Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • Kerktoren Burgwerd/Burchwert                                                                                 

  Huidige toren (tijdelijke foto) De toren met achtkante spits.

  Huidige eigenaar: Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân.
  Eerdere eigenaren: Gemeente Wonseradeel (later Wûnseradiel) en daarna Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Wûnseradiel.

  Naam toren/kerk: Johanneskerk

  Locatie: Kerkhof 1
  Rijksmonument: mon.nr. 39327
  Type toren: ongelede vierkante toren met spits 

  BOUWDATA

  Toren:

  • in opzet mogelijk 13de-eeuws
  • 1515 verwoest (?) door rondtrekkende soldaten
  • een prent van omstreeks 1700 laat een achtkante torenbekroning zien;
   fantasie of werkelijkheid?
  • jaar ommetseling toren niet bekend; mogelijk tegelijk met ommetseling kerk (1726?)
  • 1816 transformatie romaanse toren naar huidig aanzien 
  • 1984 restauratie/groot onderhoud (zie foto Tresoar)

  Kerk: 

  • in opzet mogelijk 13de-eeuws
  • 1515 mogelijk verwoest door rondtrekkende soldaten
  • 1726 (?) ommetseld en aan zuidzijde van grotere vensters voorzien
  • de steunberen zijn 19de-eeuws

  Klokken:

  Voor de Tweede Wereldoorlog had de kerk twee klokken. Een kleine, gegoten in 1512 door Johannes Bremensis (Johan van Bremen), diam. 106,5 cm een een grote, gegoten in 1656 door Jurrien Balthasar. Deze laatse is na de oorlog niet teruggekomen.


  Uurwerk: mechanisch smeedijzeren torenuurwerk; ca. 1550.
  [electrische opwinding; Brunia & Zn Exmorra]

  Foto zwart/wit: 30217
  Collectie: fotoarchief Tresoar Leeuwarden

  Omschrijving:
  De Nederlands Hervormde Kerk
  met de begraafplaats in Burgwerd

  Plaats: Burgwerd 
  Datering:4 september 1984
  Fotograaf: W. Walta te Blessum

   

  Bronnen:

  http://www.koenvansantvoord.nl

  http://www.torenuurwerk.nl

  Wikipedia
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl