Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • Dakruiter Ferwoude

  Links huidige toren en kerk. Rechts waarschijnlijk de toren en kerk die in 1762 zijn afgebroken.
  Bron foto rechts: http://kerken.eldoc.ub.rug.nl/root/F/Ferwoude/dscf12778/

  Huidige eigenaar: Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân.
  Eerdere eigenaren: Gemeente Wonseradeel (later Wûnseradiel) en vervolgens de Stichting tot Behoud van Monumenten in
  de gemeente Wûnseradiel.

  Naam toren/kerk: Hervormde kerk Ferwoude.
  Locatie: Buren 2.
  Rijksmonumentnr: 39340 (kerk en toren).
  Type toren: geveltoren met ingesnoerde spits (dakruiter).

  Bouwdata kerk en toren:

  • De oorspronkelijke kerk en toren dateren vermoedelijk uit de tweede helft van de 13de-eeuw
  • In 1767 bouw huidige kerk en toren. Het verhaal gaat dat in 1762 delen van het oorspronkelijke, tufstenen gebouw zijn afgebroken om te worden verkocht aan de cementindustrie in Makkum
  • In 1877 vernieuwing en bepleistering; uit dit jaar dateert ook de houten dakruiter

  Klok: gegoten in 1767 door Jan Borchhardt (Groningen).

  Uurwerk: ca. 1875. Merk/Bouwer:  S. Rodenburg (Sneek).
  Het uurwerk is in bedrijf en wordt dagelijks opgewonden. 

  Bron: http://www.torenuurwerk.nl 


  Meer weten: Torenuurwerk Ferwoude.pdf

   

   

   

   
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl