Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • Workum - Toren Gertrudis verlicht
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward: Archeologie op het Broere
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Va
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • IJlst - torenhaan Mauritius kan wee
 • Jousterp Windmotor: Likje verf voor
 • Warns: Tufstenen toren Johannes de
 • Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerende
 • Workum Toren Gertrudis: Restauratie
 • Warns: Toren Johannes de Doperkerk
 • Warns Toren Johannes de Doperkerk:
 • Nijland Kerktoren: Reparaties en Sc
 • Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerend g
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Workum Toren Gertrudiskerk: Project
 • Witmarsum - De Onderneming: Oerbôl
 • Bolsward Broerekerk: Herstel voegwe
 • Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjes
 • IJlst Toren Mauritius: Laat de IJls
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiust
 • IJlst: Klokken Mauritius luiden wee
 • IJlst: De Mauritius in de pers
 • Skarl Klokkenstoel: Restauratie gep
 • Iens en Easterwierrum: Kerktorens o
 • Workum: Klokken Toren Gertrudis lui
 • Workum Toren Gertrudis: Project Der
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • Skarl: Start restauratie klokkensto
 • Workum Toren Gertrudis: Geartrui is
 • Workum Toren Gertrudis: Klok Geartr
 • Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar
 • Workum Toren Gertrudis: Omrop Frysl
 • Gauw Kerktoren: Dakgoot tegen water
 • Bolsward: Buitgemaakte Balken in Br
 • Hindeloopen: Excursie Vrijwilligers
 • Ypecolsga - Klokkenstoel onder het
 • Skarl - Restauratie klokkenstoel
 • Workum - Klok Geartrui uit haar mal
 • Witmarsum - Beschuit met Roze muisj
 • Klokkenstoel Skarl - Geduldig wacht
 • Workum moet nog even op Geartrui wa
 • Reid de Jong - bewoner van It Toarn
 • Kleurrijk glas-in-loodraam voor de
 • Informatiepanelen Broerekerk
 • Bijzonder gezelschap voor de torenh
 • Nationale Molendag op 8 en 9 mei: d
 • Twee nieuwe ladders voor toren Ping
 • Drylster Kypmantsje en Salvatorklok
 • Ypecolsga - Afronding restauratie k
 • Skarl - Afronding restauratie klokk
 • Kunst- en vliegwerk bij schilderwer
 • Smallebrugge - Verfbeurt voor klokk
 • Bolsward – Kleurrijk koorraam Bro
 • Klok Geartrui veilig in Workum aang
 • Aanbieding Jubileummagazine 25 Pare
 • CdK Arno Brok laat klok Geartrui vo
 • Tussendoortjes Broerekerk Bolsward:
 • Zonovergoten vrijwilligersexcursie
 • Afscheid van twee bestuursleden van
 • Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilie
 • Roel Sluiter nieuwe voorzitter van
 • Parrega - Klok uit toren getakeld v

 • Toren Parrega - Kapotte pannen en v

 • Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd
 • Hindeloopen – Werkzaamheden aan e
 • Broerekerk Bolsward - Project Gaia
 • Johannesklok Parrega tijdelijk zond
 • Dakruiter kerk Ferwoude weer strak
 • Toren Victoriustsjerke Pingjum in r
 • Van Oergraan tot Mennobrood


 • Evensong in de Broerekerk op zondag
 • Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwe
 • Schilderwerk Toren Koudum - najaar
 • 2022 Nieuwe kroon voor middeleeuw
 • Klein onderhoud molen De Ondernemin
 • 2022 Parrega - restauratie en uitb
 • Afscheid van twee bestuursleden van het eerste uur


  Vorige maand heeft het bestuur van onze monumentenstichting afscheid genomen van twee bestuursleden van het eerste uur: van voorzitter Hans Boekhoven en van vicevoorzitter mw. Willemina Vroegindeweij.

  Lovende woorden, bloemen en een erevoorzitterschap
  Bijna 11 jaar heeft Hans Boekhoven, oud-burgemeester van Workum, met veel enthousiasme
  de voorzittershamer gehanteerd. Op 29 september 2021 zat hij zijn laatste vergadering voor
  en droeg hij na afloop het voorzitterschap over aan zijn opvolger, de heer Roel Sluiter, oud-burgemeester van Harlingen.
  Natuurlijk ging deze laatste vergadering niet zonder meer voorbij: scheidend voorzitter Hans Boekhoven bedankte alle bestuursleden voor hun inzet in de afgelopen jaren – in het bijzonder eveneens aftredend vicevoorzitter mw. Vroegindeweij. Boekhoven werd op zijn beurt toegesproken door secretaris Rein Boersma die hem namens het gehele bestuur van harte bedankte voor zijn altijd betrokken en optimistische inzet voor de stichting. Als dank kreeg hij een ingelijste fotocollage van onze monumenten en een feestelijk boeket bloemen. Mw. Vroegindeweij viel hetzelfde ten deel.
  Na alle bedankjes en 'uitpakkerij' droeg Hans Boekhoven met een toespraakje het voorzitterschap officieel over aan de nieuwe voorzitter Roel Sluiter. Deze sprak op zijn beurt de aftredend voorzitter toe en overhandigde hem een oorkonde als bewijs van een welverdiend Erevoorzitterschap  van de stichting wegens bijzondere en langdurige verdienste.

  De Onderneming
  Afscheid en bestuursoverdracht vonden plaats in Koren- en Pelmolen De Onderneming in Witmarsum, dat wil zeggen in de aanbouw waar het bestuur altijd vergadert.
  De Onderneming is één van de 25 monumenten die onze stichting rijk is.
  En wat is er mooier dan te kunnen vergaderen in een ‘eigen’ monument.
  Natuurlijk waren er drankjes en hapjes die speciaal voor deze gelegenheid waren verzorgd door Christa Bruggenkamp. Christa is sinds een aantal jaren molenaar op De Onderneming. In haar bakkerij bakt zij onder de merknaam Mevrouw De Molenaar ambachtelijk brood, banket en andere heerlijkheden.

  Betrokken en inspirerende voorzitter
  Sinds de oprichting van de stichting is aan alle monumenten vanzelfsprekend het noodzakelijke reguliere onderhoud verricht of zijn er restauraties uitgevoerd. Als zeer betrokken voorzitter had Hans Boekhoven daarover geregeld overleg met onze technisch medewerker Harm Haitsma. Verder sprak hij op gezette tijden met de Wethouder Cultuur van de Gemeente Súdwest-Fryslân en had hij geregeld contact met de subsidiegevers.
  Ter gelegenheid van het jubileum van de stichting is mede dankzij de inspanningen van Boekhoven onlangs een inspirerend magazine verschenen: 25 PARELS in Súdwest-Fryslân. Stichting Behoud Monumenten in Súdwest-Fryslân 10 jaar!
  Het magazine geeft een kleurrijk beeld van wat er het afgelopen decennium door de stichting is bereikt. Benieuwd naar de inhoud? Klik dan op de link: 25 PARELS.pdf

  Terugblik op een heel bijzonder project
  Tot slot staan we even stil bij een bijzonder project waar Hans Boekhoven zich de afgelopen jaren vol verve voor heeft ingezet: het gieten van een derde klok voor de Dikke Toer van Workum. Na jaren van voorbereiding, overleg, fondsenwerving én optimistisch volhouden is die derde klok er gekomen! Op 15 september jl. is klok Geartrui, zij het met een jaar coronavertraging, vanuit Duitsland in Workum aangekomen. In de dagen erna is zij op haar plek in de eeuwenoude klokkenstoel gehangen: naast haar zussen Treurer (1699) en Trooster (1616). En op 23 september is ze feestelijk ingeluid door commissaris van de Koning Arno Brok. Sindsdien laat Geartrui zich geregeld in Workum en omgeving horen. Een welverdiende kroon op het inspirerende voorzitterschap van Hans Boekhoven.

  Hans, je was een inspirende en zeer betrokken voorzitter.
  Dankjewel! Mede namens het bestuur: Ypie Attema

  Bijdrage geplaatst op 27 november 2021  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl