Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Koudum - Kerktoren
 • Jousterp - Windmotor
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Werkbezoek Gedeputeerde
 • Jousterp - Windmotor
 • Molkwerum - Kerktoren
 • Pingjum - Klokkenstoel toren
 • Pingjum - Torenhaan
 • Ontvangst vrijwilligers 2014
 • Nijland - Torenuurwerk
 • Indijk - Begraafplaats
 • Witmarsum - Korenmolen
 • IJlst - Hervormde kerk
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Gaast - Dakruiter
 • Workum - Overdracht Vuurtoren
 • Ypecolsga - Klokkenstoel
 • Bolsward - Broerekerk
 • Burgwerd - Toren
 • Workum - Toren Gertrudis
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Vuurtoren - Goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Broerekerk Bolsward - Herstel glaze
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward - Archeologie op het Broer
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Roos windmotor Hartwerd bij Mannen
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • Torenhaan IJlst kan weer draaien
 • Likje verf voor windmotor Jousterp
 • Warns - Tufstenen toren in de steig
 • Hartwerd - Roos windmotor weer tipt
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerende
 • Workum - Restauratie klokkenstoel a
 • Warns - Toren hervormde kerk gerest
 • Warns - Kerkklokken gerestaureerd
 • Nijland - Kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerend
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Project Derde luidklok toren Gertru
 • Oerbôle werom yn Wytmarsum / Oerbr
 • Broerekerk Bolsward - herstel voegw
 • 8 december 19.00 uur - Wereldlichtj
 • Laat de IJlster klok weer luiden! B
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward - Broerekerk. Bevrijdingsc
 • IJlst - Hoogwerker bij de Mauritius
 • Klokken Mauritius IJlst luiden weer
 • De Mauritius in de pers
 • Klokkenstoel Skarl: restauratie gep
 • Kerktorens Iens en Easterwierrum ov
 • Natte tijden - droge voeten.


   

   
  Amerikaanse windmotor Hartwerd, ca. 1925; type RECORD nr 17 - Bakker IJlst

  Samen met Wetterskip Fryslân doen wij als monumentenstichting ons best om Súd-West Fryslân zo droog mogelijk te houden! Sinds januari 2014 hebben wij de afspraak dat onze monumentale Amerikaanse windmotoren bij Jousterp (Tjerwerd) en Hartwerd (oostelijk van Bolsward) bij groot waterbezwaar worden ingezet voor bemaling van de bijbehorende polders.
  Bij de vaak hoge waterstanden van de laatste jaren is dat zeer geregeld.
  Natuurlijk zorgen wij er als stichting voor dat de bemalers in goede bouwkundige en technische staat verkeren, maar voor het reguliere onderhoud en een optimale maalvaardigheid staan onze vrijwillige molenbeheerders F. Bouwstra (Hartwerd) en S. Poelstra (Jousterp) het hele jaar door garant!


  Windmotor Jousterp, 1924; type Herkules Energie; vervaardigd door Vereinigte Windturbine Werke AG Dresden; geïmporteerd door Electro-Technisch Bureau
  Scholten & Pijper uit Hoorn

  Beide molens staan als ‘zilveren’ bakens in het weidse Friese landschap. Wie Parrega bezoekt heeft vanaf het kerkhof ter hoogte van de toren mooi zicht op de windmotor van Jousterp. De molen van Hartwerd ligt op een prachtige plek aan de Kloostervaart en is onderdeel van een wandelroute door de omgeving. Deze is via het internet te downloaden. Ga naar: www.fryslansudwest.nl/oldeclooster.html 

  Windmotor Hartwerd, ca. 1925; type RECORD - Bakker IJLst.
  Foto: Jeltsje Bouwstra; aug. 2015

   

  Meer lezen over (onze) Amerikaanse windmotoren?

  Ga naar Monumenten op deze site en klik op Amerikaanse windmotor Jousterp of Hartwerd. Ook in de rubriek Nieuws is informatie over beide molens te vinden.

  Bergstra, J. en W.D. Hengst, De windmotor als poldergemaal in Friesland. Sneek-It Heidenskip 1995
  Lubbers, Th., Windmotoren. In: Fries Molenboek. Anne Bokma e.a. red., Leeuwarden 1980, p. 28-33

  Bericht geplaatst 10 januari 2018

   

  Windmotor Jousterp - najaar 2017

  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl