Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Koudum - Kerktoren
 • Jousterp - Windmotor
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Werkbezoek Gedeputeerde
 • Jousterp - Windmotor
 • Molkwerum - Kerktoren
 • Pingjum - Klokkenstoel toren
 • Pingjum - Torenhaan
 • Ontvangst vrijwilligers 2014
 • Nijland - Torenuurwerk
 • Indijk - Begraafplaats
 • Witmarsum - Korenmolen
 • IJlst - Hervormde kerk
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Gaast - Dakruiter
 • Workum - Overdracht Vuurtoren
 • Ypecolsga - Klokkenstoel
 • Bolsward - Broerekerk
 • Burgwerd - Toren
 • Workum - Toren Gertrudis
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Vuurtoren - Goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Broerekerk Bolsward - Herstel glaze
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward - Archeologie op het Broer
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Roos windmotor Hartwerd bij Mannen
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • Torenhaan IJlst kan weer draaien
 • Likje verf voor windmotor Jousterp
 • Warns - Tufstenen toren in de steig
 • Hartwerd - Roos windmotor weer tipt
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerende
 • Workum - Restauratie klokkenstoel a
 • Warns - Toren hervormde kerk gerest
 • Warns - Kerkklokken gerestaureerd
 • Nijland - Kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerend
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Project Derde luidklok toren Gertru
 • Oerbôle werom yn Wytmarsum / Oerbr
 • Broerekerk Bolsward - herstel voegw
 • 8 december 19.00 uur - Wereldlichtj
 • Laat de IJlster klok weer luiden! B
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward - Broerekerk. Bevrijdingsc
 • IJlst - Hoogwerker bij de Mauritius
 • Klokken Mauritius IJlst luiden weer
 • De Mauritius in de pers
 • Klokkenstoel Skarl: restauratie gep
 • Kerktorens Iens en Easterwierrum ov
 • Gaast - Dakruiter


  Deze week zijn we gestart met de restauratie van de dakruiter van de hervormde kerk te Gaast. Veel houtwerk verkeert in slechte staat en moet geheel of gedeeltelijk worden vervangen. De loden bekleding van de ingesnoerde spits is - na verschillende opknapbeurten - nu echt aan zijn eind en moet worden vernieuwd en de weerhaan is aan een nieuw laagje verguldsel toe. Verder wordt het torenuurwerk goed nagekeken.
  Voorafgaand aan de restauratie is een bouwhistorisch onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat de dakruiter 18de-eeuws is. 

  Geïnteresseerd in het bouwhistorisch onderzoek? Klik op onderstaande icoon:

  Gaast dakruiter.pdf Gaast dakruiter.pdf

  Bericht geplaatst: 25 september 2014

  Restauratie voltooid. Op maandag 24 november zette Hinrik Brouwer uit Blauwhûs bij wijze van afronding van de restauratie de vergulde weerhaan weer op zijn vertrouwde plekje met schitterend uitzicht over het IJsselmeer. 

  De restauratie is financieel mogelijk gemaakt door subsidies verkregen van de Provinsje Fryslân, het Waddenfonds, de Stichting Juckema-Siderius Fonds, de Meindersma-Sybenga Stichting, de Van Heloma Stichting en de P.W. Janssen Friesche Stichting. Het bestuur van de Stichting is de subsidieverstrekkers hiervoor zeer erkentelijk. 

  Bericht geplaatst: 26 november 2014

  Afgelopen maandag - 15 december - heeft onze voorzitter een mooi ingelijste foto uitgereikt aan vrijwilliger de heer G. Twijnstra. Deze is 22 (!) jaar lang de vaste uurwerkopwinder geweest. Het uurwerk moest elke dag opgewonden worden. Slechts één keer heeft de heer Twijnstra verstek moeten laten gaan. Het bestuur bedankt hem van harte voor zijn jarenlange trouwe inzet.
  Het uurwerk is onlangs gerestaureerd en voorzien van automatische opwindapparatuur, waarmee de taak van dagelijkse opwinder is komen te vervallen. 

  De foto's die bij dit bericht horen zijn gemaakt toen de heer Twijnstra, eind augustus van dit jaar, voor het laatst het uurwerk heeft opgewonden.

  Bericht geplaatst: 17 december 2014

   

     << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl