Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • Kerktoren Warns

  Links huidige toren. Midden en rechts twee foto’s(afkomstig uit fries fotoarchief) circa 1750. Waarschijnlijk zijn genoemde data niet geheel correct. Schriftelijk bronnen vermelden “1729 kreeg de toren een ingesnoerde spits”. Dus dat zou de tweede foto kunnen zijn. Maar als de tekening klopt is de toren later gewijzigd.  De rechter foto met een zadeldaktoren zou dan in ieder geval voor 1729 moeten zijn.

  Huidige eigenaar: Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest- Fryslân.
  Eerdere eigenaren: Algemeen: Doorgaans behoorden de torens van oorsprong bij de (vaak katholieke) kerk. Napoleon onteigende  de meeste torens en zo kwamen ze in handen van de overheden. Daarna: Gemeente HO, daarna gemeente Nijefurd en vervolgens-Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Nijfurd.
  Naam toren/kerk: Van oorsprong Johannes de Doper kerk. Later  St Martinus kerk
  Locatie: Buorren 37 Warns
  Rijksmonument: Toren: Nummer 21492
  Type toren: Ongelede toren van twee geledingen met ingesnoerde spits
  Bouwdatum:

  Toren: 12 eeuw (tufsteen)

  •  1729 kreeg de toren een ingesnoerde spits
  •  1974-1975 conserverende restauratie uitgevoerd

  Kerk:  1682

  Bijzonderheid toren:  Gedeeltelijk onder het maaiveld zit aan de westzijde van de toren een dichtgemetselde ingang.

  De kerkklokken: 2 klokken.

  • 1528 (of 1523) van anonieme gieter, diam. 97 cm.  
  • 1710  van C. Noorden en J.A. de Grave,  diam. 81 cm. 

  Uurwerk: 1912 Mechanisch torenuurwerk Gebr. van Bergen, Midwolda (Buiten werking)


                    
  Verdere informatie:
  De kerk was oorspronkelijk gewijd aan Johannes de Doper. Bij de tufstenen toren uit de 12e eeuw werd in 1682 een zaalkerk met driezijdig gesloten koor gebouwd. De classicistische ingangspartij aan de zuidzijde is versierd met een doodshoofd, een gevleugelde zandloper en een banderol met de naam Gellius Wibrandus van Jongestal, grietman van Hemelumer Oldeferd. Aan de noordzijde de eerste steen (15 april 1682).
  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Doperkerk_(Warns)

  Oude foto van Tresor:
  Opmerking redaktie: In de tekening van 1820 t.e.m. 1790 is de huidige toren duidelijk te herkennen.
  De afbeeldingen van 1750 zijn zeer verschillend. Op de ene foto lijkt een zadeldaktoren te staan. Op de andere een toren met een langwerpige spits.
  De ene afbeelding uit 1923 lijkt sterk op de huidige toren. Op de andere afbeelding staat een zadeldaktoren.
  Nu is het bekend dat er bij tekeningen rekening moet worden gehouden met de zogenaamde vrijheid van de tekenaar.  Hier lijkt echter iets anders niet te kloppen.

   

   

  1820

  Foto zwart/wit: WA51215
  Collectie: Tresoar Fotos
  Herkomst: albums Gerhard Koopmans

  Omschrijving:
  Een foto van een lithografie van de Nederlands Hervormde kerk in Warns.

  1820

  Foto kleur:WA51216
  Collectie:Tresoar Fotos
  Herkomst:albums Gerhard Koopmans

  Omschrijving:
  Een foto van een ingekleurde lithografie van de Nederlands Hervormde kerk in Warns.

  1810

  Foto zwart/wit:
  WA51219
  Collectie:
  Tresoar Prentbriefkaarten
  Herkomst:
  albums Gerhard Koopmans
  Opschrift: Het dorp Warns bij Staveren 20 aug. 1810

  Omschrijving:
  Een foto van een tekening van de Nederlands Hervormde kerk en enkele huizen van het dorp Warns.

  1790

  Foto zwart/wit: WA51217
  Collectie: Tresoar Prentbriefkaarten
  Herkomst: albums Gerhard Koopmans

  Omschrijving:
  Een foto van een tekening van het plein in het dorp Warns. Op de achtergond ziet men de Nederlands Hervormde kerk.

  1750

  Foto zwart/wit: WA51220
  Collectie: Tresoar Fotos
  Herkomst: albums Gerhard Koopmans
  Omschrijving:
  Een foto van een tekening van een gezicht op het dorp Warns. Twee boeren brengen hun wagens hooi naar de schuur. Op de achtergrond ziet men de Nederlands Hervormde kerk en een aantal boerderijen van het dorp.

  1750

  Foto zwart/wit: WA51221
  Collectie: Tresoar Fotos
  Herkomst: albums Gerhard Koopmans

  Omschrijving:
  Een foto van een tekening van een gezicht op het dorp Warns. Op de voorgrond ziet men een visser.Een tweetal boeren zijn onderweg naar hun akkers. Op de achtergrond ziet men de Nederlands Hervormde kerk en een aantal boerderijen van het dorp.

  1723

  Foto zwart/wit:WA51214
  Collectie:Tresoar Fotos
  Herkomst:albums Gerhard Koopmans

  Omschrijving:
  Een foto van een tekening van de Nederlands Hervormde kerk in Warns.
  N.B. Uit de literatuur blijkt dat J.S. niet echt getalenteerd was en grote haast had en zijn tekeningen dus onbetrouwbaar zijn.

  1723

  Foto zwart/wit:WA51312
  Collectie:Tresoar Prentbriefkaarten
  Herkomst:albums Gerhard Koopmans

  Omschrijving:
  Foto van een tekening van de (Nederlands Hervormde ?) kerk van Scharl.
  N.B. Uit de literatuur blijkt dat J.S. niet echt getalenteerd was en grote haast had en zijn tekeningen dus onbetrouwbaar zijn.

   
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl