodzakelijke onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan de molen kunnen laten uitvoeren.
  Zo is in 2014 de stelling vernieuwd en zijn in 2015 kap en wiekenkruis grondig aangepakt. Ook is, met medefinanciering van het Waddenfonds, de buil vervangen – een zeef van fijnmazig gaas waarmee de zemelen uit het meel worden gezeefd. Achter deze buil bevindt zich een kleinere zeef, waarin een onderduiker zich in de Tweede Wereldoorlog heeft schuilgehouden.  Zie voor meer informatie over de Molen van Witmarsum:
  de rubrieken Monumenten en Nieuws van deze site.

  SCHETTENS

  Het tweede ‘koekje van eigen deeg’ was de rondleiding in de Hervormde Kerk van Schettens door Rein Boersma, secretaris van onze stichting en als kerkrentmeester van de PKN-gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw nauw betrokken bij de kerk. Hij gaf ons o.a. een mooie inkijk in de vrij recente ontdekking van de grafkelder van de familie Van Aysma.

   

  DE KERK  is gebouwd  in 1865. De toren dateert van 1877. Van de middeleeuwse voorganger is vermoedelijk nog wat muurwerk behouden. Bijzonderheden in de kerk zijn onder meer het Van Oeckelenorgel (1891) en enkele houten tekstborden. Een van de borden toont Mozes met de Tien Geboden. Een ander, dat vermoedelijk laat-18de-eeuws is, roept de lezer op een deugdzaam leven te leiden en de brede weg, die onherroepelijk leidt tot hel en verdoemenis, links te laten liggen.

   

  TOPSTUKKEN. Tot de topstukken van de kerk behoren de rijk gebeeldhouwde hardstenen zerken in vroege renaissancestijl. Ze houden vooral de herinnering levend aan leden van de familie (Van) Osinga. Zoals onderstaande zerk van Sybrand van Osinga (overl. 1623) en zijn tweede vrouw Atke van Aggema (overl. 1619). 

  Maar onze bijzondere belangstelling ging uit naar de zerk uit 1639, gemaakt door Jacob Douwes voor Schelte van Aysma (1578-1637) en zijn vrouw Tyempck van Osinga – van wie de datum van overlijden niet bekend is. Schelte en Tyempck woonden ook op Osingastate bij Schettens.
  Hierboven een detail van hun grafzerk uit 1739. De legendarische helm van Van Aysma is duidelijk te zien. Ernaast de originele helm vóór restauratie.

  Van Aysma was officier bij het Staatse leger. Sinds de bouw van de nieuwe kerktoren in 1877 hangen zijn helm en rapier daarin. De originele helm is onlangs gerestaureerd en heeft een plaatsje gekregen in het Nationaal Militair Museum in Soest. In de vitrine in de kerk is een kopie in 3D-print te bewonderen. Compleet met rood/gele pluim van struisvogelveren.   

  GRAFKELDER. Tijdens de restauratie van de kerk in 2016-2017 is er letterlijk en figuurlijk meer zicht gekomen op de grafzerk van Schelte van Aysma. Bij nader onderzoek bleek onder de zerk, die gedeeltelijk onder het verhoogde koor ligt, de grafkelder van de familie Van Aysma te liggen. Met daarin botten en schedels die na gedegen DNA-onderzoek o.a. van Schelte en zijn vrouw Tyemck blijken te zijn.

  De grafsteen kan weer ruimschoots worden bewonderd en de stoffelijke resten van de Aysma’s zijn op 23 mei van dit jaar (2018) in nieuwe ‘oude’ houten kisten plechtig en met militaire eer bijgezet in de weer toegankelijk gemaakte grafkelder.

  KERKOVERNACHTING
  Wie op zijn gemak de kerk wil bekijken, de omgeving van Schettens wil verkennen en daarna rustig wil nagenieten kan zelfs een overnachting in de kerk boeken. Omdat de kerk maar één keer per maand voor de eredienst wordt gebruikt, is besloten om er op passende wijze een ‘bêd en brochje’ in onder te brengen. De gasten kunnen in de torenkamer overnachten en wegdromen naar vervlogen tijden. Meer weten? Ga naar: https://kerkovernachting.nl/    

  En tot slot: Skelte heeft heel wat losgemaakt!


   Bijdrage geplaatst op 9 september 2018

  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl