Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • Workum - Toren Gertrudis verlicht
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward: Archeologie op het Broere
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Va
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • IJlst - torenhaan Mauritius kan wee
 • Jousterp Windmotor: Likje verf voor
 • Warns: Tufstenen toren Johannes de
 • Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerende
 • Workum Toren Gertrudis: Restauratie
 • Warns: Toren Johannes de Doperkerk
 • Warns Toren Johannes de Doperkerk:
 • Nijland Kerktoren: Reparaties en Sc
 • Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerend g
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Workum Toren Gertrudiskerk: Project
 • Witmarsum - De Onderneming: Oerbôl
 • Bolsward Broerekerk: Herstel voegwe
 • Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjes
 • IJlst Toren Mauritius: Laat de IJls
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiust
 • IJlst: Klokken Mauritius luiden wee
 • IJlst: De Mauritius in de pers
 • Skarl Klokkenstoel: Restauratie gep
 • Iens en Easterwierrum: Kerktorens o
 • Workum: Klokken Toren Gertrudis lui
 • Workum Toren Gertrudis: Project Der
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • Skarl: Start restauratie klokkensto
 • Workum Toren Gertrudis: Geartrui is
 • Workum Toren Gertrudis: Klok Geartr
 • Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar
 • Workum Toren Gertrudis: Omrop Frysl
 • Gauw Kerktoren: Dakgoot tegen water
 • Bolsward: Buitgemaakte Balken in Br
 • Hindeloopen: Excursie Vrijwilligers
 • Ypecolsga - Klokkenstoel onder het
 • Skarl - Restauratie klokkenstoel
 • Workum - Klok Geartrui uit haar mal
 • Witmarsum - Beschuit met Roze muisj
 • Klokkenstoel Skarl - Geduldig wacht
 • Workum moet nog even op Geartrui wa
 • Reid de Jong - bewoner van It Toarn
 • Kleurrijk glas-in-loodraam voor de
 • Informatiepanelen Broerekerk
 • Bijzonder gezelschap voor de torenh
 • Nationale Molendag op 8 en 9 mei: d
 • Twee nieuwe ladders voor toren Ping
 • Drylster Kypmantsje en Salvatorklok
 • Ypecolsga - Afronding restauratie k
 • Skarl - Afronding restauratie klokk
 • Kunst- en vliegwerk bij schilderwer
 • Smallebrugge - Verfbeurt voor klokk
 • Bolsward – Kleurrijk koorraam Bro
 • Klok Geartrui veilig in Workum aang
 • Aanbieding Jubileummagazine 25 Pare
 • CdK Arno Brok laat klok Geartrui vo
 • Tussendoortjes Broerekerk Bolsward:
 • Zonovergoten vrijwilligersexcursie
 • Afscheid van twee bestuursleden van
 • Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilie
 • Roel Sluiter nieuwe voorzitter van
 • Parrega - Klok uit toren getakeld v

 • Toren Parrega - Kapotte pannen en v

 • Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd
 • Hindeloopen – Werkzaamheden aan e
 • Broerekerk Bolsward - Project Gaia
 • Johannesklok Parrega tijdelijk zond
 • Dakruiter kerk Ferwoude weer strak
 • Toren Victoriustsjerke Pingjum in r
 • Van Oergraan tot Mennobrood


 • Evensong in de Broerekerk op zondag
 • Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwe
 • Schilderwerk Toren Koudum - najaar
 • 2022 Nieuwe kroon voor middeleeuw
 • Klein onderhoud molen De Ondernemin
 • 2022 Parrega - restauratie en uitb
 • CdK Arno Brok laat klok Geartrui voor het eerst officieel klinken


  Op donderdag 23 september 2021 - in het Jaar van het Klinkend Erfgoed - is klok Geartrui feestelijk ingeluid door commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok.
  Na het 'technische' proefluiden een paar dagen eerder, mocht Geartrui zich in Workum en omstreken officieel laten horen - samen met haar twee middeleeuwse 'zuster'klokken
  'Treurer' en Trooster'.

  De ontvangst van de genodigden was in een van de zijbeuken van de monumentale Gertrudiskerk – met koffie/thee en oranjekoek getooid met een luidklokje van chocola op een zacht bedje van slagroom. Dat laatste natuurlijk speciaal ter ere van lytse poppe Geartrui!

  Na een korte toelichting op de ontstaansgeschiedenis van klok Geartrui door voorzitter van de stichting Hans Boekhoven, sprak CdK Arno Brok de aanwezigen toe. Hij benadrukte het belang van onze stichting en prees in het bijzonder Hans Boekhoven als altijd enthousiast, positief én vasthoudend. Een voorzitter die zich gedurende de 10 jaren van zijn voorzitterschap met verve en grote betrokkenheid heeft ingespannen voor de intussen 25 monumenten van de stichting. Inspanningen die zijn bekroond door de komst van Geartrui naar de Friese elfstedenstad Workum.

  Dankzij de niet aflatende inzet van Workumer Henk de Haas en Hans Boekhoven én dankzij de genereuze bijdragen van verschillende instanties, fondsen, stichtingen en particulieren, heeft klok Geartrui na lang wachten het levenslicht mogen zien. Ze is gegoten bij de eeuwenoude klokkengieterij van de firma Hanns Rincker uit het Duitse Sinn – in het land van Nassau – en ze draagt een prachtig randschrift dat door de commissaris in het Fries werd voorgedragen:

  GEARTRUI IS MYN NAMME.
  AS IK DE OAREN FOLGJE
  JOU IK DE HEECHSTE KLANK. 
  HEAR ÚS OAN BY FEEST EN TANK.

  IK BIN GETTEN FOAR DE STÊD WARKUM,
  TROCH RINCKER ÚT SINN,
  YN IT LÂN FAN NASSAU. MMXX.

  GEARTRUI IS MIJN NAAM.
  ALS IK DE ANDEREN VOLG
  GEEF IK DE HOOGSTE KLANK.

  IK BEN GEGOTEN VOOR DE STAD WORKUM,
  DOOR RINCKER UIT SINN,
  IN HET LAND VAN NASSAU MMXX.


  Geartrui
  hangt aan haar eigen nieuwe juk in de eeuwenoude klokkenstoel - náást haar twee eveneens eeuwenoude zussen Treurer’ uit 1699 en Trooster uit 1616. De bijnaam van klok Geartrui is Juicher omdat zij de hoogste toon geeft.

  Samen wegen de klokken zo’n 6500 kilo - en dan hebben we deklepels nog niet eens meegerekend! Met haar 1300 kilo’s is Geartrui dan wel de lichtste van de drie, maar zij geeft, zoals zij het zelf zegt: de hoogste toon! Gelukkig kan de in 2018 gerestaureerde eikenhouten klokkenstoel die 6500 kilo's meer dan prima aan!

  Als monumentenstichting bedanken wij nog eens van harte alle subsidiegevers:
  Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Familie de Haas Workum, Iepen Mienskips Fûns, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân,
  Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland, Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer,
  Stichting Juckema Siderius Fonds, 
  Gemeente Súdwest-Fryslân.

  Een speciaal woord van dank gaat nog uit naar klokkendeskundige de heer Jaap Pompstra.
  Hij heeft namens onze stichting het wordingsproces van klok Geartrui intensief begeleid.
  Buiten dat is hij ook de geestelijk vader van het mooie randschrift. 

  En tot slot: de foto van de heren Brok en Boekhoven is gemaakt door mevrouw Ina Adema, commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Zij vergezelde de CdK van Fryslân en woonde de feestelijke inluiding bij.

  Klok Geartrui en haar zussen zien én horen? Klik op: https://youtu.be/hkk-O83tzgY 
  G
  eartrui luidt links in beeld.

  Bericht geplaatst op 25 september 2021  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl