Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Koudum - Kerktoren
 • Jousterp - Windmotor
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Werkbezoek Gedeputeerde
 • Jousterp - Windmotor
 • Molkwerum - Kerktoren
 • Pingjum - Klokkenstoel toren
 • Pingjum - Torenhaan
 • Ontvangst vrijwilligers 2014
 • Nijland - Torenuurwerk
 • Indijk - Begraafplaats
 • Witmarsum - Korenmolen
 • IJlst - Hervormde kerk
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Gaast - Dakruiter
 • Workum - Overdracht Vuurtoren
 • Ypecolsga - Klokkenstoel
 • Bolsward - Broerekerk
 • Burgwerd - Toren
 • Workum - Toren Gertrudis
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Vuurtoren - Goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Broerekerk Bolsward - Herstel glaze
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward - Archeologie op het Broer
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Roos windmotor Hartwerd bij Mannen
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • Torenhaan IJlst kan weer draaien
 • Likje verf voor windmotor Jousterp
 • Warns - Tufstenen toren in de steig
 • Hartwerd - Roos windmotor weer tipt
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerende
 • Workum - Restauratie klokkenstoel a
 • Warns - Toren hervormde kerk gerest
 • Warns - Kerkklokken gerestaureerd
 • Nijland - Kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerend
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Project Derde luidklok toren Gertru
 • Oerbôle werom yn Wytmarsum / Oerbr
 • Broerekerk Bolsward - herstel voegw
 • 8 december 19.00 uur - Wereldlichtj
 • Laat de IJlster klok weer luiden! B
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward - Broerekerk. Bevrijdingsc
 • IJlst - Hoogwerker bij de Mauritius
 • Klokken Mauritius IJlst luiden weer
 • De Mauritius in de pers
 • Klokkenstoel Skarl: restauratie gep
 • Kerktorens Iens en Easterwierrum ov
 • Toren Workum - Start restauratie klokkenstoel


  Een maand geleden is begonnen met de grote en zeer noodzakelijke onderhouds/restauratieklus aan de klokkenstoel in de grote toren aan de Merk in Workum. 

  Afbeeldingsresultaat voor afbeelding de groote toren te workum 1724Afbeeldingsresultaat voor afbeelding de groote toren te workum 1724

  Als Monumentenstichting Súdwest-Fryslân hebben wij deze bijzondere opdracht gegund aan Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum. En wel om specifieke redenen.

  Naar het oordeel van het bestuur kunnen op grond van de eeuwenlange ervaring van de timmerwerf bij deze bijzondere restauratie de unieke kenmerken van de 450 jaar oude klokkenstoel het beste geborgd worden.
  Er is namelijk grote verwantschap tussen het vakmanschap en het gebruik van materialen in de traditionele scheepsbouw en het materiaalgebruik en de constructietechnieken bij de bouw van de historische klokkenstoelen.

  Materialen zoals eikenhout en het verwerken daarvan alsook het toepassen van de technieken in de traditionele scheepsbouw komen namelijk sterk overeen met de uit te voeren restauratiewerkzaamheden aan de klokkenstoel.
  en voorbeeld is het gebruik van houten toognagels en gesmede spijkers. Hiervoor en voor nog andere specifieke werkzaamheden aan de klokkenstoel - die de authenticiteit ervan zoveel als mogelijk moeten waarborgen – is bij De Hoop ook expertise en ruime ervaring aanwezig.  Grootste probleem bij deze klokkenstoel is het feit dat de zeer oude spijkers zeer roestig zijn. Door deze roestvorming zet het ijzer enorm uit waardoor het hout van de klokkenstoel op heel veel plaatsen scheurt. Al deze spijkers (zo’n 200) zullen worden verwijderd en vervangen door op de werf gesmede spijkers.  Waar nodig worden de scheuren in het hout dichtgelijmd. Op sommige plekken is sprake van houtrot. Daar zullen nieuwe stukken eikenhout worden toegepast.

  De totale investering voor deze opdracht bedraagt € 125.000.

  Financiële bijdragen zijn ontvangen van de provincie Fryslân € 62.000, Vermilion € 1000, het Prins Bernhard Cultuurfonds € 8000, de Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer € 5000, de M.A.O.C. Gravin van Byland Stichting € 2000 en de Stichting Bouwcultuurfonds Friesland € 2000.
  De restfinanciering komt voor rekening van onze stichting.
  Uit veiligheidsoverwegingen heeft het bestuur besloten dat tijdens deze werkzaamheden de klokken in de toren niet worden geluid. Betrokkenen zijn uiteraard geïnformeerd.
  Naar verwachting zullen de werkzaamheden aan het eind van dit jaar afgerond zijn.
  We houden u op de hoogte.

  Meer lezen over de klokkenstoel? Zie onze rubrieken Monumenten en Nieuws.
  Bronvermelding foto's toren bovenaan in deze bijdrage: Tresoar Leeuwarden en Stichting Stadsherstel Workum.

  Bericht geplaatst op 12 oktober 2018  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl