Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • Toren Workum

  Links huidige toren. Rechts tekening uit 1724

  Huidige eigenaar: Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest- Fryslân.
  Eerdere eigenaren: Algemeen: Doorgaans behoorden de torens van oorsprong bij de (vaak katholieke) kerk. Napoleon onteigende  de meeste torens en zo kwamen ze in handen van de overheden. Daarna: Gemeente HO, daarna gemeente Nijefurd en vervolgens-Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Nijfurd.


  Naam toren: in de volksmond ‘Grote- of Dikke toren’.
  Kerk: Sint Gertrudiskerk
  Locatie: Merk 5  te Workum
  Rijksmonument: Toren: Nummer 39458

  Bouwdata

  Toren: Na 1523 echter onvoltooid. Voor 1545

  • In 1613 werd de toren  afgesloten met een tentdak met leien en daarboven een fraaie uivormige koepel op de tweede geleding van de toren.
  • 1974-1975 Grote opknapbeurt
  • Circa 1999 Gerestaureerd
  • 2007 Gebroken klepel opnieuw gemonteerd (Circa vier jaar later brak de klepel weer en toen weer opnieuw hersteld)

  Kerk:  5 de eeuw (1480)

  • De kerk werd in 2011 gerestaureerd.

  Bijzonderheid toren:
  Het was oorspronklijk de bedoeling dat de toren aan de kerk vast gebouwd zou worden.
  De toren is bijna geheel gebouwd van baksteen.
  De toren bestaat als het ware uit twee delen.
  Aan de westzijde, aan de kant van de straat, is een dichtgemetselde ingang met daarboven een fraai venster. Deze ingang was bedoeld als hoofdingang van het kerkgebouw, terwijl de benedenverdieping van de toren als portaal had moeten dienen. In de dichtgemetselde ingang is een bordesachtige verhoging gemaakt.
  Klokken: in de toren hangen twee zware klokken, de “treurer”en de “trooster”en een lichtere klok de “juicher”. In 2007 en 2010 (?) brak van één van deze klokken de gietijzeren klepel af.
  Carillon: in 1979 heeft de Vereniging Plaatselijk Belang tijdens haar 75-jarig jubileumfeest de stad Workum een carillon aangeboden.   Uurwerk: Merk/bouwer gebr Bergen. Bouwjaar of verbouwjaar 1936. Uurwerk heeft twee slagwerken. Uurwerk heeft elektrisch opwindsysteem uit circa 1ste helft 20ste eeuw.

  Verdere informatie:
  Na de restauratie in 1999 viel het nieuwe voegwerk er al snel weer uit. Na onderzoek bleek uitdroging tijdens de restauratie de oorzaak. In 2012 is de toren opnieuw gevoegd. Toen de toren nog maar net in de steigers stond vonden jongelui uit de stad het zeer interessant om steiger en toren te beklimmen en ’s nachts diverse keren de klok te luiden. Dit tot grote ergernis van omwonenden.

   
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl