Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • Kerktoren Koudum


  Huidige kerk - gebouwd 1857


  De kerk te Koudum in de grietenije van Hemelumer Oldevaert
  [Tekening Jacobus Stellingwerf; 1723] 
  'Koudumer theebus' in 1856 (reproductie Klaas Overzee; 1930)


  Huidige eigenaar: Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân.
  Eerdere eigenaren: gemeente Hemelumer Oldeferd/Himmelumer Aldefurd; daarna gemeente Nijefurd en vervolgens Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Nijfeurd. 

  Naam: Martinikerk
  Locatie: Smidsweg 2
  Monumentnr: 21479 (toren en kerk)

  Type toren: halfingebouwd met ingesnoerde spits

  Bouwgegevens:

  • middeleeuwse voorganger(s)
  • 1611-1617: bouw schip
  • 1614-1617: bouw toren
  • 1822: blikseminslag en brand spits
  • 1830: spits afgewaaid
  • 1831: toren en kerk voor afbraak verkocht
  • 1831: bestek en voorwaarden nieuwe kerk  
  • 1832: bouw achtkante kerk met koepeltoren, bijgenaamd 'de Theebus'
  • 1857: bouw huidige kerk en toren 

  Toren: ca. 30 meter hoog en opgetrokken uit baksteen op basis van 4 x 4 meter.

  Kerkklokken: 3 luidklokken uit 1949 gegoten door de fa. Petit en Fritsen (Aarle-Rixtel.)
  De drie voorgangers zijn verloren gegaan tijdens WO II.  

  Uurwerk: ca 1950 vervaardigd en in bedrijf; maker W.J. Koek. 

  Verdere informatie: de toren is omstreeks 1960 en in 2012 gerestaureerd.
  Bij de laatste restauratie zijn de wijzerplaten en wijzers voorzien van nieuwe verlichting.  [krantenbricht afkomstig uit archief Leeuwarder Courant]
  Bron: http://nostalgisch.koudum.nl                                                      

   


  [krantenbericht afkomstig uit archief Leeuwarder Courant]
  Bron: http://nostalgisch.koudum.nl
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl