Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • Kerktoren Pingjum/Penjum

  De huidige kerk De kerk volgens Jacobus Stellingwerf (1720)

   

  Pingjum anno 1895 
  18de-eeuwse impressie van Pingjum

  Huidige eigenaar: Stichting tot behoud van Monumenten
  in de gemeente Súdwest-Fryslân.
  Eerdere eigenaren: Gemeente Wonseradeel (later Wûnseradiel) en daarna
  Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Wûnseradiel.

  Naam: Victoriuskerk (Victoriustsjerke)

  Locatie: Grote Buren 8
  Rijksmonument: mon.nr. 39426
  Type toren: zadeldaktoren met drie geledingen

  BOUWDATA

  Toren: 12de of 13de eeuw

  • 15de eeuw (verhoging toren) of omstreeks 1500 bouw nieuwe toren,
   tegelijk met de nieuwe kerk (geen éénduidige bronvermelding)
  • tussen 1720 -1800 mogelijk bouw huidige zadeldaktoren
   (geen éénduidige bronvermelding)
  • 1899 gerestaureerd
  • 1945 > herstel oorlogsschade 
  • 1962-1963-1964-1965 restauraties

  Kerk: op een lijst uit 1270 wordt al een kerk te Pingjum genoemd

  • ca. 1500: bouw nieuwe kerk
  • 1759: vernieuwing kerk aan zuid- en oostzijde

  Bijzonderheden toren: 
  In de toren hangt een klok gegoten door Willem Wegewaert (1598; diam. 110.3 cm) en een
  klok gegoten door Francois Simon, André Aubertin en Nicolas Rogier (1628; diam. 24.3 cm).

  Het mechanische torenuurwerk (ijzer en messing) dateert van 1916 en is gemaakt door
  B. Eijsbouts in Asten. Het wordt dagelijks door een vrijwilliger opgewonden.  

   

  Enkele wetenswaardigheden over het dorp Pingjum/Penjum

  Ontstaan. Pingjum is ontstaan aan de Marne, een oude zeearm van de Waddenzee. Het gebied werd waarschijnlijk voor het begin van de jaartelling al bewoond. Toen in de 19de eeuw de terp werd afgegraven, werd een Romeins beeldje van de god Mercurius gevonden.
  Naam, kerk en Menno Simons. De naam Pingjum is herleidbaar tot Penningaheem, wat zoveel als 'plaats van Penninga' betekent. Op een lijst uit 1270 wordt al een kerk te Pingjum genoemd. Aan het eind van de 15de eeuw werd het dorp verschillende malen geplunderd en gebrandschat en rond 1500 werd mogelijk een nieuwe kerk gebouwd. In 1524 werd de grondlegger van de doopsgezinde beweging - Menno Simons - hier aangesteld als vicaris.
  Pingjumer Gulden Halsband. Toen in de nacht van 3 op 4 februari 1825 de Friese zeedijken doorbraken tijdens een vliegende westerstorm, bleef Pingjum gespaard dankzij een dijk rond het dorp, de Pingjumer Gulden Halsband.
  WO II. Op 16 april 1945 begon in Pingjum een hevig gevecht tussen het Canadese Eerste Leger en een groep Duitse scherpschutters die de aftocht van Duitse troepen over de Afsluitdijk moesten beveiligen. Er vielen 39 slachtoffers, onder wie 6 burgers en 1 Canadees.

  Bronnen:

  http://members.chello.nl/~j.sieswerda/eng/pingjum/eng/index.htm
  [Stellingwerf 1720 en Pingjum anno 1895]

  http://www.geheugenvannederland.nl [18de-eeuwse impressie Pingjum]

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pingjum [wetenswaardigheden Pingjum]

  Site: Stichting tot behoud van het torenuurwerk

  Leeuwarder Courant [bijdrage torenuurwerk Pingjum d.d. 25 juli 2006]
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl