Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • Westertoren Hindeloopen


   

  Links huidige toren. Midden een oude tekening van de toren uit 1615 (datum en maker onbekend). Rechts de toren (met dubbele kerk en noodspits). Situatie tussen 1701-1734.

  Huidige eigenaar: Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân.
  Eerdere eigenaren: Gemeente Hemelumer-Olderferd/Himmelumer Oldefurd en gemeente Súdwest-Fryslân.

  Naam kerk: Grote Kerk - oorspronkelijk gewijd aan St. Gertrudis
  Naam toren: Westertoren; voltooid 1593
  Type toren: vierkante bakstenen onderbouw bekroond door deels opengewerkt houten achtkant (1724; Claes Piters).
  Bijzonderheden toren: volgt
  Locatie: Kerkstraat 1, 8713 KG Hindeloopen 
  Monumentnr.: 22171
  Registeromschrijving: volgt

                     

  ENKELE BOUW- en HERSTELGEGEVENS

  Toren

  • 1593 Bakstenen onderbouw voltooid
  • 1615 Herbouw in dezelfde trant als de huidige toren
  • 1701 Torenspits afgebrand na blikseminslag
  • 1701 Noodspits
  • 1734 Bouw huidige spits naar ontwerp van Claes Piters
  • 1864 Belangrijke herstellingen
  • 1922 Restauratie?
  • 1932 Restauratie?
  • 1938-1939 Herstel fundering toren
   Uit foto’s en archiefdocumenten blijkt dat de toren in 1914 133,5 cm uit het lood stond.
   In 1932 stond de toren 147,5 cm uit het lood. Dat betekent dat de toren in die tijd gemiddeld 2 cm per jaar verzakte.
  • 1954 nieuwe kleine klok geplaatst. Elektrische geluidsinstallatie aangebracht.
  • 1973 Raadsvoorstel voor nieuwe elektrisch aangedreven uurwerk te laten installeren door de fa Eijsbouts. Kosten fl. 6.730
  • 1973-10-16 . Raadsvoorstel het (oude) uurwerk te laten restaureren voor de prijs van f 16.980
  • 1974 Gerestaureerd. Bovenkant recht gezet.
  • 1997 Luidklok hersteld
  • 2003 Groot onderhoud (voegwerk)

  Kerk

  • 1570 Verwoest tijdens de Tachtigjarige oorlog
  • ca. 1590 Herbouw
  • 1632 Vervanging door grotere kerk met gebruikmaking fundamenten eerdere kerk
  • 1658 uitbreiding met zuidbeuk tot tweebeukige hallenkerk.
  • 1892 afbraak uitbreiding en (grotendeels) vernieuwing hoofdbeuk

  Architect: Klaes Pieters
  Bouwmaterialen: Gele friese steen en grijsblauwe leien
  Bijzonderheid toren: Staat scheef
  De kerkklokken: In 1685 werden er klokken in de toren geplaatst, die gemaakt waren door de klokkengieterij van Petrus Overney uit Leeuwarden. Van deze twee klokken kon er na de Tweede Wereldoorlog één exemplaar worden teruggevonden.

  Uurwerk

  Merk/Maker:
   Willem Sprakel
  Bouwjaar: 1663.
  Bijzonderheden: gebouwd als waaguurwerk, maar in 1694 omgebouwd tot slinger uurwerk.
  Waarschijnlijk ook door Willem Sprakel. In 2010 is het uurwerk gereinigd en weer draaiende gemaakt.
  Het uurwerk is buiten bedrijf. Meer informatie: 
  Zie ook boekje met data en oude foto’s van H. Smid

  Foto's renovatie 2013:


  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl