Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • De Stichting
 • Bestuur
 • Toekomst
 • Geschiedenis
 • Magazine Jubileum 2010-2020
 • Beleidsplan 2020-2024
 • Beleidsplan 2013-2016
 • Jaarverslag 2012
 • Jaarverslag 2013
 • Jaarverslag 2014
 • Jaarverslag 2015
 • Jaarverslag 2016
 • Jaarverslag 2017
 • Jaarverslag 2018
 • Jaarverslag 2019
 • Jaarverslag 2020
 • Jaarverslag 2021
 • Begroting 2015
 • Begroting 2016
 • Begroting 2017
 • Begroting 2018
 • Begroting 2019
 • Begroting 2020
 • Begroting 2021
 • Begroting 2022
 • Begroting 2023
 • ANBI-gegevens en BANKnummer
 • links
 • Privacyverklaring
 • ANBI-gegevens en Banknummer

  De Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  Dit betekent onder andere dat de stichting geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen die de stichting gebruikt voor het algemeen belang.
  Wie aan de stichting een schenking doet kan zijn of haar donatie binnen de daarvoor geldende regels aftrekken van de inkomsten of vennootschapsbelasting. Wij zijn blij met elke bijdrage!

  Inschrijfnummer
  Kamer van Koophandel: 51616009.

  Fiscaal nummer: 8500-99-201

  Banknummer: IBAN NL23RABO 0325 569 568

  CONTACTGEGEVENS

  Bezoekadres: Kruizebroederstraat tegenover 31 Sneek

  Postadres: Postbus 138, 8600 AC Sneek

  IBAN NL23RABO 0325 569568

  e-mail: info@stichtingmonumentenswf.nl

  website: www.stichtingmonumentenswf.nl


  BESTUUR

  J. W. Boekhoven, voorzitter [oud-burgemeester gemeente Nijefurd]

  Mw. W. Vroegindeweij, vicevoorzitter [oud-burgemeester gemeente Bolsward]

  R. Boersma, secretaris [oud-wethouder gemeente Wûnseradiel]

  A. Hoekema, penningmeester [oud-medewerker financiën gemeente Nijefurd]

  Mw. Y. Attema [oud-medewerker RDMZ/RCE]

  Mw. A. Koopmans [oud-kerkrentmeester Parrega]  

  H. v.d. Broek [oud-wethouder gemeente Sneek]

  H. Smid [oud-raadslid gemeente Nijefurd]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl