Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Koudum - Kerktoren
 • Jousterp - Windmotor
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Werkbezoek Gedeputeerde
 • Jousterp - Windmotor
 • Molkwerum - Kerktoren
 • Pingjum - Klokkenstoel toren
 • Pingjum - Torenhaan
 • Ontvangst vrijwilligers 2014
 • Nijland - Torenuurwerk
 • Indijk - Begraafplaats
 • Witmarsum - Korenmolen
 • IJlst - Hervormde kerk
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Gaast - Dakruiter
 • Workum - Overdracht Vuurtoren
 • Ypecolsga - Klokkenstoel
 • Bolsward - Broerekerk
 • Burgwerd - Toren
 • Workum - Toren Gertrudis
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Vuurtoren - Goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Broerekerk Bolsward - Herstel glaze
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward - Archeologie op het Broer
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Roos windmotor Hartwerd bij Mannen
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • Torenhaan IJlst kan weer draaien
 • Likje verf voor windmotor Jousterp
 • Warns - Tufstenen toren in de steig
 • Hartwerd - Roos windmotor weer tipt
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerende
 • Workum - Restauratie klokkenstoel a
 • Warns - Toren hervormde kerk gerest
 • Warns - Kerkklokken gerestaureerd
 • Nijland - Kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerend
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Project Derde luidklok toren Gertru
 • Oerbôle werom yn Wytmarsum / Oerbr
 • Broerekerk Bolsward - herstel voegw
 • 8 december 19.00 uur - Wereldlichtj
 • Laat de IJlster klok weer luiden! B
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward - Broerekerk. Bevrijdingsc
 • IJlst - Hoogwerker bij de Mauritius
 • Klokken Mauritius IJlst luiden weer
 • De Mauritius in de pers
 • Klokkenstoel Scharl: restauratie ge
 • Kerktorens Iens en Easterwierrum ov
 • Klokken Gertrudis luiden weer!
 • Project Derde luidklok toren Gertru
 • Broerekerk Bolsward - Bevrijdingsco


 • Start restauratie klokkenstoel Skar


 • Geartrui is myn namme/Geertrui is m
 • Ús Geartrui is getten / Onze Geert
 • Na 330 jaar wachten.... LC 9 septem
 • Omrop Fryslân - Warkum krijt neie
 • Project Derde luidklok toren Gertrudiskerk Workum


  Afbeeldingsresultaat voor afbeelding de groote toren te workum 1724

  Half december 2018 is de restauratie van de eikenhouten klokkenstoel in de toren van de Gertrudiskerk afgerond. De beide klokken, uit 1616 en 1699, zijn voor restauratie bij Klokken- en Kunstgieterij Simon Laudy/Finsterwolde. O.a. voor herstel van een scheur en voor aanpassing van het ophang- en luidsysteem. De (naoorlogse) krukassen met slaande klepel worden vervangen door rechte houten luidassen met vliegende klepel. Een constructie die minder belastend is voor klokken, stoel en toren.

  Twee of drie klokken?
  Wat direct opvalt aan de klokkenstoel is dat er plaats is voor drie klokken. Maar de ruimte voor de kleinste klok is al sinds jaar en dag leeg. Of er ooit een derde klok heeft gehangen of waarom een eventuele derde klok er niet is gekomen, weten we niet. Wat we wel weten is dat de constructie van de stoel na restauratie sterk genoeg is om het gewicht van drie klokken te dragen.

  Op de foto's hieronder de lege plek.

  Project Derde luidklok toren Gertrudis
  Nu de klokkenstoel terdege is gerestaureerd en ‘tegen een stootje kan’, vraagt zij als het ware om de derde klok. Het project ‘derde luidklok’ is een initiatief van middenstand en inwoners van Workum. Initiator en drijvende kracht is Henk de Haas, inwoner van Workum en o.a. bestuurslid van Stichting Scheepstimmerwerf ‘De Hoop Workum’.

  Als eigenaar van toren en klokken steunen wij dit initiatief graag door subsidies aan te vragen, maar ook door uit eigen middelen €5000 toe te zeggen.

  De financiële stand van zaken per 24 oktober 2019
  Het project ‘Derde luidklok toren Gertrudis’ is begroot op: € 55.194,00
  Wij hebben intussen toezeggingen ontvangen van: Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, Iepen Mienskipsfûns Fryslân, Dr. Hendrik Mueller’s Vaderlandsch Fonds, Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland, Stichting Juckema-Siderius Fonds en M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.

  Voor nu staat de teller op €43.500. Dat betekent dat wij nog een bedrag van €11.694,00 moeten zien binnen te halen. En wel voor het einde van dit jaar. Hopelijk gaat ons dat lukken.

  Wilt u dit project ook steunen dan kunt u een bedrag overmaken op:
  IBAN NL23RABO 0325 569 568  Elke bijdrage is welkom!

  In onze rubriek Nieuws kunt u meer lezen over de restauratie van de klokkenstoel en over de beide klokken.

  Bijdrage geplaatst op 24 oktober 2019

  Op de foto hieronder de overhandiging van de cheque van de Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland aan vertegenwoordigers van de monumentenstichting. V.l.n.r.: de heren
  Rein Boersma (secretaris), Pieter Haanstra (Rabo) en Hans Boekhoven (voorzitter).

  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl