Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • Workum - Toren Gertrudis verlicht
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward: Archeologie op het Broere
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Va
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • IJlst - torenhaan Mauritius kan wee
 • Jousterp Windmotor: Likje verf voor
 • Warns: Tufstenen toren Johannes de
 • Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerende
 • Workum Toren Gertrudis: Restauratie
 • Warns: Toren Johannes de Doperkerk
 • Warns Toren Johannes de Doperkerk:
 • Nijland Kerktoren: Reparaties en Sc
 • Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerend g
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Workum Toren Gertrudiskerk: Project
 • Witmarsum - De Onderneming: Oerbôl
 • Bolsward Broerekerk: Herstel voegwe
 • Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjes
 • IJlst Toren Mauritius: Laat de IJls
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiust
 • IJlst: Klokken Mauritius luiden wee
 • IJlst: De Mauritius in de pers
 • Skarl Klokkenstoel: Restauratie gep
 • Iens en Easterwierrum: Kerktorens o
 • Workum: Klokken Toren Gertrudis lui
 • Workum Toren Gertrudis: Project Der
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • Skarl: Start restauratie klokkensto
 • Workum Toren Gertrudis: Geartrui is
 • Workum Toren Gertrudis: Klok Geartr
 • Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar
 • Workum Toren Gertrudis: Omrop Frysl
 • Gauw Kerktoren: Dakgoot tegen water
 • Bolsward: Buitgemaakte Balken in Br
 • Hindeloopen: Excursie Vrijwilligers
 • Ypecolsga - Klokkenstoel onder het
 • Skarl - Restauratie klokkenstoel
 • Workum - Klok Geartrui uit haar mal
 • Witmarsum - Beschuit met Roze muisj
 • Klokkenstoel Skarl - Geduldig wacht
 • Workum moet nog even op Geartrui wa
 • Reid de Jong - bewoner van It Toarn
 • Kleurrijk glas-in-loodraam voor de
 • Informatiepanelen Broerekerk
 • Bijzonder gezelschap voor de torenh
 • Nationale Molendag op 8 en 9 mei: d
 • Twee nieuwe ladders voor toren Ping
 • Drylster Kypmantsje en Salvatorklok
 • Ypecolsga - Afronding restauratie k
 • Skarl - Afronding restauratie klokk
 • Kunst- en vliegwerk bij schilderwer
 • Smallebrugge - Verfbeurt voor klokk
 • Bolsward – Kleurrijk koorraam Bro
 • Klok Geartrui veilig in Workum aang
 • Aanbieding Jubileummagazine 25 Pare
 • CdK Arno Brok laat klok Geartrui vo
 • Tussendoortjes Broerekerk Bolsward:
 • Zonovergoten vrijwilligersexcursie
 • Afscheid van twee bestuursleden van
 • Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilie
 • Roel Sluiter nieuwe voorzitter van
 • Parrega - Klok uit toren getakeld v

 • Toren Parrega - Kapotte pannen en v

 • Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd
 • Hindeloopen – Werkzaamheden aan e
 • Broerekerk Bolsward - Project Gaia
 • Johannesklok Parrega tijdelijk zond
 • Dakruiter kerk Ferwoude weer strak
 • Toren Victoriustsjerke Pingjum in r
 • Van Oergraan tot Mennobrood


 • Evensong in de Broerekerk op zondag
 • Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwe
 • Schilderwerk Toren Koudum - najaar
 • 2022 Nieuwe kroon voor middeleeuw
 • Klein onderhoud molen De Ondernemin
 • 2022 Parrega - restauratie en uitb
 • Drylster Kypmantsje en Salvatorklok Mauritiuskerk IJlst


  In het aprilnummer 2021 van het Drylster Kypmantsje staat een mooie bijdrage over de luidklokken van de IJlster Mauritiuskerk. De opsteller is de immer actieve Drylster Edsko Hekman.

  Wie een beetje bekend is in IJLst weet dat één van de historische luidklokken niet in de kerk hangt, maar een eind verderop in een soort plantsoentje aan de Stadslaan staat.
  De geschiedenis van de Salvatorklok – waarvan de naam verwijst naar Christus als Redder van de wereld  (Salvator Mundi) - is een enigszins treurige.

  Roof tijdens WO II en gehavende terugkeer
  De klok is in 1542 gegoten door de beroemde klokkengieters Geert van Wou de Jonge en Johan Tersteghe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de Salvatorklok, samen met de klok die in 1700 door Petrus Overney voor de Mauritius is gegoten, naar Hamburg afgevoerd om daar ten behoeve van de oorlogsindustrie te worden omgesmolten.

  Als door een wonder kwamen beide klokken na de oorlog terug. Zij het dat de Salvator tijdens het transport een scheur opliep. Een paar keer is geprobeerd de beschadigingen te herstellen, maar bij gebrek aan de juiste techniek steeds zonder succes.
  Sinds 1970 hangt in de toren een nagietsel, vervaardigd door de firma Eijsbouts te Asten.
  De kopie draagt het (oorspronkelijke) opschrift: Salvator is mijn name om de gemente toe ropen bin ick bequame mijn dienst tot mien profijt alle uren verkondige ik ui den tijt Geert van Wou ende Johan Ter Stege goten mij do men screef XVC ende XLII daarbij. Bron: G.H. van Borssum Waalkes, Friesche klokke-opschriften. Leeuwarden, 1885, p. 207.

  Op de foto direct hieronder een detail van de bovenrand van de klok met een afbeelding van de heilige Salvator - waarmee Christus als Verlosser of Redder van de wereld wordt bedoeld.
  Zo te zien is hij omringd door gelovigen die zich aan hem vastklampen en hun heil bij hem zoeken. Rechts staat in gotische letters: Salvator/Verlosser.

  Op een van de flanken van de klok (foto 2 hieronder) staat Sint Salvator ten voeten uit.
  Hij draagt in zijn linkerhand de wereldbol met kruis; met zijn rechterhand maakt hij het kenmerkende zegenende gebaar.

   

  En voor de volledigheid. Op de kleine klok die in de toren hangt staat: Petrus Overneij heeft mij gegooten tot Leeuwarden. 1700. S. P. Q. IJ. 1) Jr. Joh. Abrah. van Schurman Et Adr. Euar: Jongedijk Consules Et Ædiles Ulostani Fundi Curaverunt. A° MDCC." 2) Volgens opgave van wijlen Ds. R. Rodenburg. Bron: G.H. van Borssum Waalkes, Friesche klokke-opschriften. Leeuwarden, 1885, p. 259.

  Klok restaureren?
  In IJlst is het idee ontstaan om de klok te restaureren en terug te hangen. De techniek om scheuren te lassen staat tegenwoordig op een zeer hoog plan, dus het is de moeite waard deze mogelijkheid te onderzoeken. In combinatie met restauratie van de Salvator zouden beide historische klokken dan weer aan rechte houten luidassen komen te hangen – waarmee aan de historische constructie recht wordt gedaan.

  Peiling
  In het het Drylster Kypmantsje van april wordt de mening van de Drylsters gepeild: gescheurde klok herbestemmen, verkopen tegen bronswaarde, herplaatsen binnen IJlst, op haar huidige plek laten staan of restaureren en weer in de toren terughangen?
  In het laatste geval zouden de grote en de kleine klok weer herenigd zijn. Als het goed is komen de conclusies in het Kypmantsje van mei te staan.

  Omdat de toren in bezit is van onze stichting, zijn wij uiteraard in de plannen gekend.
  Mocht de voorkeur uitgaan naar restauratie en herplaatsing van de klok, dan zijn wij als bestuur van harte bereid om mee te werken aan de realisering hiervan.

  Klik op Drylster Kypmantsje april 2021.pdf om het artikel te lezen.

  Bijdrage geplaatst op 27 mei 2021  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl