Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • 2012 Koudum - Kerktoren
 • 2012 Jousterp - Windmotor
 • 2012 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2013 Werkbezoek Gedeputeerde
 • 2013 Jousterp - Windmotor
 • 2013 Molkwerum - Kerktoren
 • 2013 Pingjum - Klokkenstoel toren
 • 2013 Pingjum - Torenhaan
 • 2014 Vrijwilligersexcursie Workum
 • 2014 Nijland - Torenuurwerk
 • 2014 Indijk - Begraafplaats
 • 2014 Witmarsum - Korenmolen
 • 2014 IJlst - Hervormde kerk
 • 2014 Hindeloopen - Kerktoren
 • 2014 Gaast - Dakruiter
 • 2014 Workum - Overdracht Vuurtoren
 • 2014 Ypecolsga - Klokkenstoel
 • 2014 Bolsward - Broerekerk
 • 2015 Burgwerd - Toren Johanneskerk
 • Workum - Toren Gertrudis verlicht
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Workum - Vuurtoren: goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk: Herstel glaz
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward: Archeologie op het Broere
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Hartwerd Windmotor: Wiekenrad en Va
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • IJlst - torenhaan Mauritius kan wee
 • Jousterp Windmotor: Likje verf voor
 • Warns: Tufstenen toren Johannes de
 • Hartwerd Windmotor: Windrad en Vaan
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerende
 • Workum Toren Gertrudis: Restauratie
 • Warns: Toren Johannes de Doperkerk
 • Warns Toren Johannes de Doperkerk:
 • Nijland Kerktoren: Reparaties en Sc
 • Bolsward Broerekerk: Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Bolsward Broerekerk: Geluidwerend g
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Workum Toren Gertrudiskerk: Project
 • Witmarsum - De Onderneming: Oerbôl
 • Bolsward Broerekerk: Herstel voegwe
 • Bolsward Broerekerk: Wereldlichtjes
 • IJlst Toren Mauritius: Laat de IJls
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • IJlst: Hoogwerker bij de Mauritiust
 • IJlst: Klokken Mauritius luiden wee
 • IJlst: De Mauritius in de pers
 • Skarl Klokkenstoel: Restauratie gep
 • Iens en Easterwierrum: Kerktorens o
 • Workum: Klokken Toren Gertrudis lui
 • Workum Toren Gertrudis: Project Der
 • Bolsward Broerekerk: Bevrijdingscon
 • Skarl: Start restauratie klokkensto
 • Workum Toren Gertrudis: Geartrui is
 • Workum Toren Gertrudis: Klok Geartr
 • Workum Toren Gertrudis: Na 330 jaar
 • Workum Toren Gertrudis: Omrop Frysl
 • Gauw Kerktoren: Dakgoot tegen water
 • Bolsward: Buitgemaakte Balken in Br
 • Hindeloopen: Excursie Vrijwilligers
 • Ypecolsga - Klokkenstoel onder het
 • Skarl - Restauratie klokkenstoel
 • Workum - Klok Geartrui uit haar mal
 • Witmarsum - Beschuit met Roze muisj
 • Klokkenstoel Skarl - Geduldig wacht
 • Workum moet nog even op Geartrui wa
 • Reid de Jong - bewoner van It Toarn
 • Kleurrijk glas-in-loodraam voor de
 • Informatiepanelen Broerekerk
 • Bijzonder gezelschap voor de torenh
 • Nationale Molendag op 8 en 9 mei: d
 • Twee nieuwe ladders voor toren Ping
 • Drylster Kypmantsje en Salvatorklok
 • Ypecolsga - Afronding restauratie k
 • Skarl - Afronding restauratie klokk
 • Kunst- en vliegwerk bij schilderwer
 • Smallebrugge - Verfbeurt voor klokk
 • Bolsward – Kleurrijk koorraam Bro
 • Klok Geartrui veilig in Workum aang
 • Aanbieding Jubileummagazine 25 Pare
 • CdK Arno Brok laat klok Geartrui vo
 • Tussendoortjes Broerekerk Bolsward:
 • Zonovergoten vrijwilligersexcursie
 • Afscheid van twee bestuursleden van
 • Witmarsum - Onderhoudsbeurt kruilie
 • Roel Sluiter nieuwe voorzitter van
 • Parrega - Klok uit toren getakeld v

 • Toren Parrega - Kapotte pannen en v

 • Vrijwilliger Gosse de Jong geëerd
 • Hindeloopen – Werkzaamheden aan e
 • Broerekerk Bolsward - Project Gaia
 • Johannesklok Parrega tijdelijk zond
 • Dakruiter kerk Ferwoude weer strak
 • Toren Victoriustsjerke Pingjum in r
 • Van Oergraan tot Mennobrood


 • Evensong in de Broerekerk op zondag
 • Werkbezoek wethouder Cultuur Súdwe
 • Schilderwerk Toren Koudum - najaar
 • 2022 Nieuwe kroon voor middeleeuw
 • Klein onderhoud molen De Ondernemin
 • 2022 Parrega - restauratie en uitb
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!


  Sinds 5 december staat het ambacht van molenaar op de Representatieve Lijst van Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Het is voor het eerst dat Nederlands immaterieel erfgoed is opgenomen in deze lijst. Het besluit werd genomen tijdens de recente bijeenkomst van het Internationaal UNESCO-comité, gehouden van 4 tot 9 december in het International Convention Center Jeju (Zuid-Korea). De foto hieronder spreekt voor zich!  Voorbeeldig nominatiedossier
  Aan het nominatiedossier - dat in Zuid-Korea het predicaat voorbeeldig kreeg - is hard gewerkt door Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, de Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders. Vertegenwoordigers/samenstellers van het dossier waren aanwezig in Jeju. Zodra de uitslag bekend was zijn talloze molens in Nederland in de vreugd gezet.

  Over molens gesproken: tot het bezit van onze monumentenstichting behoort o.a. de koren- en pelmolen De Onderneming te Witmarsum. Sinds enige tijd heeft deze molen een molenaar-in-opleiding (MIO): Christa Bruggenkamp. Christa heeft intensief meegewerkt aan het nominatiedossier en mocht het Gild Fryske Mounders in Jeju vertegenwoordigen. 

  Op de foto hieronder v.l.n.r.: Bas de Deugd (Gilde van Vrijwillige Molenaars), Huub van Erve (De Hollandsche Molen), Riet de Leeuw (OCW), Christa Bruggenkamp (Gild Fryske Mounders), Albert van der Zeijden (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed) en Wouter Pfeiffer (Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde).  

   

   

  Mevrouw de Molenaar
  Christa Bruggenkamp of Mevrouw de Molenaar, zoals zij zichzelf noemt, doet haar opleiding tot molenaar op De Onderneming. Volgend jaar (2018) doet zij examen. Haar huidige leermeester is molenaar Dick Sandberg. Lourens Sierksma, 85 en nog steeds de molenaar (sinds 1971!) doet het wat rustiger aan nu hij zijn molen bij Christa en Dick in goede handen weet. In 2015 kreeg Sierksma een koninklijke onderscheiding voor zijn grote inzet voor de molen en het molenaarschap. De plaatsing van zijn bijzondere ambacht op de Werelderfgoedlijst is een prachtige kroon op zijn werk en op dat van de vele andere (vrijwillige) molenaars in Nederland. 

  De voorbereiding voor de plaatsing was een hele onderneming, maar het is gelukt.
  Iedereen, en Christa Bruggenkamp in het bijzonder, namens het bestuur van harte gefeliciteerd!


  Meer lezen, een filmpje bekijken of Mevrouw de Molenaar volgen? Ga naar:

  https://www.molens.nl/nl/wp-content/uploads/2017/12/Nieuwsbrief-extra-december-2017.pdf
  https://www.immaterieelerfgoed.nl/page/2390/molenaarsambacht-genomineerd-voor-de-representative-list
  http://www.dw.com/en/european-traditions-the-millers-trade/av-44336756
  www.unesco.nl/cultuur/werelderfgoed 
  https://youtu.be/CsVlsYFgmCk
  https://www.instagram.com/mevrouwdemolenaar/
  https://m.facebook.com/mevrouwdemolenaar/ 

  Meer te weten komen over De Onderneming?

  Ga naar Monumenten op deze site of klik de desbetreffende items onder Nieuws aan.
  De foto's van de bijeenkomst in Seju en de fotocollage Mevrouw de Molenaar zijn verkregen
  via Christa Bruggenkamp.

  Bericht geplaatst: 11 december; bijgewerkt 16 en 27 december 2017

     << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl