Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • 2015 Workum - Toren Gertrudis verl
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Bolsward Broerekerk - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • 2017 Parrega - Groot onderhoud ker
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • 2017 Molenaarsambacht Werelderfgoe
 • 2018 Natte tijden - droge voeten.
 • 2018 Op de rol voor 2018
 • 2018 Bolsward: Archeologie op het
 • 2018 Zaterdag 21 april - Friese Mo
 • 2018 Zaterdag 12 mei - Nationale M
 • 2018 - 12 Mei Nationale Molendag op
 • 2019 18 mei - Kletterdei in de Fri
 • 2018 De Vleermuis van Bolsward spu
 • 2018 Vrijwilligersexcursie 7 juli
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Wiekenrad
 • 2018 Werkbezoek wethouder Stella v
 • 2018 Toren Workum - Start restaura
 • 2018 IJlst - torenhaan Mauritius k
 • 2018 Jousterp Windmotor: Likje ver
 • 2018 Warns: Tufstenen toren Johann
 • 2018 Hartwerd Windmotor: Windrad e
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Workum Toren Gertrudis: Resta
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Warns: Toren Johannes de Dope
 • 2019 Nijland Kerktoren: Reparaties
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Concert
 • 2019 Reisgids Watersteden en Broer
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Geluidwe
 • 2019 Jaarlijkse excursie vrijwilli
 • 2019 Workum Toren Gertrudiskerk: P
 • 2019 Witmarsum - De Onderneming: O
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Herstel
 • 2019 Bolsward Broerekerk: Wereldli
 • 2020 - IJlst Toren Mauritius: Laat
 • 2020 Beleidsplan 2020-2024
 • 2020 - Bolsward Broerekerk: Bevrijd
 • 2020 IJlst: Hoogwerker bij de Mauri
 • 2020 - IJlst: Klokken Mauritius lui
 • 2020 - IJlst: De Mauritius in de pe
 • 2020 - Skarl Klokkenstoel: Restaura
 • 2020 Iens en Easterwierrum: Kerktor
 • 2020 - Workum: Klokken Toren Gertru
 • 2020 - Workum Toren Gertrudis: Proj
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdi
 • 2020 Skarl Start restauratie klokk
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Geart
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Klok
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Na 33
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Omrop
 • 2020 Gauw Kerktoren - Dakgoot tege
 • 2020 Bolsward - Buitgemaakte Balke
 • 2020 Hindeloopen - Excursie Vrijw
 • 2020 Ypecolsga - Klokkenstoel onde
 • 2020 Skarl - Restauratie klokkenst
 • 2020 Workum - Klok Geartrui uit ha
 • 2020 Witmarsum - Beschuit met Roze
 • 2020 Klokkenstoel Skarl - Geduldig
 • 2020 Workum moet nog even op Geart
 • 2020 Reid de Jong - bewoner van It
 • 2021 Kleurrijk glas-in-loodraam vo
 • 2021 Informatiepanelen Broerekerk
 • 2021 Bijzonder gezelschap voor de
 • 2021 Nationale Molendag op 8 en 9
 • 2021 Twee nieuwe ladders voor tore
 • 2021 IJlst - Drylster Kypmantsje e
 • 2021 Ypecolsga - Afronding restaur
 • 2021 Skarl - Afronding restauratie
 • 2021 Workum - Kunst- en vliegwerk
 • 2021 Smallebrugge - Verfbeurt voor
 • 2021 Bolsward – Kleurrijk koorra
 • 2021 Workum - Klok Geartrui veilig
 • 2021 Aanbieding Jubileummagazine 2
 • 2021 CdK Arno Brok laat klok Geart
 • 2021 Tussendoortjes Broerekerk Bol
 • 2021 Zonovergoten vrijwilligersexc
 • 2021 Afscheid van twee bestuursled
 • 2021 Witmarsum - Onderhoudsbeurt k
 • 2021 Roel Sluiter nieuwe voorzitte
 • 2022 Parrega - Klok uit toren getak
 • 2022 Toren Parrega - Kapotte pannen
 • 2022 Vrijwilliger Gosse de Jong ge
 • 2022 Hindeloopen – Werkzaamheden
 • 2022 Broerekerk Bolsward - Project
 • 2022 Klok toren Parrega tijdelijk
 • 2022 Ferwoude - Onderhoudsbeurt vo
 • 2022 Pingjum - Toren Victoriustsjer
 • 2022 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2022 Bolsward - Evensong in de Bro
 • 2022 Werkbezoek wethouder Cultuur
 • 2022 Koudum - Schilderwerk Toren -
 • 2022 Toren Parrega - Nieuwe kroon
 • 2022 Witmarsum - Klein onderhoud m
 • 2022 Toren Parrega - Restauratie e
 • 2022 Iens - Restauratie toren
 • 2022 Toren Parrega – Klok Johann
 • 2022 Toren Parrega – Klokken wee
 • 2022 Vrijwilligersexcursie Harlinge
 • 2023 Iens - Restauratie toren afger
 • 2023 IJlster Salvatorklok wordt ger

 • 2023 Nieuw logo voor Prins Bernhar
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren


  Op maandag 6 oktober 2014 heeft de overdracht plaatsgevonden van It Toarntsje, de vuurtoren van Workum (Hylperdyk 4). Voor het symbolische bedrag van 1 euro is dit kleine maar bijzondere rijksmonument van de Gemeente Súdwest-Fryslân als 23ste monument in eigendom overgegaan naar onze Stichting. De akte is gepasseerd ten overstaan van notaris Th. J. Houtsma te Workum. Van de zijde van de gemeente was aanwezig de heer Bram de Vries; van de zijde van onze Stichting waren dat de heren H. Boekhoven (voorzitter; rechts op de foto) en R. Boersma (secretaris; links op de foto.)

  Onderstaand artikel is naar aanleiding van de overdracht verschenen in het Bolswards Nieuwsblad van 8 oktober j.l. De bijbehorende foto is van de hand van fotograaf Gorter.

  In dit artikel wordt de toren aangeduid als Tointsje Leech, een naam die verband houdt met de Stichting It Tointsje Leech die als doelstelling heeft het instandhouden van het natuurgebied 'Warkumer Nijlân' samen met de voormalige vuurtoren. Deze staat bekend als It Toarntsje (het torentje), al zijn er ook nog regionale aanduidingen zoals Töntsje - Tontsje en (in Hindeloopen)
  It Tontjen.  

  ARTIKEL BOLSWARDS NIEUWSBLAD D.D. 8 oktober 2014

  WORKUM – De gemeente Sudwest-Fryslân draagt de vuurtoren van Workum Tointsje Leech voor een symbolisch bedrag van 1 euro over aan de St. tot behoud van Monumenten in de gemeente Sudwest-Fryslân.

  Dit Rijksmonument moet dringend gerestaureerd te worden. De oorspronkelijke vuurtoren werd in 1643 gebouwd toen ook de dijk tussen Workum en Hindeloopen werd aangelegd. Hij bestond toen uit vier eiken steunen, een vierkante eiken voet en een ijzeren plaat waarop de vuurkorf stond. De houten stellage werd door een stenen toren vervangen die drie verdiepingen had en in 1792 werd er een huis bijgebouwd.

  Rond 1880 werd het open vuur vervangen door een olielantaarn. Toen 40 jaar daarna de kustverlichting werd genationaliseerd, bleef Workum zijn eigen toren onderhouden. De toren zorgde voor inkomsten, want langs komende schepen moesten vuur- en bakengeld betalen.
  Met dat geld werd de zeesluis onderhouden.

  In 1932 werd de olielantaarn gedoofd na de afsluiting van de Zuiderzee. Er werd een lichten lijn van twee bakens van gaslampen geplaatst. Dit waren weer stellages met vier steunen, net als
  de eerste vuurbakens, maar deze werden van ijzer gemaakt. Tot 1983 werd gebruik gemaakt van deze gaslampen. In 1984 werden de gaslampen overgenomen door de provincie.

  De huidige elektrische lampen werken op Zonnecellen. Sinds 2004 wordt door de huidige vuurtoren wachter tijdens de strontrace het vuur op de vuurtoren ontstoken. De woning wordt al decennia verhuurd aan Reid de Jong die hier met zijn vrouw Cornelie woont. De restauratie is dringend gewenst en noodzakelijk, echter voldoende financiële middelen ontbreken evenwel en dus moet er bij derden worden aangeklopt.

  Aangezien de gemeente niet in aanmerking kan komen voor provinciale restauratie subsidies
  voor Rijksmonumenten en de Monumentenstichting wel, is in overleg met partners voor deze constructie gekozen. Inmiddels is die aanvraag al bij de provincie ingediend. Bij een positief besluit zullen uiteraard ook andere fondsen aangeschreven worden.

  De totale kosten van de uit te voeren restauratie worden geraamd op 250.000 euro. Mogelijk bijdrage van Provincie en Rijk ruim 100.000 euro, externe fondsen het restant. De restauratie
  zal niet eerder van start gaan nadat gebleken is dat de totale kosten, door middel van concreet toegezegde subsidies en bijdragen, volledig zijn gedekt.

  Artikel Bolswards Nieuwsblad d.d. 8 oktober 2014

  FONDSVERWERVING

  De Stichting is sinds de overdracht druk bezig met fondsverwerving. Intussen zijn er concrete toezeggingen gedaan door (in willekeurige volgorde), de Provinsje Fryslân, De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het Bouwcultuurfonds Friesland, de Gravin van Bylandtstichting,
  het Juckema Sideriusfonds, de Meindersma Siebingastichting, de Rabobank, de P.W. Janssens Friesche Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met deze toezeggingen zijn we als stichtingsbestuur natuurlijk zeer ingenomen. 

  MAAR: we zijn er helaas nog niet! Er ontbreekt op dit moment nog een bedrag van ruim 13.000 euro. De restauratie, die dringend noodzakelijk is, kan - zoals hierboven al aangegeven - niet eerder worden uitgevoerd dan wanneer de vereiste financiële middelen concreet gedekt zijn.

  Aanvullende bericht geplaatst 23 juni 2015

  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl