Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Koudum - Kerktoren
 • Jousterp - Windmotor
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Werkbezoek Gedeputeerde
 • Jousterp - Windmotor
 • Molkwerum - Kerktoren
 • Pingjum - Klokkenstoel toren
 • Pingjum - Torenhaan
 • Ontvangst vrijwilligers 2014
 • Nijland - Torenuurwerk
 • Indijk - Begraafplaats
 • Witmarsum - Korenmolen
 • IJlst - Hervormde kerk
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Gaast - Dakruiter
 • Workum - Overdracht Vuurtoren
 • Ypecolsga - Klokkenstoel
 • Bolsward - Broerekerk
 • Burgwerd - Toren
 • Workum - Toren Gertrudis
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Vuurtoren - Goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Broerekerk Bolsward - Herstel glaze
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward - Archeologie op het Broer
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Roos windmotor Hartwerd bij Mannen
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • Torenhaan IJlst kan weer draaien
 • Likje verf voor windmotor Jousterp
 • Warns - Tufstenen toren in de steig
 • Hartwerd - Roos windmotor weer tipt
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerende
 • Workum - Restauratie klokkenstoel a
 • Warns - Toren hervormde kerk gerest
 • Warns - Kerkklokken gerestaureerd
 • Nijland - Kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerend
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Project Derde luidklok toren Gertru
 • Oerbôle werom yn Wytmarsum / Oerbr
 • Broerekerk Bolsward - herstel voegw
 • 8 december 19.00 uur - Wereldlichtj
 • Laat de IJlster klok weer luiden! B
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward - Broerekerk. Bevrijdingsc
 • IJlst - Hoogwerker bij de Mauritius
 • Klokken Mauritius IJlst luiden weer
 • De Mauritius in de pers
 • Klokkenstoel Skarl: restauratie gep
 • Kerktorens Iens en Easterwierrum ov
 • Op de rol voor 2018


  Nu de lente toch echt lijkt te zijn aangebroken kunnen we als Monumentenstichting Súdwest-Fryslân weer aan de slag met onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan onze monumenten. Voor 2018 staan in elk geval op de rol de windmotor van Hartwerd, de kerktoren van Nijland, de klokkenstoel in de toren van Workum en de kerktoren, klokkenstoel en luidmotor van Warns. Hieronder kunt u lezen wat de werkzaamheden zo al inhouden.

   

  Amerikaanse windmotor Hartwerd: vervangen van de beide bladen van de vaan en van meerdere rotorbladen, met bijbehorend schilderwerk. De bladen van de vaan en de desbetreffende rotorbladen zijn her en der doorgeroest, met name waar ze vast zitten aan de draagconstructie. [foto: Jeltsje Bouwstra; aug. 2015]

  KOSTEN CA. € 20.000,-

   

  Kerktoren Nijland: vervangen van toognagels die door houtworm zijn aangetast in de houtconstructies in de toren en de klokkenstoel; roestende ankers uithalen, ontroesten, behandelen en terug plaatsen; vervangen van één strijkbalk en aanlassen rotte balkkoppen.

  KOSTEN CA. € 13.000,- 

   

  Klokkenstoel toren Workum. De 17de-eeuwse klokkenstoel is indertijd in elkaar gespijkerd. In de loop van de jaren zijn er ook nog schroeven en bouten bij gekomen. Al deze ijzeren bevestigingsmiddelen roesten heel erg. Zo erg zelfs dat de roest de houten balken op diverse plekken laat scheuren. Alle ijzeren spijkers, schroeven en bouten moeten worden uitgeboord. Scheuren in de balken zullen worden dichtgelijmd. Waar dit niet meer kan zullen de betreffende balken worden aangelast met nieuw hout.
  Bij scheepstimmerwerf De Hoop in Workum zullen ca. 200 nieuwe spijkers (nagels) met de hand worden gesmeed. Ze krijgen een speciale bewerking zodat ze veel minder snel gaan roesten: om de spijkers te verduurzamen worden ze tijdens het smeden in olie gedoopt. Ook worden zo’n 50 eiken toognagels in de verbindingen van de houtconstructies vervangen.

  KOSTEN CA. € 128.000 

  VERMILION  ENERGY  NETHERLANDS
  Give Back Afbeeldingsresultaat voor prins bernhard cultuurfonds

  FINANCIERING - update 24 juni 2018

  Intussen heeft de stichting een eenmalige schenking toegezegd gekregen van VERMILION ENERGY NETHERLANDS B.V. te HARLINGEN. Deze schenking uit het Vermilion Give Back - Omgevingsfonds is expliciet bedoeld voor de restauratie van de klokkenstoel. Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds draagt bij in de kosten van het herstel. Het bestuur is Vermilion en het Prins Bernhard Cultuurfonds zeer erkentelijk voor de financiële steun.
  Met deze bijdragen is de financiering van deze restauratie vrijwel rond!

  Kerktoren Warns: herstel kerktoren en klok en vervangen luidmotor. Met name de spits moet worden aangepakt. De goot is op meerdere plaatsen verrot en moet hersteld worden en worden voorzien van nieuw zink. De leien op het dak zullen worden vervangen. Voordat deze worden aangebracht zal het dakhout worden hersteld. Zeven hoekstijlen van de spits moeten deels worden vervangen door het aanlassen met nieuw hout. Ook moeten meerdere balken en hoekstijlen worden voorzien van stukken nieuw hout. Van de galmborden moeten er 7 worden vervangen.
  Op de spits zullen nieuwe klimhaken worden aangebracht. Het kruis zal worden afgenomen, ontroest en behandeld en torenhaan en bol krijgen een nieuw laagje bladgoud. Helaas blijkt de luidklok (horizontaal) te zijn gescheurd. De klok moet uit de toren gehesen worden om vervolgens naar een klokkengieterij te worden vervoerd. Na herstel zal de klok weer in de toren gehesen moeten worden. Ook is de luidmotor kapot. Deze zal worden vervangen door een nieuwe motor.
  Tenslotte zal de trap in de toren moeten worden hersteld en verstevigd. En omdat de toren in de steigers zal worden gezet, zal er meteen ook enig metselwerk en voegwerkherstel worden uitgevoerd.

  KOSTEN ca. € 97.000

  Mede dankzij subsidies en bijdragen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provinsje Fryslân en verschillende fondsen kunnen wij deze noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren.
  Zodra een werk gestart is houden wij u in woord en beeld op de hoogte. 

  Meer lezen? Onder de kopjes Monumenten en Nieuws op onze site kunt u aanvullende informatie vinden over de monumenten die voor 2018 op de rol staan.

  Bericht geplaatst op 3 april 2018. Met dank aan Harm Haitsma – bouwkundig medewerker van de stichting - voor de technische informatie. Updates: 24 april 2018 en 24 juni 2018.

  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl