Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • 2015 Workum - Toren Gertrudis verl
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Bolsward Broerekerk - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud ker
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • 2017 Molenaarsambacht Werelderfgoe
 • 2018 Natte tijden - droge voeten.
 • 2018 Op de rol voor 2018
 • 2018 Bolsward: Archeologie op het
 • 2018 Zaterdag 21 april - Friese Mo
 • 2018 Zaterdag 12 mei - Nationale M
 • 2018 - 12 Mei Nationale Molendag op
 • 2019 18 mei - Kletterdei in de Fri
 • 2018 De Vleermuis van Bolsward spu
 • 2018 Vrijwilligersexcursie 7 juli
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Wiekenrad
 • 2018 Werkbezoek wethouder Stella v
 • 2018 Toren Workum - Start restaura
 • 2018 IJlst - torenhaan Mauritius k
 • 2018 Jousterp Windmotor: Likje ver
 • 2018 Warns: Tufstenen toren Johann
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Windrad e
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Workum Toren Gertrudis: Resta
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Nijland Kerktoren: Reparaties
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Concert
 • 2019 Reisgids Watersteden en Broer
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Jaarlijkse excursie vrijwilli
 • 2019 Workum Toren Gertrudiskerk: P
 • 2019 Witmarsum - De Onderneming: O
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Herstel
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Wereldli
 • 2020 - IJlst Toren Mauritius: Laat
 • 2020 Beleidsplan 2020-2024
 • 2020 - Bolsward Broerekerk: Bevrijd
 • 2020 IJlst: Hoogwerker bij de Mauri
 • 2020 - IJlst: Klokken Mauritius lui
 • 2020 - IJlst: De Mauritius in de pe
 • 2020 - Skarl Klokkenstoel: Restaura
 • 2020 Iens en Easterwierrum: Kerktor
 • 2020 - Workum: Klokken Toren Gertru
 • 2020 - Workum Toren Gertrudis: Proj
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdi
 • 2020 Skarl Start restauratie klokk
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Geart
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Klok
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Na 33
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Omrop
 • 2020 Gauw Kerktoren - Dakgoot tege
 • 2020 Bolsward - Buitgemaakte Balke
 • 2020 Hindeloopen - Excursie Vrijw
 • 2020 Ypecolsga - Klokkenstoel onde
 • 2020 Skarl - Restauratie klokkenst
 • 2020 Workum - Klok Geartrui uit ha
 • 2020 Witmarsum - Beschuit met Roze
 • 2020 Klokkenstoel Skarl - Geduldig
 • 2020 Workum moet nog even op Geart
 • 2020 Reid de Jong - bewoner van It
 • 2021 Kleurrijk glas-in-loodraam vo
 • 2021 Informatiepanelen Broerekerk
 • 2021 Bijzonder gezelschap voor de
 • 2021 Nationale Molendag op 8 en 9
 • 2021 Twee nieuwe ladders voor tore
 • 2021 IJlst - Drylster Kypmantsje e
 • 2021 Ypecolsga - Afronding restaur
 • 2021 Skarl - Afronding restauratie
 • 2021 Workum - Kunst- en vliegwerk
 • 2021 Smallebrugge - Verfbeurt voor
 • 2021 Bolsward – Kleurrijk koorra
 • 2021 Workum - Klok Geartrui veilig
 • 2021 Aanbieding Jubileummagazine 2
 • 2021 CdK Arno Brok laat klok Geart
 • 2021 Tussendoortjes Broerekerk Bol
 • 2021 Zonovergoten vrijwilligersexc
 • 2021 Afscheid van twee bestuursled
 • 2021 Witmarsum - Onderhoudsbeurt k
 • 2021 Roel Sluiter nieuwe voorzitte
 • 2022 Parrega - Klok uit toren getak
 • 2022 Toren Parrega - Kapotte pannen
 • 2022 Vrijwilliger Gosse de Jong ge
 • 2022 Hindeloopen – Werkzaamheden
 • 2022 Broerekerk Bolsward - Project
 • 2022 Klok toren Parrega tijdelijk
 • 2022 Ferwoude - Onderhoudsbeurt vo
 • 2022 Pingjum - Toren Victoriustsjer
 • 2022 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2022 Bolsward - Evensong in de Bro
 • 2022 Werkbezoek wethouder Cultuur
 • 2022 Koudum - Schilderwerk Toren -
 • 2022 Toren Parrega - Nieuwe kroon
 • 2022 Witmarsum - Klein onderhoud m
 • 2022 Toren Parrega - Restauratie e
 • 2022 Iens - Restauratie toren
 • 2022 Toren Parrega – Klok Johann
 • 2022 Toren Parrega – Klokken wee
 • 2022 Vrijwilligersexcursie Harlinge
 • 2023 Iens - Restauratie toren afger
 • 2023 IJlster Salvatorklok wordt ger

 • 2023 Nieuw logo voor Prins Bernhar
 • 2018 Op de rol voor 2018


  Nu de lente toch echt lijkt te zijn aangebroken kunnen we als Monumentenstichting Súdwest-Fryslân weer aan de slag met onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan onze monumenten. Voor 2018 staan in elk geval op de rol de windmotor van Hartwerd, de kerktoren van Nijland, de klokkenstoel in de toren van Workum en de kerktoren, klokkenstoel en luidmotor van Warns. Hieronder kunt u lezen wat de werkzaamheden zo al inhouden.

   

  Amerikaanse windmotor Hartwerd: vervangen van de beide bladen van de vaan en van meerdere rotorbladen, met bijbehorend schilderwerk. De bladen van de vaan en de desbetreffende rotorbladen zijn her en der doorgeroest, met name waar ze vast zitten aan de draagconstructie. [foto: Jeltsje Bouwstra; aug. 2015]

  KOSTEN CA. € 20.000,-

   

  Kerktoren Nijland: vervangen van toognagels die door houtworm zijn aangetast in de houtconstructies in de toren en de klokkenstoel; roestende ankers uithalen, ontroesten, behandelen en terug plaatsen; vervangen van één strijkbalk en aanlassen rotte balkkoppen.

  KOSTEN CA. € 13.000,- 

   

  Klokkenstoel toren Workum. De 17de-eeuwse klokkenstoel is indertijd in elkaar gespijkerd. In de loop van de jaren zijn er ook nog schroeven en bouten bij gekomen. Al deze ijzeren bevestigingsmiddelen roesten heel erg. Zo erg zelfs dat de roest de houten balken op diverse plekken laat scheuren. Alle ijzeren spijkers, schroeven en bouten moeten worden uitgeboord. Scheuren in de balken zullen worden dichtgelijmd. Waar dit niet meer kan zullen de betreffende balken worden aangelast met nieuw hout.
  Bij scheepstimmerwerf De Hoop in Workum zullen ca. 200 nieuwe spijkers (nagels) met de hand worden gesmeed. Ze krijgen een speciale bewerking zodat ze veel minder snel gaan roesten: om de spijkers te verduurzamen worden ze tijdens het smeden in olie gedoopt. Ook worden zo’n 50 eiken toognagels in de verbindingen van de houtconstructies vervangen.

  KOSTEN CA. € 128.000 

  VERMILION  ENERGY  NETHERLANDS
  Give Back Afbeeldingsresultaat voor prins bernhard cultuurfonds

  FINANCIERING - update 24 juni 2018

  Intussen heeft de stichting een eenmalige schenking toegezegd gekregen van VERMILION ENERGY NETHERLANDS B.V. te HARLINGEN. Deze schenking uit het Vermilion Give Back - Omgevingsfonds is expliciet bedoeld voor de restauratie van de klokkenstoel. Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds draagt bij in de kosten van het herstel. Het bestuur is Vermilion en het Prins Bernhard Cultuurfonds zeer erkentelijk voor de financiële steun.
  Met deze bijdragen is de financiering van deze restauratie vrijwel rond!

  Kerktoren Warns: herstel kerktoren en klok en vervangen luidmotor. Met name de spits moet worden aangepakt. De goot is op meerdere plaatsen verrot en moet hersteld worden en worden voorzien van nieuw zink. De leien op het dak zullen worden vervangen. Voordat deze worden aangebracht zal het dakhout worden hersteld. Zeven hoekstijlen van de spits moeten deels worden vervangen door het aanlassen met nieuw hout. Ook moeten meerdere balken en hoekstijlen worden voorzien van stukken nieuw hout. Van de galmborden moeten er 7 worden vervangen.
  Op de spits zullen nieuwe klimhaken worden aangebracht. Het kruis zal worden afgenomen, ontroest en behandeld en torenhaan en bol krijgen een nieuw laagje bladgoud. Helaas blijkt de luidklok (horizontaal) te zijn gescheurd. De klok moet uit de toren gehesen worden om vervolgens naar een klokkengieterij te worden vervoerd. Na herstel zal de klok weer in de toren gehesen moeten worden. Ook is de luidmotor kapot. Deze zal worden vervangen door een nieuwe motor.
  Tenslotte zal de trap in de toren moeten worden hersteld en verstevigd. En omdat de toren in de steigers zal worden gezet, zal er meteen ook enig metselwerk en voegwerkherstel worden uitgevoerd.

  KOSTEN ca. € 97.000

  Mede dankzij subsidies en bijdragen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provinsje Fryslân en verschillende fondsen kunnen wij deze noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren.
  Zodra een werk gestart is houden wij u in woord en beeld op de hoogte. 

  Meer lezen? Onder de kopjes Monumenten en Nieuws op onze site kunt u aanvullende informatie vinden over de monumenten die voor 2018 op de rol staan.

  Bericht geplaatst op 3 april 2018. Met dank aan Harm Haitsma – bouwkundig medewerker van de stichting - voor de technische informatie. Updates: 24 april 2018 en 24 juni 2018.

  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl