Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Verhuur Broerekerk en Tarieven
 • Verhuurvoorwaarden
 • Plattegrond met maatvoering
 • Regels m.b.t. activiteiten in de Broerekerk

  Voor de verhuur van de Broerekerk heeft het bestuur van de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest- Fryslân onderstaande regels vastgesteld:

  • De kerk wordt alleen verhuurd voor aktiviteiten passend bij het gebouw,
   zijnde een voormalige kerk;
  • Onderverhuur is niet toegestaan;
  • Verhuur is in beginsel voor maximaal 7 dagen aaneengesloten mogelijk. 
   Dit is exclusief de dag van opbouw en afbreken (indien nodig);
  • Huurders/gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van eventueel benodigde vergunningen. Voor het maken van versterkt geluid is in ieder geval een vergunning van de gemeente nodig;
  • Het gebouw mag door huurders/gebruikers niet vóór 8 uur ’s morgens in gebruik genomen worden en na 23.00 uur mag er geen enkele aktiviteit (opruimen valt hier ook onder) meer plaatsvinden;
  • Activiteiten voor en door Bolswarders (zijnde niet commercieel) vallen in een aparte categorie;
  • Het bestuur kan om bepaalde redenen afwijken van de regels en huurprijzen.

   
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl