Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • Korenmolen 'De Onderneming'

  Huidige eigenaar: Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest- Fryslân.
  Eerdere eigenaren: Gemeente Wonseradeel (later Wûnseradiel)en daarna Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Wûnseradiel. Sinds 1896 was de molen in bezit geweest van de familie Stoffels. Eerst was Geurt Stoffels (1865-1956) molenaar, later diens zoon Heimen. Na jaren van verval werd deze molen tenslotte door de weduwe en kinderen van Heimen Stoffels (1903-1968) aan de gemeente verkocht.
  Geertje Stoffels-Jongsma kon vanwege haar gezondheid niet bij de molen blijven wonen. Er is toen met de gemeente overeengekomen dat mevrouw Stoffels, hoewel zij qua leeftijd niet aan de normen voldeed, een bejaardenwoning kreeg toegewezen. De vervallen woning naast de molen werd in 1973 afgebroken en in 1982 herbouwd door molenaar Laurens Sierkstra. Na de aankoop door de gemeente volgde in 1970/71 een uitvoerige restauratie. In latere jaren heeft vrijwillig molenaar Sierkstra het complete pelwerk hersteld en deels gereconstrueerd.
  Voorjaar 2014 is de stelling van de molen vernieuwd. De foto hierboven is gemaakt na oplevering van het werk.

  In 2018 is molenaar Sierkstra met pensioen gegaan. Hij is opgevolgd door Christa Bruggenkamp.

  Naam molen: 'De Onderneming'
  Locatie: Molenweg 43, 8748CN Witmarsum
  Rijksmonument: nr. 39437
  Type molen: achtkante stellingmolen (koren- en pelmolen)
  Bouwdatum molen: 1850
  Molenaar: Christa Bruggenkamp/Mevrouw De Molenaar - sinds 2018.

  Verdere informatie:
  In 2011 is aan de oostzijde van de molen een nieuw bijgebouw aangebouwd. Het wordt gebruikt voor de instructie van leerlingmolenaars en doet tevens dienst als ontvangstruimte voor belangstellenden en toeristen. Het stichtingbestuur heeft er zijn eerste vrijwilligersbijeenkomst gehouden op 4 januari 2012. Ook gebruikt het bestuur deze ruimte als vergaderlokatie.

  Klik voor meer informatie over de molen op: http://www.molendatabase.nl

   

   
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl