Home De stichting Monumenten Nieuws Verhuur Broerekerk Contact

 • Broerekerk Bolsward
 • Kerktoren Pingjum
 • Kerktoren Burgwerd
 • Dakruiter Gaast
 • Dakruiter Ferwoude
 • Kerktoren Parrega
 • Toren Workum
 • Kerktoren Koudum
 • Westertoren Hindeloopen - in bewerk
 • Kerktoren Molkwerum
 • Kerktoren Warns
 • Korenmolen Witmarsum
 • Amerikaanse windmotor Jousterp/Tjer
 • Amerikaanse windmotor Hartwerd
 • Klokkenstoel Skarl
 • Kerktoren Nijland
 • Kerktoren IJlst
 • Kerktoren Gauw
 • Klokkenstoel & Kerkhof Smallebrugge
 • Klokkenstoel & Kerkhof Indijk
 • Klokkenstoel Ypecolsga
 • Kerktoren Folsgare
 • Vuurtoren Workum
 • 2020 - Kerktoren Iens
 • Kerktoren Easterwierrum
 • 'Broerekerk' Bolsward/Boalsert

   

   

  Voor verhuurmogelijkheden, klik hier 

   

  Open voor publiek

  Op de dagen waarop de Broerekerk niet is verhuurd, is deze voor een ieder open van
  's ochtends circa 9.00 uur tot 's avonds circa 18.00 uur. In de winter gaat het hek iets eerder dicht.
  Op zaterdagen en zondagen gaat het hek om ongeveer 10.30 uur open.

  Geschiedenis
  De Broerekerk werd in de 13de eeuw gebouwd als kloosterkerk van de Minderbroeders. Het klooster werd in 1580 verlaten en afgebroken. De driebeukige kerk zonder toren is een ruïne als gevolg van een brand die plaatsvond op 8 mei 1980. In 1986 werd de kerk als ruïne weer opengesteld. Dit oudste monument van Bolsward kreeg in 2006 een bijzondere glazen overkapping. De ontwerper, architect Jelle de Jong uit Lemmer, wist verschillende dilemma's voor het hergebruik op te lossen door de restanten van het gebouw te overkappen met glas.
  Onder deze bijzondere overkapping kan de kerk weer een maatschappelijke functie vervullen, terwijl het karakter van monument behouden blijft.
  In 2008 behoorden de Restauratie annex Overkapping Broerekerk tot de 5 beste projecten in Friesland genomineerd voor de Vredeman de Vries Prijs. De prijs ging uiteindelijk naar GDA Architecten voor hun ontwerp voor het nieuwe kantoor van Wonen Noordwest Friesland in
  Sint Anna Parochie.

  De Broerekerk is een rijksmonument [mon.nr. 9807] en ligt aan Broereplein 10.

  Via deze link https://kerken.frl/kerken/broerekerk/ komt u bij de kerkenwebsite van de Provinsje Fryslân. Daar is informatie te vinden over zo'n 140 (!) Friese middeleeuwse kerken.

  De geschiedenis van de Broerekerk en de bijzonderheden rond de transformatie van de ruine na
  de brand zijn vastgelegd in het boek Onder dak. De Broerekerk in Bolsward. Groningen 2006. [Redactie W. Friso en F.J. van der Waard; Beeldredactie M.R.C. van Voorn]   

   

  Maart 2012: het vervangen van kapotte glazen in het dak
  2017 Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl