Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • Dakruiter Gaast

  Huidige eigenaar: Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân.
  Eerdere eigenaren: Gemeente Wonseradeel (later Wûnseradiel) en Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Wûnseradiel.

  +

  Huidige kerk en toren


  Links: waarschijnlijk een eerdere kerk. Rechts de huidige toren en kerk
  Herkomst foto: website van de voormalige gemeente Wonseradeel


  Naam toren/kerk: hervormde kerk 
  Locatie: Zeedijk 9
  Rijksmonument: mon.nr. 39343
  Type toren:18de-eeuwse dakruiter met ingesnoerde spits
  Bouwdatum toren/kerk: 14de eeuw; 1916 ommetseld
  Bijzonderheid toren: de kerkklokken uit 1718 zijn van de hand van Jan Albert de Grave


  Uurwerk: 1875. Merk/Bouwer: Gebr. van Bergen uit Midwolda. Het uurwerk is in bedrijf en wordt dagelijks opgewonden.

  Bron: http://www.torenuurwerk.nl
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl