Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • Klokkenstoel en Kerkhof Indijk
  Nummer 7, 8553 MP Indijk 

  Indijk (Fries: Yndyk) is een buurtschap nabij Woudsend in de gemeente  Súdwest-Fryslân. Tot 2011 behoorde Indijk tot de (voormalige) gemeente Wymbritseradiel. Aan de ‘Indijk’ ligt een oud kerkhof met een klokkenstoel. De buurtschap komt in 1461 voor als Indiick, in 1543 als Indyck, waarbij het achtervoegsel dyck kan duiden op een nederzetting gelegen achter een dijk (ingedijkt), maar kan ook verwijzen naar een binnendijk of een gegraven watergang. In dit geval het Heegermeer/de Hegemer Mar. Vanaf de buitenrand van de begraafplaats is naar zuiden toe het kerkhof van Ypecolsga/Ypekolsgea te zien.

  Evenals Smallebrugge kende ook Indijk een aan St. Nicolaas gewijde kerk. Omstreeks 1720 was daarvan nog slechts de ruïne met klokkenstoel over. In 1788 wordt gesproken van een kerhof daar eenig houtwerk op staat waar aan een klok hangt. De klokkenstoel is sindsdien verschillende malen vervangen, de laatste keer in 1978. Toen werd de huidige stoel aangekocht. Deze was afkomstig van een Bouwvakbeurs te Zuidlaren. De 13de-eeuwse klok werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter geroofd, maar is gelukkig teruggevonden. Het kerkhofje ligt een stukje het land in en is met bomen omzoomd. Er zijn nog slechts een achttal hardstenen grafzerken te vinden (vier liggende en vier staande.) Vlakbij de klokkenstoel liggen nog een paar zwerfkeien. Ze hebben mogelijk dienst gedaan als funderingsstenen.    

  Eigenaar: Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân
  Rijksmonumentnr: 
  39790
  Adres:
   Nummer 7, 8553 MP Indijk

    |

  BIJZONDERHEDEN

  Bouwtype: klokkenstoel met helmdak en één klok

  Bouwdata:

  • 1720 eerste vermelding
  • 1949 na zware storm ernstig beschadigd en gesloopt
  • 1978 bouw nieuwe klokkenstoel
  • 2009 restauratie klokkenstoel

  Kapvorm: helmdak
  Dakbedekking: gepotdekselde planken
  Materiaal stoel: azobéhout
  Fundering: acht gemetselde poeren
  Bouwjaar oorspronkelijke stoel: eerste vermelding 1720
  Luidsysteem: vliegende klepel
  Wordt geluid bij: er zijn geen vaste luidmomenten
  Gietjaar klok: 13de eeuw; gietjaar niet bekend
  Gegoten door: gieter niet bekend
  Diameter klok: 60,8 cm
  Gewicht klok: 150 kg
  Opschriften: geen
  Versiering: eenvoudige touwbanden

  BRONNEN

  Sytse ten Hoeve, Kerken Torens & Klokkenstoelen van Wymbritseradiel. 2008. [uitgave Gemeente Wymbritseradiel]

  Karel F. Gildemacher, Friese plaatsnamen. Alle steden, dorpen en gehuchten. Leeuwarden 2007, s.v. Indijk.

  Wil Plantinga, Historische klokkenstoelen in Nederland. Leeuwarden 2008.
  [Uitgave Stichting restauratie hulpfonds klokkenstoelen; deze stichting is in 2015 opgeheven]

   

   

   

   
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl