Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • Kerktoren Parrega


  Links: huidige kerk. Rechts: T'DORP PARREGA. Kopergravure 1793.
  Afk. uit: Vaderlandse Gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis en in het koper gebracht door K.F. Bendorp. 1793.  Bron foto rechts: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/UBL01:P338N151

  Huidige eigenaar: Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân
  Eerdere eigenaren: Gemeente Wonseradeel (later Wûnseradiel) en daarna Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Wûnseradiel
  Naam kerk: Johannes de Doper
  Locatie: Kerkbuurt 3
  Rijksmonument: mon.nr. 39421
  Type toren: ongelede forse zadeldaktoren

  Bouwdata

  • Kerk en toren zijn van oorsprong waarschijnlijk vroeg-13de-eeuws
   De bovenbouw van de toren is mogelijk in de 16de eeuw vernieuwd
  • Restauraties: ca.1975 (?) en 1998

  Torenklok en mechanisch uurwerk

  • in 1402 gegoten door ene Hermanus; de klok, die Johannes wordt genoemd, draagt de namen van Heer Arent,
   Heer Harma, Heer Jarich Tjallongs en Eelcke Douwes
  • torenuurwerk Weule; ca. 1910
  Bron: http://www.parregea.nl

   
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl