Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Koudum - Kerktoren
 • Jousterp - Windmotor
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Werkbezoek Gedeputeerde
 • Jousterp - Windmotor
 • Molkwerum - Kerktoren
 • Pingjum - Klokkenstoel toren
 • Pingjum - Torenhaan
 • Ontvangst vrijwilligers 2014
 • Nijland - Torenuurwerk
 • Indijk - Begraafplaats
 • Witmarsum - Korenmolen
 • IJlst - Hervormde kerk
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Gaast - Dakruiter
 • Workum - Overdracht Vuurtoren
 • Ypecolsga - Klokkenstoel
 • Bolsward - Broerekerk
 • Burgwerd - Toren
 • Workum - Toren Gertrudis
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Vuurtoren - Goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Broerekerk Bolsward - Herstel glaze
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward - Archeologie op het Broer
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Roos windmotor Hartwerd bij Mannen
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • Torenhaan IJlst kan weer draaien
 • Likje verf voor windmotor Jousterp
 • Warns - Tufstenen toren in de steig
 • Hartwerd - Roos windmotor weer tipt
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerende
 • Workum - Restauratie klokkenstoel a
 • Warns - Toren hervormde kerk gerest
 • Warns - Kerkklokken gerestaureerd
 • Nijland - Kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerend
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Project Derde luidklok toren Gertru
 • Oerbôle werom yn Wytmarsum / Oerbr
 • Broerekerk Bolsward - herstel voegw
 • 8 december 19.00 uur - Wereldlichtj
 • Laat de IJlster klok weer luiden! B
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward - Broerekerk. Bevrijdingsc
 • IJlst - Hoogwerker bij de Mauritius
 • Klokken Mauritius IJlst luiden weer
 • De Mauritius in de pers
 • Klokkenstoel Skarl: restauratie gep
 • Kerktorens Iens en Easterwierrum ov
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!


  Sinds 5 december staat het ambacht van molenaar op de Representatieve Lijst van Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Het is voor het eerst dat Nederlands immaterieel erfgoed is opgenomen in deze lijst. Het besluit werd genomen tijdens de recente bijeenkomst van het Internationaal UNESCO-comité, gehouden van 4 tot 9 december in het International Convention Center Jeju (Zuid-Korea). De foto hieronder spreekt voor zich!  Voorbeeldig nominatiedossier
  Aan het nominatiedossier - dat in Zuid-Korea het predicaat voorbeeldig kreeg - is hard gewerkt door Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, de Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders. Vertegenwoordigers/samenstellers van het dossier waren aanwezig in Jeju. Zodra de uitslag bekend was zijn talloze molens in Nederland in de vreugd gezet.

  Over molens gesproken: tot het bezit van onze monumentenstichting behoort o.a. de koren- en pelmolen De Onderneming te Witmarsum. Sinds enige tijd heeft deze molen een molenaar-in-opleiding (MIO): Christa Bruggenkamp. Christa heeft intensief meegewerkt aan het nominatiedossier en mocht het Gild Fryske Mounders in Jeju vertegenwoordigen. 

  Op de foto hieronder v.l.n.r.: Bas de Deugd (Gilde van Vrijwillige Molenaars), Huub van Erve (De Hollandsche Molen), Riet de Leeuw (OCW), Christa Bruggenkamp (Gild Fryske Mounders), Albert van der Zeijden (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed) en Wouter Pfeiffer (Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde).  

   

   

  Mevrouw de Molenaar
  Christa Bruggenkamp of Mevrouw de Molenaar, zoals zij zichzelf noemt, doet haar opleiding tot molenaar op De Onderneming. Volgend jaar (2018) doet zij examen. Haar huidige leermeester is molenaar Dick Sandberg. Lourens Sierksma, 85 en nog steeds de molenaar (sinds 1971!) doet het wat rustiger aan nu hij zijn molen bij Christa en Dick in goede handen weet. In 2015 kreeg Sierksma een koninklijke onderscheiding voor zijn grote inzet voor de molen en het molenaarschap. De plaatsing van zijn bijzondere ambacht op de Werelderfgoedlijst is een prachtige kroon op zijn werk en op dat van de vele andere (vrijwillige) molenaars in Nederland. 

  De voorbereiding voor de plaatsing was een hele onderneming, maar het is gelukt.
  Iedereen, en Christa Bruggenkamp in het bijzonder, namens het bestuur van harte gefeliciteerd!


  Meer lezen, een filmpje bekijken of Mevrouw de Molenaar volgen? Ga naar:

  https://www.molens.nl/nl/wp-content/uploads/2017/12/Nieuwsbrief-extra-december-2017.pdf
  https://www.immaterieelerfgoed.nl/page/2390/molenaarsambacht-genomineerd-voor-de-representative-list
  http://www.dw.com/en/european-traditions-the-millers-trade/av-44336756
  www.unesco.nl/cultuur/werelderfgoed 
  https://youtu.be/CsVlsYFgmCk
  https://www.instagram.com/mevrouwdemolenaar/
  https://m.facebook.com/mevrouwdemolenaar/ 

  Meer te weten komen over De Onderneming?

  Ga naar Monumenten op deze site of klik de desbetreffende items onder Nieuws aan.
  De foto's van de bijeenkomst in Seju en de fotocollage Mevrouw de Molenaar zijn verkregen
  via Christa Bruggenkamp.

  Bericht geplaatst: 11 december; bijgewerkt 16 en 27 december 2017

     << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl