Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • 2015 Workum - Toren Gertrudis verl
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Bolsward Broerekerk - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud ker
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • 2017 Molenaarsambacht Werelderfgoe
 • 2018 Natte tijden - droge voeten.
 • 2018 Op de rol voor 2018
 • 2018 Bolsward: Archeologie op het
 • 2018 Zaterdag 21 april - Friese Mo
 • 2018 Zaterdag 12 mei - Nationale M
 • 2018 - 12 Mei Nationale Molendag op
 • 2019 18 mei - Kletterdei in de Fri
 • 2018 De Vleermuis van Bolsward spu
 • 2018 Vrijwilligersexcursie 7 juli
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Wiekenrad
 • 2018 Werkbezoek wethouder Stella v
 • 2018 Toren Workum - Start restaura
 • 2018 IJlst - torenhaan Mauritius k
 • 2018 Jousterp Windmotor: Likje ver
 • 2018 Warns: Tufstenen toren Johann
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Windrad e
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Workum Toren Gertrudis: Resta
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Nijland Kerktoren: Reparaties
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Concert
 • 2019 Reisgids Watersteden en Broer
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Jaarlijkse excursie vrijwilli
 • 2019 Workum Toren Gertrudiskerk: P
 • 2019 Witmarsum - De Onderneming: O
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Herstel
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Wereldli
 • 2020 - IJlst Toren Mauritius: Laat
 • 2020 Beleidsplan 2020-2024
 • 2020 - Bolsward Broerekerk: Bevrijd
 • 2020 IJlst: Hoogwerker bij de Mauri
 • 2020 - IJlst: Klokken Mauritius lui
 • 2020 - IJlst: De Mauritius in de pe
 • 2020 - Skarl Klokkenstoel: Restaura
 • 2020 Iens en Easterwierrum: Kerktor
 • 2020 - Workum: Klokken Toren Gertru
 • 2020 - Workum Toren Gertrudis: Proj
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdi
 • 2020 Skarl Start restauratie klokk
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Geart
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Klok
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Na 33
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Omrop
 • 2020 Gauw Kerktoren - Dakgoot tege
 • 2020 Bolsward - Buitgemaakte Balke
 • 2020 Hindeloopen - Excursie Vrijw
 • 2020 Ypecolsga - Klokkenstoel onde
 • 2020 Skarl - Restauratie klokkenst
 • 2020 Workum - Klok Geartrui uit ha
 • 2020 Witmarsum - Beschuit met Roze
 • 2020 Klokkenstoel Skarl - Geduldig
 • 2020 Workum moet nog even op Geart
 • 2020 Reid de Jong - bewoner van It
 • 2021 Kleurrijk glas-in-loodraam vo
 • 2021 Informatiepanelen Broerekerk
 • 2021 Bijzonder gezelschap voor de
 • 2021 Nationale Molendag op 8 en 9
 • 2021 Twee nieuwe ladders voor tore
 • 2021 IJlst - Drylster Kypmantsje e
 • 2021 Ypecolsga - Afronding restaur
 • 2021 Skarl - Afronding restauratie
 • 2021 Workum - Kunst- en vliegwerk
 • 2021 Smallebrugge - Verfbeurt voor
 • 2021 Bolsward – Kleurrijk koorra
 • 2021 Workum - Klok Geartrui veilig
 • 2021 Aanbieding Jubileummagazine 2
 • 2021 CdK Arno Brok laat klok Geart
 • 2021 Tussendoortjes Broerekerk Bol
 • 2021 Zonovergoten vrijwilligersexc
 • 2021 Afscheid van twee bestuursled
 • 2021 Witmarsum - Onderhoudsbeurt k
 • 2021 Roel Sluiter nieuwe voorzitte
 • 2022 Parrega - Klok uit toren getak
 • 2022 Toren Parrega - Kapotte pannen
 • 2022 Vrijwilliger Gosse de Jong ge
 • 2022 Hindeloopen – Werkzaamheden
 • 2022 Broerekerk Bolsward - Project
 • 2022 Klok toren Parrega tijdelijk
 • 2022 Ferwoude - Onderhoudsbeurt vo
 • 2022 Pingjum - Toren Victoriustsjer
 • 2022 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2022 Bolsward - Evensong in de Bro
 • 2022 Werkbezoek wethouder Cultuur
 • 2022 Koudum - Schilderwerk Toren -
 • 2022 Toren Parrega - Nieuwe kroon
 • 2022 Witmarsum - Klein onderhoud m
 • 2022 Toren Parrega - Restauratie e
 • 2022 Iens - Restauratie toren
 • 2022 Toren Parrega – Klok Johann
 • 2022 Toren Parrega – Klokken wee
 • 2022 Vrijwilligersexcursie Harlinge
 • 2023 Iens - Restauratie toren afger
 • 2023 IJlster Salvatorklok wordt ger

 • 2023 Nieuw logo voor Prins Bernhar
 • 2021 CdK Arno Brok laat klok Geartrui voor het eerst officieel klinken


  Op donderdag 23 september 2021 - in het Jaar van het Klinkend Erfgoed - is klok Geartrui feestelijk ingeluid door commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok.
  Na het 'technische' proefluiden een paar dagen eerder, mocht Geartrui zich in Workum en omstreken officieel laten horen - samen met haar twee middeleeuwse 'zuster'klokken
  'Treurer' en Trooster'.

  De ontvangst van de genodigden was in een van de zijbeuken van de monumentale Gertrudiskerk – met koffie/thee en oranjekoek getooid met een luidklokje van chocola op een zacht bedje van slagroom. Dat laatste natuurlijk speciaal ter ere van lytse poppe Geartrui!

  Na een korte toelichting op de ontstaansgeschiedenis van klok Geartrui door voorzitter van de stichting Hans Boekhoven, sprak CdK Arno Brok de aanwezigen toe. Hij benadrukte het belang van onze stichting en prees in het bijzonder Hans Boekhoven als altijd enthousiast, positief én vasthoudend. Een voorzitter die zich gedurende de 10 jaren van zijn voorzitterschap met verve en grote betrokkenheid heeft ingespannen voor de intussen 25 monumenten van de stichting. Inspanningen die zijn bekroond door de komst van Geartrui naar de Friese elfstedenstad Workum.

  Dankzij de niet aflatende inzet van Workumer Henk de Haas en Hans Boekhoven én dankzij de genereuze bijdragen van verschillende instanties, fondsen, stichtingen en particulieren, heeft klok Geartrui na lang wachten het levenslicht mogen zien. Ze is gegoten bij de eeuwenoude klokkengieterij van de firma Hanns Rincker uit het Duitse Sinn – in het land van Nassau – en ze draagt een prachtig randschrift dat door de commissaris in het Fries werd voorgedragen:

  GEARTRUI IS MYN NAMME.
  AS IK DE OAREN FOLGJE
  JOU IK DE HEECHSTE KLANK. 
  HEAR ÚS OAN BY FEEST EN TANK.

  IK BIN GETTEN FOAR DE STÊD WARKUM,
  TROCH RINCKER ÚT SINN,
  YN IT LÂN FAN NASSAU. MMXX.

  GEARTRUI IS MIJN NAAM.
  ALS IK DE ANDEREN VOLG
  GEEF IK DE HOOGSTE KLANK.

  IK BEN GEGOTEN VOOR DE STAD WORKUM,
  DOOR RINCKER UIT SINN,
  IN HET LAND VAN NASSAU MMXX.


  Geartrui
  hangt aan haar eigen nieuwe juk in de eeuwenoude klokkenstoel - náást haar twee eveneens eeuwenoude zussen Treurer’ uit 1699 en Trooster uit 1616. De bijnaam van klok Geartrui is Juicher omdat zij de hoogste toon geeft.

  Samen wegen de klokken zo’n 6500 kilo - en dan hebben we deklepels nog niet eens meegerekend! Met haar 1300 kilo’s is Geartrui dan wel de lichtste van de drie, maar zij geeft, zoals zij het zelf zegt: de hoogste toon! Gelukkig kan de in 2018 gerestaureerde eikenhouten klokkenstoel die 6500 kilo's meer dan prima aan!

  Als monumentenstichting bedanken wij nog eens van harte alle subsidiegevers:
  Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Familie de Haas Workum, Iepen Mienskips Fûns, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân,
  Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland, Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer,
  Stichting Juckema Siderius Fonds, 
  Gemeente Súdwest-Fryslân.

  Een speciaal woord van dank gaat nog uit naar klokkendeskundige de heer Jaap Pompstra.
  Hij heeft namens onze stichting het wordingsproces van klok Geartrui intensief begeleid.
  Buiten dat is hij ook de geestelijk vader van het mooie randschrift. 

  En tot slot: de foto van de heren Brok en Boekhoven is gemaakt door mevrouw Ina Adema, commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Zij vergezelde de CdK van Fryslân en woonde de feestelijke inluiding bij.

  Klok Geartrui en haar zussen zien én horen? Klik op: https://youtu.be/hkk-O83tzgY 
  G
  eartrui luidt links in beeld.

  Bericht geplaatst op 25 september 2021  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl