Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • 2015 Workum - Toren Gertrudis verl
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Bolsward Broerekerk - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward: Archeologie op het Broere
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • 2018 - 12 Mei Nationale Molendag op
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • 2018 De Vleermuis van Bolsward spu
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Va
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • IJlst - torenhaan Mauritius kan wee
 • Jousterp Windmotor: Likje verf voor
 • Warns: Tufstenen toren Johannes de
 • Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerende
 • Workum Toren Gertrudis: Restauratie
 • Warns: Toren Johannes de Doperkerk
 • Warns Toren Johannes de Doperkerk:
 • Nijland Kerktoren: Reparaties en Sc
 • Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE
 • 2019 - Reisgids Watersteden en Bro
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerend g
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Workum Toren Gertrudiskerk: Project
 • Witmarsum - De Onderneming: Oerbôl
 • Bolsward Broerekerk: Herstel voegwe
 • 2021 Bolsward Broerekerk: Wereldli
 • 2020 - IJlst Toren Mauritius: Laat
 • 2020 Beleidsplan 2020-2024
 • 2020 - Bolsward Broerekerk: Bevrijd
 • 2020 IJlst: Hoogwerker bij de Mauri
 • 2020 - IJlst: Klokken Mauritius lui
 • 2020 - IJlst: De Mauritius in de pe
 • 2020 - Skarl Klokkenstoel: Restaura
 • 2020 Iens en Easterwierrum: Kerktor
 • 2020 - Workum: Klokken Toren Gertru
 • 2020 - Workum Toren Gertrudis: Proj
 • 2020 Bolsward Broerekerk: Bevrijdi
 • 2020 Skarl Start restauratie klokk
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Geart
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Klok
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Na 33
 • 2020 Workum Toren Gertrudis: Omrop
 • 2020 Gauw Kerktoren - Dakgoot tege
 • 2020 Bolsward - Buitgemaakte Balke
 • 2020 Hindeloopen - Excursie Vrijw
 • 2020 Ypecolsga - Klokkenstoel onde
 • 2020 Skarl - Restauratie klokkenst
 • 2020 Workum - Klok Geartrui uit ha
 • 2020 Witmarsum - Beschuit met Roze
 • 2020 Klokkenstoel Skarl - Geduldig
 • 2020 Workum moet nog even op Geart
 • 2020 Reid de Jong - bewoner van It
 • 2021 Kleurrijk glas-in-loodraam vo
 • 2021 Informatiepanelen Broerekerk
 • 2021 Bijzonder gezelschap voor de
 • 2021 Nationale Molendag op 8 en 9
 • 2021 Twee nieuwe ladders voor tore
 • 2021 IJlst - Drylster Kypmantsje e
 • 2021 Ypecolsga - Afronding restaur
 • 2021 Skarl - Afronding restauratie
 • 2021 Workum - Kunst- en vliegwerk
 • 2021 Smallebrugge - Verfbeurt voor
 • 2021 Bolsward – Kleurrijk koorra
 • 2021 Workum - Klok Geartrui veilig
 • 2021 Aanbieding Jubileummagazine 2
 • 2021 CdK Arno Brok laat klok Geart
 • 2021 Tussendoortjes Broerekerk Bol
 • 2021 Zonovergoten vrijwilligersexc
 • 2021 Afscheid van twee bestuursled
 • 2021 Witmarsum - Onderhoudsbeurt k
 • 2021 Roel Sluiter nieuwe voorzitte
 • 2022 Parrega - Klok uit toren getak
 • 2022 Toren Parrega - Kapotte pannen
 • 2022 Vrijwilliger Gosse de Jong ge
 • 2022 Hindeloopen – Werkzaamheden
 • 2022 Broerekerk Bolsward - Project
 • 2022 Klok toren Parrega tijdelijk
 • 2022 Ferwoude - Onderhoudsbeurt vo
 • 2022 Pingjum - Toren Victoriustsjer
 • 2022 Witmarsum - Molen De Ondernemi
 • 2022 Bolsward - Evensong in de Bro
 • 2022 Werkbezoek wethouder Cultuur
 • 2022 Koudum - Schilderwerk Toren -
 • 2022 Toren Parrega - Nieuwe kroon
 • 2022 Witmarsum - Klein onderhoud m
 • 2022 Toren Parrega - Restauratie e
 • 2022 Iens - Restauratie toren
 • 2022 Toren Parrega – Klok Johann
 • 2022 Toren Parrega – Klokken wee
 • 2022 Vrijwilligersexcursie Harlinge
 • 2023 Iens - Restauratie toren afger
 • 2023 IJlster Salvatorklok wordt ger

 • 2021 IJlst - Drylster Kypmantsje en Salvatorklok Mauritiuskerk


  In het aprilnummer 2021 van het Drylster Kypmantsje staat een mooie bijdrage over de luidklokken van de IJlster Mauritiuskerk. De opsteller is de immer actieve Drylster Edsko Hekman.

  Wie een beetje bekend is in IJLst weet dat één van de historische luidklokken niet in de kerk hangt, maar een eind verderop in een soort plantsoentje aan de Stadslaan staat.
  De geschiedenis van de Salvatorklok – waarvan de naam verwijst naar Christus als Redder van de Wereld  (Salvator Mundi) - is een enigszins treurige.

  Roof tijdens WO II en gehavende terugkeer
  De klok is in 1542 gegoten door de beroemde klokkengieters Geert van Wou de Jonge en Johan Tersteghe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de Salvatorklok, samen met de klok die in 1700 door Petrus Overney voor de Mauritius is gegoten, naar Hamburg afgevoerd om daar ten behoeve van de oorlogsindustrie te worden omgesmolten.

  Als door een wonder kwamen beide klokken na de oorlog terug. Zij het dat de Salvator tijdens het transport een scheur opliep. Een paar keer is geprobeerd de beschadigingen te herstellen, maar bij gebrek aan de juiste techniek steeds zonder succes.
  Sinds 1970 hangt in de toren een nagietsel, vervaardigd door de firma Eijsbouts te Asten.
  De kopie draagt het (oorspronkelijke) opschrift: Salvator is mijn name om de gemente toe ropen bin ick bequame mijn dienst tot mien profijt alle uren verkondige ik ui den tijt Geert van Wou ende Johan Ter Stege goten mij do men screef XVC ende XLII daarbij. Bron: G.H. van Borssum Waalkes, Friesche klokke-opschriften. Leeuwarden, 1885, p. 207.

  Op de foto direct hieronder een detail van de bovenrand van de klok met een afbeelding van de heilige Salvator - waarmee Christus als Verlosser of Redder van de wereld wordt bedoeld.
  Zo te zien is hij omringd door gelovigen die zich aan hem vastklampen en hun heil bij hem zoeken. Rechts staat in gotische letters: Salvator (Verlosser).

  Op een van de flanken van de klok (foto 2 hieronder) staat Sint Salvator ten voeten uit.
  Hij draagt in zijn linkerhand de wereldbol met kruis; met zijn rechterhand maakt hij het kenmerkende zegenende gebaar.

   

  En voor de volledigheid. Op de kleine klok die in de toren hangt staat: Petrus Overneij heeft mij gegooten tot Leeuwarden. 1700. S. P. Q. IJ. 1) Jr. Joh. Abrah. van Schurman Et Adr. Euar: Jongedijk Consules Et Ædiles Ulostani Fundi Curaverunt. A° MDCC." 2) Volgens opgave van wijlen Ds. R. Rodenburg. Bron: G.H. van Borssum Waalkes, Friesche klokke-opschriften. Leeuwarden, 1885, p. 259.

  Klok restaureren?
  In IJlst is het idee ontstaan om de klok te restaureren en terug te hangen. De techniek om scheuren te lassen staat tegenwoordig op een zeer hoog plan, dus het is de moeite waard deze mogelijkheid te onderzoeken. In combinatie met restauratie van de Salvator zouden beide historische klokken dan weer aan rechte houten luidassen komen te hangen – waarmee aan de historische constructie recht wordt gedaan.

  Peiling
  In het het Drylster Kypmantsje van april wordt de mening van de Drylsters gepeild: gescheurde klok herbestemmen, verkopen tegen bronswaarde, herplaatsen binnen IJlst, op haar huidige plek laten staan of restaureren en weer in de toren terughangen?
  In het laatste geval zouden de grote en de kleine klok weer herenigd zijn. Als het goed is komen de conclusies in het Kypmantsje van mei te staan.

  Omdat de toren in bezit is van onze stichting, zijn wij uiteraard in de plannen gekend.
  Mocht de voorkeur uitgaan naar restauratie en herplaatsing van de klok, dan zijn wij als bestuur van harte bereid om mee te werken aan de realisering hiervan.

  Klik op Drylster Kypmantsje april 2021.pdf om het artikel te lezen.

  Bijdrage geplaatst op 27 mei 2021

  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl