Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • 2015 Workum - Toren Gertrudis verl
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Bolsward Broerekerk - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud ker
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • 2017 Molenaarsambacht Werelderfgoe
 • 2018 Natte tijden - droge voeten.
 • 2018 Op de rol voor 2018
 • 2018 Bolsward: Archeologie op het
 • 2018 Zaterdag 21 april - Friese Mo
 • 2018 Zaterdag 12 mei - Nationale M
 • 2018 - 12 Mei Nationale Molendag op
 • 2019 18 mei - Kletterdei in de Fri
 • 2018 De Vleermuis van Bolsward spu
 • 2018 Vrijwilligersexcursie 7 juli
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Wiekenrad
 • 2018 Werkbezoek wethouder Stella v
 • 2018 Toren Workum - Start restaura
 • 2018 IJlst - torenhaan Mauritius k
 • 2018 Jousterp Windmotor: Likje ver
 • 2018 Warns: Tufstenen toren Johann
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Windrad e
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Workum Toren Gertrudis: Resta
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Nijland Kerktoren: Reparaties
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Concert
 • 2019 Reisgids Watersteden en Broer
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Jaarlijkse excursie vrijwilli
 • 2019 Workum Toren Gertrudiskerk: P
 • 2019 Witmarsum - De Onderneming: O
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Herstel
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Wereldli
 • 2020 - IJlst Toren Mauritius: Laat
 • 2020 Beleidsplan 2020-2024
 • 2020 - Bolsward Broerekerk: Bevrijd
 • 2020 IJlst: Hoogwerker bij de Mauri
 • 2020 - IJlst: Klokken Mauritius lui
 • 2020 - IJlst: De Mauritius in de pe
 • 2020 - Skarl Klokkenstoel: Restaura
 • 2020 Iens en Easterwierrum: Kerktor
 • 2020 - Workum: Klokken Toren Gertru
 • 2020 - Workum Toren Gertrudis: Proj
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdi
 • 2020 Skarl Start restauratie klokk
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Geart
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Klok
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Na 33
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Omrop
 • 2020 Gauw Kerktoren - Dakgoot tege
 • 2020 Bolsward - Buitgemaakte Balke
 • 2020 Hindeloopen - Excursie Vrijw
 • 2020 Ypecolsga - Klokkenstoel onde
 • 2020 Skarl - Restauratie klokkenst
 • 2020 Workum - Klok Geartrui uit ha
 • 2020 Witmarsum - Beschuit met Roze
 • 2020 Klokkenstoel Skarl - Geduldig
 • 2020 Workum moet nog even op Geart
 • 2020 Reid de Jong - bewoner van It
 • 2021 Kleurrijk glas-in-loodraam vo
 • 2021 Informatiepanelen Broerekerk
 • 2021 Bijzonder gezelschap voor de
 • 2021 Nationale Molendag op 8 en 9
 • 2021 Twee nieuwe ladders voor tore
 • 2021 IJlst - Drylster Kypmantsje e
 • 2021 Ypecolsga - Afronding restaur
 • 2021 Skarl - Afronding restauratie
 • 2021 Workum - Kunst- en vliegwerk
 • 2021 Smallebrugge - Verfbeurt voor
 • 2021 Bolsward – Kleurrijk koorra
 • 2021 Workum - Klok Geartrui veilig
 • 2021 Aanbieding Jubileummagazine 2
 • 2021 CdK Arno Brok laat klok Geart
 • 2021 Tussendoortjes Broerekerk Bol
 • 2021 Zonovergoten vrijwilligersexc
 • 2021 Afscheid van twee bestuursled
 • 2021 Witmarsum - Onderhoudsbeurt k
 • 2021 Roel Sluiter nieuwe voorzitte
 • 2022 Parrega - Klok uit toren getak
 • 2022 Toren Parrega - Kapotte pannen
 • 2022 Vrijwilliger Gosse de Jong ge
 • 2022 Hindeloopen – Werkzaamheden
 • 2022 Broerekerk Bolsward - Project
 • 2022 Klok toren Parrega tijdelijk
 • 2022 Ferwoude - Onderhoudsbeurt vo
 • 2022 Pingjum - Toren Victoriustsjer
 • 2022 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2022 Bolsward - Evensong in de Bro
 • 2022 Werkbezoek wethouder Cultuur
 • 2022 Koudum - Schilderwerk Toren -
 • 2022 Toren Parrega - Nieuwe kroon
 • 2022 Witmarsum - Klein onderhoud m
 • 2022 Toren Parrega - Restauratie e
 • 2022 Iens - Restauratie toren
 • 2022 Toren Parrega – Klok Johann
 • 2022 Toren Parrega – Klokken wee
 • 2022 Vrijwilligersexcursie Harlinge
 • 2023 Iens - Restauratie toren afger
 • 2023 IJlster Salvatorklok wordt ger

 • 2023 Nieuw logo voor Prins Bernhar
 • 2021 Afscheid van twee bestuursleden van het eerste uur


  Vorige maand heeft het bestuur van onze monumentenstichting afscheid genomen van twee bestuursleden van het eerste uur: van voorzitter Hans Boekhoven en van vicevoorzitter mw. Willemina Vroegindeweij.

  Lovende woorden, bloemen en een erevoorzitterschap
  Bijna 11 jaar heeft Hans Boekhoven, oud-burgemeester van Workum, met veel enthousiasme
  de voorzittershamer gehanteerd. Op 29 september 2021 zat hij zijn laatste vergadering voor
  en droeg hij na afloop het voorzitterschap over aan zijn opvolger, de heer Roel Sluiter, oud-burgemeester van Harlingen.
  Natuurlijk ging deze laatste vergadering niet zonder meer voorbij: scheidend voorzitter Hans Boekhoven bedankte alle bestuursleden voor hun inzet in de afgelopen jaren – in het bijzonder eveneens aftredend vicevoorzitter mw. Vroegindeweij. Boekhoven werd op zijn beurt toegesproken door secretaris Rein Boersma die hem namens het gehele bestuur van harte bedankte voor zijn altijd betrokken en optimistische inzet voor de stichting. Als dank kreeg hij een ingelijste fotocollage van onze monumenten en een feestelijk boeket bloemen. Mw. Vroegindeweij viel hetzelfde ten deel.
  Na alle bedankjes en 'uitpakkerij' droeg Hans Boekhoven met een toespraakje het voorzitterschap officieel over aan de nieuwe voorzitter Roel Sluiter. Deze sprak op zijn beurt de aftredend voorzitter toe en overhandigde hem een oorkonde als bewijs van een welverdiend Erevoorzitterschap  van de stichting wegens bijzondere en langdurige verdienste.

  De Onderneming
  Afscheid en bestuursoverdracht vonden plaats in Koren- en Pelmolen De Onderneming in Witmarsum, dat wil zeggen in de aanbouw waar het bestuur altijd vergadert.
  De Onderneming is één van de 25 monumenten die onze stichting rijk is.
  En wat is er mooier dan te kunnen vergaderen in een ‘eigen’ monument.
  Natuurlijk waren er drankjes en hapjes die speciaal voor deze gelegenheid waren verzorgd door Christa Bruggenkamp. Christa is sinds een aantal jaren molenaar op De Onderneming. In haar bakkerij bakt zij onder de merknaam Mevrouw De Molenaar ambachtelijk brood, banket en andere heerlijkheden.

  Betrokken en inspirerende voorzitter
  Sinds de oprichting van de stichting is aan alle monumenten vanzelfsprekend het noodzakelijke reguliere onderhoud verricht of zijn er restauraties uitgevoerd. Als zeer betrokken voorzitter had Hans Boekhoven daarover geregeld overleg met onze technisch medewerker Harm Haitsma. Verder sprak hij op gezette tijden met de Wethouder Cultuur van de Gemeente Súdwest-Fryslân en had hij geregeld contact met de subsidiegevers.
  Ter gelegenheid van het jubileum van de stichting is mede dankzij de inspanningen van Boekhoven onlangs een inspirerend magazine verschenen: 25 PARELS in Súdwest-Fryslân. Stichting Behoud Monumenten in Súdwest-Fryslân 10 jaar!
  Het magazine geeft een kleurrijk beeld van wat er het afgelopen decennium door de stichting is bereikt. Benieuwd naar de inhoud? Klik dan op de link: 25 PARELS.pdf

  Terugblik op een heel bijzonder project
  Tot slot staan we even stil bij een bijzonder project waar Hans Boekhoven zich de afgelopen jaren vol verve voor heeft ingezet: het gieten van een derde klok voor de Dikke Toer van Workum. Na jaren van voorbereiding, overleg, fondsenwerving én optimistisch volhouden is die derde klok er gekomen! Op 15 september jl. is klok Geartrui, zij het met een jaar coronavertraging, vanuit Duitsland in Workum aangekomen. In de dagen erna is zij op haar plek in de eeuwenoude klokkenstoel gehangen: naast haar zussen Treurer (1699) en Trooster (1616). En op 23 september is ze feestelijk ingeluid door commissaris van de Koning Arno Brok. Sindsdien laat Geartrui zich geregeld in Workum en omgeving horen. Een welverdiende kroon op het inspirerende voorzitterschap van Hans Boekhoven.

  Hans, je was een inspirende en zeer betrokken voorzitter.
  Dankjewel! Mede namens het bestuur: Ypie Attema

  Bijdrage geplaatst op 27 november 2021  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl