Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • Easterwierrum (voorheen Oosterwierum) is een terpdorp dat in de vroege middeleeuwen is ontstaan bij de buurtschap Tsjerkebuorren (Kerkbuurt). Het dorp heeft zich, mogelijk in de loop van de 18de eeuw, in zuidelijke richting verplaatst. Na 1850 vonden bescheiden uitbreidingen plaats in westelijke en zuidwestelijke richting.

  Tsjerkebuorren/Kerkeburen
  ligt zo’n 600 meter van het huidige dorp Easterwierrum.  De buurtschap bestaat uit een paar boerderijen en de toren (Âld Toer) van de in 1905 afgebroken 13de- of 14de-eeuwse Nicolaaskerk. Toren en kerkhof staan eenzaam in het weidse landschap -
  op de ommuurde restanten van de afgegraven terp. De kerkhofmuur is in 1985 vernieuwd.
  Een boomsingel van hoogopgaande essen (Fraxinus) omgeeft het geheel. 

  Huidige eigenaar oude toren: Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân. Op 27 mei 2020 is de toren door de gemeente Súdwest-Fryslân aan de stichting overgedragen.

  Eerdere eigenaren
  : tot en met 1983 gemeente Baarderadeel, van 1984 tot en met 2017 gemeente Littenseradiel en na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2018 gemeente Súdwest-Fryslân. 

  Naam voormalige kerk: Nicolaaskerk.

  Locatie toren: Tsjerkebuorren 7, 9021 CH Easterwierrum.

  Monumentnr. toren: 8511
  Datum inschrijving: 18 maart 1970

  Toren: ongeleed, deels opgetrokken uit gele kloostermoppen en gedekt door een achtzijdige, ingesnoerde met leien gedekte spits.

  Bouwgegevens: 
  de toren is in opzet 13de- of 14de-eeuws; blijkens een gevelsteen hebben er in 1589 herstelwerkzaamheden aan de toren plaatsgevonden; in 1776 is, bij wijze van modernisering, het voor de drie noordelijke provincies zo kenmerkende romaanse zadeldak vervangen door de huidige spits. Het bijbehorende kerkgebouw is in 1902 afgebroken. De laatste restauratie van de toren vond plaats in 2006. Uit dat jaar dateert ook de huidige wijzerplaat. 

  Klok: in de oude houten klokkenstoel hangt een klok uit 1955, gegoten door Jacobus van Bergen te Midwolda. De klok (500 kg/rechte luidas) is afkomstig uit de in 1993 afgebroken Zorgvlietkerk in Scheveningen. De officiële inwijding van de klok op haar nieuwe plek vond plaats op 7 mei 1994. Op de klok een bescheiden randversiering, een bijbeltekst en het opschrift: Zorgvlietkerk 1955.
  Het luiden gebeurt m.b.v. een luidcomputer.

  Zie over de oorspronkelijke klok van de Âld Toer onder Aanvullende Informatie.

  Uurwerk: het oorspronkelijke mechanische uurwerk (maker niet bekend) dateert van ca. 1700.
  Na enige omzwervingen is het weer terug in de toren. Het uurwerk is buiten gebruik. 
  Zie hierover ook onder Aanvullende Informatie.

  Aanvullende informatie en foto’s volgen nog
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl