Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • Kerktoren Gauw

   

  Huidige eigenaar: Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân
  Eerdere eigenaren: Gemeente Wymbritseradiel en gemeente Sûdwest-Fryslân
  Bijzonderheid kerk: oorspronkelijk gewijd aan St.Nicolaas
  Type toren: zadeldaktoren met twee geledingen

  Locatie: Boeijengastrjitte 43, Gauw
  Rijksmon.nr.: 39767

  Bouwdata:

  • toren in aanleg nog 13de-eeuws 
  • in de 19de eeuw ommetseld - tegelijk met verbouwing kerk
  • huidige bekleding van 'middeleeuwse' baksteen is enkele jaren geleden aangebracht

  Verdere informatie:
  Begin deze eeuw is de toren in opdracht van de gemeente Wymbritseradiel gerestaureerd. Om de toren zijn 'oude' aanzien terug te geven is bij die gelegenheid het 19de-eeuwse metselwerk vervangen door nieuw gebakken kloostermoppen. Opvallend zijn de steigergaten aan de buitenzijde.

  Bron: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl

   
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl