Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • Westertoren Hindeloopen
  Links huidige toren. Midden een oude tekening van de toren uit 1615 (Datum en tekenaar onbekend) Rechts de toren (met dubbele kerk) tussen 1701-1734 Noodspits.

  Huidige eigenaar: Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest- Fryslân.
  Eerdere eigenaren: Algemeen: Doorgaans behoorden de torens van oorsprong bij de (vaak katholieke) kerk. Napoleon onteigende  de meeste torens en zo kwamen ze in handen van de overheden. Daarna: Gemeente HO, daarna gemeente Nijefurd en vervolgens-Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Nijfurd.
  Naam toren/kerk:

  • Toren: Westertoren
  • Kerk: Van oorsprong Sint Gertrudes kerk.
  • Nu grote kerk

  Locatie: Kerkstraat  1
  Monument nr: Kerk en Toren: Nummer 22171                           
  Type toren: Lantaarntype.
  Bouwdatum:

  Toren:

  • 1593 blokvormige ombouw
  • 1615 Soortgelijk toren als huidige toren gebouwd
  • De torenspits ging in 1701 na een blikseminslag afgebrand.
  • 1701-1734 toren van noodspits voorzien
  • In 1734  huidige spits op de toren gebouwd.
  • 1864 Enige belangrijk herstellingen
  • 1922 Restauratie?
  • 1932 Restauratie?
  • 1938-1939 Fundering toren hersteld. Uit foto’s uit het gemeentearchief en bijgeschreven blijkt dat de toren in 1914 133,5 cm uit het lood stond. In 1932 stond de toren 147,5 cm uit het lood. Dus verzakte de toren in die tijd gemiddeld 2 cm per jaar.
  • 1954 Nieuwe kleine klok geplaatst. Elektrische geluid installatie aangebracht .
  • 1973 Raadsvoorstel voor een nieuwe electrisch aangedreven uurwerk te laten instaleren door de fa Eijsbouts. Kosten f6.730
  • 1973-10-16 . Raadsvoorstel het (oude) uurwerk te laten restaureren voor de prijs van f 16.980
  • 1974 Gerestaureerd. Bovenkant recht gezet.
  • 1997 Luidklok hersteld
  • 2003 Groot onderhoud (voegwerk)

  Kerk :

  • 1570 Tijdens de tachtig jarige oorlog verwoest.
  • Omstreeks 1590 werd de kerk herbouwd
  • In 1632 werd deze kerk, op fundamenten van eerdere kerk, vervangen door een groter gebouw.
  • In 1658 werd de kerk in zuidelijke richting uitgebreid tot een tweebeukige hallenkerk.
  •  Die uitbreiding is in 1892 weer afgebroken.

  Architect: Klaes Pieters
  Bouwmaterialen: Gele friese steen en grijsblauwe leien
  Bijzonderheid toren: Staat scheef
  De kerkklokken: In 1685 werden er klokken in de toren geplaatst, die gemaakt waren door de klokkengieterij van Petrus Overney uit Leeuwarden. Van deze twee klokken kon er na de Tweede Wereldoorlog één exemplaar worden teruggevonden.

  Uurwerk: Merk/Bouwer Willem Sprankel. Bouwjaar 1663
  Gebouwd als waaguurwerk
  In1694 omgebouwd tot slinger uurwerk. Waarschijnlijk ook door Willem Sprankel
  2010 uurwerk gereinigd en weer draaiende gemaakt.
  Uurwerk is buiten bedrijf.
  Zie ook boekje met data en oude foto’s van H. Smid

  Foto's renovatie 2013:


  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl