Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Koudum - Kerktoren
 • Jousterp - Windmotor
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Werkbezoek Gedeputeerde
 • Jousterp - Windmotor
 • Molkwerum - Kerktoren
 • Pingjum - Klokkenstoel toren
 • Pingjum - Torenhaan
 • Ontvangst vrijwilligers 2014
 • Nijland - Torenuurwerk
 • Indijk - Begraafplaats
 • Witmarsum - Korenmolen
 • IJlst - Hervormde kerk
 • Hindeloopen - Kerktoren
 • Gaast - Dakruiter
 • Workum - Overdracht Vuurtoren
 • Ypecolsga - Klokkenstoel
 • Bolsward - Broerekerk
 • Burgwerd - Toren
 • Workum - Toren Gertrudis
 • Bolsward - Broerekerk
 • IJlst - Toren Hervormde kerk
 • Witmarsum - Lintje voor molenaar L.
 • Witmarsum - 'De Onderneming'
 • Workum - Fondsverwerving Vuurtoren
 • Hartwerd - Amerikaanse windmotor
 • Vuurtoren - Goed nieuws!
 • Witmarsum - Restauratie 'De Onderne
 • Witmarsum - 'De Onderneming' offici
 • Vuurtoren - Restauratie binnenkort
 • Broerekerk Bolsward - Huurtarieven
 • Nijland - Nieuwe vlaggenmast voor t
 • Actie glazen dak Broerekerk Bolswar
 • Workum Vuurtoren - Start en voortga
 • Excursie vrijwilligers en bestuur -
 • Workum Vuurtoren - Werkbezoek bestu
 • Workum Vuurtoren - Voortgang in bee
 • Koudum - Herstel en schilderbeurt i
 • Workum Vuurtoren - Asbestsanering e
 • Ferwoude - Dakruiter hervormde kerk
 • Workum Vuurtoren - Bezoek vertegenw
 • Ferwoude Dakruiter - Voortgang rest
 • Workum Vuurtoren - Alle hens aan de
 • Koudum - Opknapbeurt buitenkant ker
 • Workum Vuurtoren - De laatste loo
 • Ferwoude - Afronding restauratie da
 • Workum - Vuurtoren en Omrop Fryslâ
 • Ferwoude - Restauratie dakruiter af
 • Workum - Restauratie vuurtoren afge
 • Workum - Vuurtoren: feestelijke her
 • Broerekerk Bolsward - Actie glazen
 • Sfeervol trouwen in de Broerekerk
 • Financiering herstel glazen kap Bro
 • Parrega - Start groot onderhoud ker
 • Excursie 2017 - Vrijwilligers en Be
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Broerekerk Bolsward - Herstel glaze
 • Parrega - Groot onderhoud kerktoren
 • Molenaarsambacht Werelderfgoed!
 • Natte tijden - droge voeten.
 • Op de rol voor 2018
 • Bolsward - Archeologie op het Broer
 • Zaterdag 21 april - Friese Molendag
 • Zaterdag 12 mei - Nationale Molenda
 • Fotoverslag Open Dag 12 mei
 • 18 mei - Kletterdei in de Friese El
 • De Vleermuis van Bolsward spuwt!
 • Vrijwilligersexcursie 7 juli 2018
 • Roos windmotor Hartwerd bij Mannen
 • Werkbezoek wethouder Stella van Gen
 • Toren Workum - Start restauratie kl
 • Torenhaan IJlst kan weer draaien
 • Likje verf voor windmotor Jousterp
 • Warns - Tufstenen toren in de steig
 • Hartwerd - Roos windmotor weer tipt
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerende
 • Workum - Restauratie klokkenstoel a
 • Warns - Toren hervormde kerk gerest
 • Warns - Kerkklokken gerestaureerd
 • Nijland - Kerktoren
 • Bolsward - Broerekerk Concert SYKJE
 • Reisgids Watersteden en Broerekerk
 • Broerekerk Bolsward - Geluidwerend
 • Jaarlijkse excursie vrijwilligers e
 • Project Derde luidklok toren Gertru
 • Oerbôle werom yn Wytmarsum / Oerbr
 • Broerekerk Bolsward - herstel voegw
 • 8 december 19.00 uur - Wereldlichtj
 • Laat de IJlster klok weer luiden! B
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Bolsward - Broerekerk. Bevrijdingsc
 • IJlst - Hoogwerker bij de Mauritius
 • Klokken Mauritius IJlst luiden weer
 • De Mauritius in de pers
 • Klokkenstoel Skarl: restauratie gep
 • Kerktorens Iens en Easterwierrum ov
 • Excursie vrijwilligers en bestuur - 23 april 2016


  Elk jaar organiseert het bestuur een excursie voor de vrijwilligers, als dank voor hun inzet voor de monumenten van de stichting.  

  Deze keer droeg het uitje – dat plaatsvond op zaterdag 23 april - een haast winters karakter. Bij een temperatuur van nog geen 10 graden brachten we om te beginnen een bezoek aan de begraafplaatsen en klokkenstoelen van Ypecolsga en Indijk. Voorzitter Hans Boekhoven heette de vrijwilligers welkom en een van de bestuursleden vertelde iets over de geschiedenis van beide monumenten.

  Aansluitend voeren we vanaf de loswal van Woudsend met een historische stalen pream (praam) – een varend monument - naar de Gouden Boaiem, een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Tijdens de in alle opzichten verfrissende vaartocht vertelde schipper Fedde Mulder vol verve het een en ander over het gebruik en op den duur in onbruik raken van de pream in Friesland. Belangrijkste oorzaak van dit laatste: de gestage uitbreiding van het wegennet, waardoor o.a. het melktransport meer en meer over de weg plaatsvond.

  Eenmaal aangekomen op de Gouden Boaiem werden we door boerin Pytsje Bokma van het biologische melkveebedrijf aldaar, hartelijke ontvangen met koffie en versgebakken cake. Zij vertelde ons enthousiast over de manier van boeren en de relatie met de Gouden Boaiem. Zo worden er in het natuurgebied bijvoorbeeld geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Deze biologische werkwijze is ideaal voor de koeien – in dit geval Jerseys - en de weidevogels op de Gouden Boaiem.

  Na een rondgang over het bedrijf nam vogelkenner Bendiks Okma ons mee voor een wandeltocht door de Gouden Boiaem – uiteraard met uitleg over het gebied en de weidevogels. Bij het eindpunt lag de pream klaar om ons terug te varen naar Woudsend. En zoals dat aan boord gebruikelijk is, werd er - behalve biologische kaas en egte Fryske droege woarst - een hartverwarmend slokje Beerenburg geserveerd.

  Meer lezen over de klokkenstoelen van Ypecolsga en Indijk: kijk op deze website onder Monumenten. Meer weten over de Gouden Boaiem en melkveehouderij Bokma? Ga naar www.goudenboaiem.nl

  Bericht geplaatst: 26 april 2016  << Terug
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl