Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • Kerktoren Folsgare

  Links: toren gezien vanuit het dorp. Midden: schip en toren.
  Rechts: Folsgare in Wimbritzeradiel 1723.
  Tekening Jacobus Stellingwerff [Collectie online Fries Museum].

  Huidige eigenaar: Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest Fryslân.
  Eerdere eigenaren: Algemeen: Doorgaans behoorden de torens van oorsprong bij de (vaak katholieke) kerk. Napoleon onteigende  de meeste torens en zo kwamen ze in handen van de overheden. Daarna: Gemeente Wymbritseradiel en gemeente Sûdwest-Fryslân.
  Locatie:  Tsjaerddyk  Folsgare
  Monument nr: 39762
  Type toren: Zadeldaktoren

  Bouw data:

  • Toren: Mogelijk 13 de eeuw / Volgens info gemeente ZW 1534 
  • Kerk:  1864 begonnen, Zaalkerk met driezijdig gesloten koor werd herbouwd in 1875.

  Klokken: 1532 Gegoten door geert van Wou en Johan ter Steghe.

  Verdere informatie:

  In 1534 werd er aan de rand van het dorp een kerktoren gebouwd, met een hoog zadeldak. Pas later, in 1875 werd er een kerk naast de toren gezet. Dit is de huidige Nederlandse Hervormde Kerk aan de Tsjaerddyk.    
  Bron: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/

  In 2010 werd de toren in opdracht van de gemeente Wymbritseradiel voor het laatst gerestaureerd.
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl