Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Koudum - Kerktoren
 • Jousterp - Windmotor
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Werkbezoek Gedeputeerde
 • Jousterp - Windmotor
 • Molkwerum - Kerktoren
 • Pingjum - Klokkenstoel toren
 • Pingjum - Torenhaan
 • Ontvangst vrijwilligers 2014
 • Nijland - Torenuurwerk
 • Indijk - Begraafplaats
 • Witmarsum - Korenmolen
 • IJlst - Hervormde kerk
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Gaast - Dakruiter
 • Workum - Overdracht Vuurtoren
 • Ypecolsga - Klokkenstoel
 • Bolsward - Broerekerk
 • Burgwerd - Toren
 • Workum - Toren Gertrudis
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Vuurtoren - Goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Broerekerk Bolsward - Herstel glaze
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward - Archeologie op het Broer
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Roos windmotor Hartwerd bij Mannen
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • Torenhaan IJlst kan weer draaien
 • Likje verf voor windmotor Jousterp
 • Warns - Tufstenen toren in de steig
 • Hartwerd - Roos windmotor weer tipt
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerende
 • Workum - Restauratie klokkenstoel a
 • Warns - Toren hervormde kerk gerest
 • Warns - Kerkklokken gerestaureerd
 • Nijland - Kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerend
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Project Derde luidklok toren Gertru
 • Oerbôle werom yn Wytmarsum / Oerbr
 • Broerekerk Bolsward - herstel voegw
 • 8 december 19.00 uur - Wereldlichtj
 • Laat de IJlster klok weer luiden! B
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward - Broerekerk. Bevrijdingsc
 • IJlst - Hoogwerker bij de Mauritius
 • Klokken Mauritius IJlst luiden weer
 • De Mauritius in de pers
 • Klokkenstoel Skarl: restauratie gep
 • Kerktorens Iens en Easterwierrum ov
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolsward


  Sinds jaren kampt de Broerekerk in Bolsward met scheurvorming in de glazen panelen van het dak. Reden voor onze stichting om te proberen de problemen nog binnen de garantietermijn op te lossen.

  Wat is er aan de hand? Al vrij snel na de conserverende restauratie in 2006 van de door brand verwoeste Broerekerk ontstonden er problemen met de glazen overkapping. Door spanning kwamen er geregeld scheuren in de gebogen panelen. De schade werd steeds hersteld op grond van de aanspraak op garantie, maar daar komt eens een einde aan. De garantietermijn eindigt 25 september 2016, dus er is haast geboden bij het vinden van een (liefst definitieve) oplossing voor dit steeds terugkerende probleem.

  In overleg met Octatube, de vervaardiger van het glazen tongewelf naar ontwerp van architect Jelle de Jong uit Lemmer, is gezocht naar de meest afdoende oplossing. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat die neerkomt op het vervangen van alle glazen, zodat we als het ware met een schone lei beginnen.

  Sinds de plaatsing van de eerste serie glazen is er door Octatube veel onderzoek gedaan naar de her en der gesignaleerde problemen en zijn, aldus het bedrijf, de kinderziekten intussen overwonnen. De Broerekerk had in 2006 overigens wel de primeur voor wat betreft deze bijzondere glasconstructie, die her en der in de wereld navolging heeft gekregen!  

  De oorspronkelijke Broerekerk is het oudste gebouw van de stad en dateert uit de dertiende eeuw. Het spectaculaire glazen dak is deels als een glazen tongewelf ontworpen en bestaat uit warmgebogen gelamineerde glaspanelen. Dit is op deze schaal de eerste toepassing van dit type glas in Nederland. Omdat de productietechnieken voor het harden van gebogen glas destijds (in 2006 red.) nog in de kinderschoenen stonden, moesten veel glaspanelen in de loop van de tijd vervangen worden. Aldus de informatie over de Broerekerk op de site van Octatube.

  Het zal duidelijk zijn dat de oplossing waar onze voorkeur naar uitgaat – namelijk vervanging van alle glazen - meteen ook de meest kostbare is. De hele operatie is begroot op 105.000 euro incl. BTW en dat is een som geld waarover de stichting niet beschikt. Reden waarom wij een aparte actie zijn gestart voor het bijeenkrijgen van dit bedrag.

  Behalve een beroep op Provincie, Gemeente, Fondsen en Stichtingen, doen wij daarom nadrukkelijk ook een beroep op u: Bolswarder(s)- geboren en getogen of om útens- , op de bedrijven die in Bolsward en omstreken zijn gevestigd en op de gestage stroom van bezoekers. Kortom: op iedereen die deze mooie monumentenstad en de Broerekerk in het bijzonder ter harte gaat.

  Elke financiële ondersteuning, hoe bescheiden ook, is meer dan welkom!

  U kunt uw bijdrage overmaken op:

  NL23RABO 0325 569568  t.n.v.
  Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân

  Op dit moment staat de teller op 38.000,00 euro dankzij toezeggingen van de Stichting Sint Anthony Gasthuis Bolsward, de Hendrick Nannes en Catrijn Epes-Stichting Bolsward, de Stichting Het Weeshuis Bolsward, de Meindersma-Sybenga Stichting, de P.W. Janssens Friesche Stichting, het Bouwfonds Cultuurfonds en de Stichting Bouwcultuurfonds Friesland. Nog 67.000 te gaan!
   

  Meer lezen over de Broerekerk? Kijk dan onder Monumenten en Actueel op deze site.

  Geïnteresseerd in het huren van de kerk? Klik Verhuur Broerekerk aan. Of raadpleeg het boek Onder dak. De Broerekerk in Bolsward. Groningen 2006.[Redactie W. Friso en F.J. van der Waard; Beeldredactie M.R.C. van Voorn]

  Op zoek naar foto’s van de kerk? Bezoek de site van J.O.N.G. architecten/Friesland:

  www.jongarchitecten.nl  Klik linksboven op het kopje Projecten en scroll net zo lang naar beneden tot links een foto van de Broerekerk verschijnt. Klik erop en bekijk de prachtige, inspirerende foto’s. Meer weten over Octatube? Ga naar www.octatube.nl


  Bericht geplaatst 6 april 2016; v.w.b. de financiën voor het laatst bijgewerkt op 27 juli 2016

  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl